Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida va-organisation i Stockholmsregionen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Strukturidén utgår från en relativt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida va-organisation i Stockholmsregionen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Strukturidén utgår från en relativt."— Presentationens avskrift:

1 Framtida va-organisation i Stockholmsregionen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Strukturidén utgår från en relativt tättbefolkad region med kommuner av mycket olika karaktär Strukturidén utgår från en relativt tättbefolkad region med kommuner av mycket olika karaktär Regionen är inte begränsad till länet (Knivsta, Strängnäs…) Regionen är inte begränsad till länet (Knivsta, Strängnäs…)

2 Va-branschen outvecklad Det finns ingen fungerande marknad Det finns ingen fungerande marknad Mycket få privata aktörer med va- kompetens inom ”kommunalt va” Mycket få privata aktörer med va- kompetens inom ”kommunalt va” Ingen driftentreprenad av större anläggning Ingen driftentreprenad av större anläggning Ingen privat finansiering ex. BOT, PPP av större va-anläggningar Ingen privat finansiering ex. BOT, PPP av större va-anläggningar Vad händer med nyutveckling, kompetens finansiering, konkurrens? = stiltje eller… Vad händer med nyutveckling, kompetens finansiering, konkurrens? = stiltje eller…

3 Priset på vatten Stor prisskillnad inom regionen Stor prisskillnad inom regionen Delvis en politisk (slumpmässig?) fråga Delvis en politisk (slumpmässig?) fråga Stor skillnad i ekonomisk redovisning Stor skillnad i ekonomisk redovisning Upp till 50% av prisskillnad kan bero på ”ovidkommande” orsaker Upp till 50% av prisskillnad kan bero på ”ovidkommande” orsaker Fräckt mot kunden och försvårar jämförelser, effektivisering och konkurrens Fräckt mot kunden och försvårar jämförelser, effektivisering och konkurrens

4 Rollerna i branschen oklara Otydliga gränssnitt mellan olika aktörer Otydliga gränssnitt mellan olika aktörer ”Allt är va”, från mätarbyten till processindustri ”Allt är va”, från mätarbyten till processindustri Vad är en va-huvudman? Kommunen? Bolaget? Kommunalförbundet? Vad är en va-huvudman? Kommunen? Bolaget? Kommunalförbundet? Svaret är alla. Men vem har ansvaret? Svaret är alla. Men vem har ansvaret? Vi har därför valt att definiera två huvudsakliga kundgränssnitt: Vi har därför valt att definiera två huvudsakliga kundgränssnitt:

5 Kundgränssnitt 1 Försäljning till kommuner Producenterna ! Producenterna ! Regionala processindustrier för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten Regionala processindustrier för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten Industriell miljö, stordrift, särskild kompetens, jfr pappersbruk, mejerier, kemisk industri, va-marknadens ”Arla” Industriell miljö, stordrift, särskild kompetens, jfr pappersbruk, mejerier, kemisk industri, va-marknadens ”Arla” Kritisk massa för finansiering, kompetens och effektiv produktion, cirka 500000 pe Kritisk massa för finansiering, kompetens och effektiv produktion, cirka 500000 pe

6 Kundgränssnitt 2 Försäljning till konsumenter (abonnenter) Distributörerna ! Distributörerna ! Lokalt ledningsnät, integration med övrig kommunal infrastruktur, direktkontakt med kunden, lokal samhällsplanering, omvandlingsområden, taxor, kundtjänst, va-marknadens ”ICA” Lokalt ledningsnät, integration med övrig kommunal infrastruktur, direktkontakt med kunden, lokal samhällsplanering, omvandlingsområden, taxor, kundtjänst, va-marknadens ”ICA” Kritisk massa för finansiering, kompetens och effektiv drift 50000 - 100000 pe. (beroende på integration med annan verksamhet) Kritisk massa för finansiering, kompetens och effektiv drift 50000 - 100000 pe. (beroende på integration med annan verksamhet)

7 Framtida struktur – Kundgränssnitt kommuner En (eller två) produktionsorganisation (-er) för hela regionen som med ett fåtal stora anläggningar samt tunnlar och huvudledningar förser kommunerna med dricksvatten och avloppsrening En (eller två) produktionsorganisation (-er) för hela regionen som med ett fåtal stora anläggningar samt tunnlar och huvudledningar förser kommunerna med dricksvatten och avloppsrening Likvärdig produkt = kvalitet på dricksvatten och avloppsrening Likvärdig produkt = kvalitet på dricksvatten och avloppsrening Gemensam finansiering av regional försörjning Gemensam finansiering av regional försörjning Samlade resurser för Forskning och Utveckling Samlade resurser för Forskning och Utveckling Samlade resurser för energiproduktion Samlade resurser för energiproduktion Samlat ansvar för täkter och recipienter Samlat ansvar för täkter och recipienter

8 Framtida struktur –Kundgränssnitt konsumenter Distributionsorganisationer: olika alternativ att uppnå kritisk massa beroende på kommunens storlek, anslutningsgrad, övrig infrastruktur Distributionsorganisationer: olika alternativ att uppnå kritisk massa beroende på kommunens storlek, anslutningsgrad, övrig infrastruktur Multi-Utility, Sollentuna Energi, Telge Energi, Väsby Teknik och Service Multi-Utility, Sollentuna Energi, Telge Energi, Väsby Teknik och Service Partnering, Täby-NCC Partnering, Täby-NCC Driftentreprenader, Norrtälje – Veolia, Solna – NCC, Roslagsvatten – Uppsala Teknik och Service Driftentreprenader, Norrtälje – Veolia, Solna – NCC, Roslagsvatten – Uppsala Teknik och Service Samägt va-bolag Roslagsvatten(6 kommuner), Stockholm Vatten(2 kommuner) Samägt va-bolag Roslagsvatten(6 kommuner), Stockholm Vatten(2 kommuner) (idag saknar flera kommuner tillräcklig kompetens) (idag saknar flera kommuner tillräcklig kompetens)

9 Fördelar med regionorganisation Tydligare roller producent vs distributör: ”ARLA vs ICA” Tydligare roller producent vs distributör: ”ARLA vs ICA” Tydligare roller underlättar upphandling och konkurrens från privata aktörer Tydligare roller underlättar upphandling och konkurrens från privata aktörer Minskar risken för lokal suboptimering och ineffektiva investeringar Minskar risken för lokal suboptimering och ineffektiva investeringar Gynnar kommunutveckling i hela regionen Gynnar kommunutveckling i hela regionen Miljöfrågorna tillgodoses bättre (täkter, recipienter och energi/slamanvändning) Miljöfrågorna tillgodoses bättre (täkter, recipienter och energi/slamanvändning) Kundens rättigheter, prisbildning och effektiv verksamhet ”lägsta nödvändiga kostnad” tillgodoses bättre Kundens rättigheter, prisbildning och effektiv verksamhet ”lägsta nödvändiga kostnad” tillgodoses bättre

10 Konsument Kundgränssnitt 2 Stora enskilda kommuner Stora enskilda kommuner Samägda kommunala bolag Samägda kommunala bolag Multiutility Partnering kommun – privata bolag Partnering kommun – privata bolag Driftentreprenad av bolag med kompetens Driftentreprenad av bolag med kompetens Distributörerna – kommunal va-huvudman Utför och säljer tjänster direkt till konsumenter. Deltar i kommunplanering och kommunutbyggnad. Kritisk massa 50’-100’ pe. Kundgränssnitt 1 Producenterna – regional va-huvudman Storskalig processindustri som säljer dricksvatten och avloppsrening till ägarkommuner. Kritisk massa ca 500’ pe. Dricksvattenbolaget Avloppsreningsbolaget Regionen Kommun


Ladda ner ppt "Framtida va-organisation i Stockholmsregionen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Vattentankar från EKO-VASK-Gruppen Strukturidén utgår från en relativt."

Liknande presentationer


Google-annonser