Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarprogrammet, Uppsala universitet Ht-2015 Självständigt Arbete (SSA) - en översikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarprogrammet, Uppsala universitet Ht-2015 Självständigt Arbete (SSA) - en översikt."— Presentationens avskrift:

1 Läkarprogrammet, Uppsala universitet Ht-2015 Självständigt Arbete (SSA) - en översikt

2 Kursorganisation självständigt arbete Studierektorer Peter Nygren Johan Kreuger Helena Granbom - oumbärlig spindel i nätet Kursadministratör Vi som håller i kursen är till för att hjälpa Er!

3 Vad är det självständiga arbetet I? Läkarprogrammets ”examensarbete” – lära sig bearbeta forskningsfrågeställning och värdera kunskap Studenten letar upp en bra handledare och ett intressant forskningsprojekt - Personlig kontakt - Institutioners hemsidor - Projektdatabas Handledaren = din viktigaste lärare under denna kurs! Överenskommelse med handledare och projektbeskrivning som ska godkännas av studierektor Arbetet ska motsvara 20 veckor heltid (30 hp) och utförs ofta i handledarens forskargrupp

4 Projektet ska ha en forskningsansats: Relevanta frågeställningar/hypoteser ska besvaras/testas Egna data ska samlas in under studien Data ska analyseras och diskuteras Projektet beskrivs i en vetenskaplig rapport (uppsats) Rapporten presenteras och försvaras inomvetenskapligt och vid examinationen Vad är det självständiga arbetet II?

5 Arbetet redovisas på 3 sätt: Skriftlig rapport enligt mall Muntlig redovisning inför ämnesexpertis (klinik, forskargruppmöte etc) Muntlig redovisning och diskussion med studentopponent och examinator Hur redovisas det självständiga arbetet?

6 Självständiga arbetet, läkarprogrammet, HT2015 20 veckor heltid Styrande dokument: kursplan, web-info, filarea Introduktionsblock V45 Överenskommelse, projektbeskrivning, registrering Projekt- databaser Handledar- information Halvtidkontroll Disputations- recension Inomvetenskapligt seminarium Examination V12 Publicering Forskningsplan Uppdaterade dokument: Studentportalen/läkarprogrammet/webbsidor/filarea Inlämning uppsats Alternativ: starta tidigare, beta av motsvarande arbete under terminstid, somrar etc.

7 Introduktionsblocket SSA HT2015

8 1. Formulera frågeställning (i relation till tidigare resultat) 2. Samla in data 3. Analyera data/dra slutsatser 4. Diskutera/presentera/publicera (i relation till tidigare resultat) Den vetenskapliga metoden Peer review 1.Inte plugga utan använda den Vetenskapliga Metoden Grundutbildning versus Forskarutbildning Värdera egna rådata Värdera andras rådata (meta-analys) Inte: Värdera andras värderingar (Översiktsartikel/ Review)

9 4. Inte facit utan Peer-review 2. Inte kurser utan Handledning VIKTIGAST! 3. Inte läroböcker utan Publikationer Grundutbildning versus Forskarutbildning

10 Det självständiga arbetet = en av de viktigaste (och potentiellt roligaste?!) kurserna på programmet En chans att pröva på spännande medicinsk forskning! Möjlighet att få jobba i ett riktigt bra forskarteam. En möjlighet att utveckla egna forskningsidéer och intressen! Träning i vetenskapligt och kritiskt tänkande! Träning i att planera och utföra studier och experiment! Träning i att analysera och diskutera data, samt skriva vetenskapliga rapporter, och presentera inför andra! Passar inte alla/otur med handledare?

11 Som kliniker idag krävs det ofta att man följer forskningen och blir van att kritiskt kan bedöma nya rön Själv bidra till utveckling av ny kunskap Många forskande läkare tycker att forskningen är en källa till stimulans och glädje: forskning är kreativt, viktigt, och kul! För läkare som forskar öppnas nya karriär- möjligheter! Varför viktigt att lära sig mer om (och engagera sig i) forskning?

12 Svar på några vanliga frågor om SSA Arbetet kan påbörjas när som helst under utbildningen OBS! Man kan dock bara redovisa och få ut poäng för arbetet fr.o.m. termin sju (dvs på avancerad nivå) Det går att göra SSA inom ramen för t.ex. SOFOSKO, men det måste motsvara 20 v heltid Handledaren måste vara disputerad (ha doktorerat) Man kan göra arbetet utomlands: dock svarar studenten för planeringen av detta. Var ute i god tid och kontakta gärna oss studierektorer tidigt i processen! Man kan göra arbetet utanför medfarm UU I databasen DIVA finns tidigare arbeten att titta på: sök på ”självständigt arbete, läkarprogrammet”

13 Mer info samt kontaktinformation kursledning Mail studierektorer Peter.Nygren@medsci.uu.se Johan.Kreuger@imbim.uu.se Mail kursadministratör Helena.Granbom@uadm.uu.se Instruktioner, arbetsgång och allt material finner ni på Studentportalen, på Läkarprogrammets startsida! Information/instruktioner finns under webbsidor på startsidan Blanketter och mallar finns under filareor på startsidan Kontakta gärna oss!

14 Tack för Er uppmärksamhet! Lycka till! FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Läkarprogrammet, Uppsala universitet Ht-2015 Självständigt Arbete (SSA) - en översikt."

Liknande presentationer


Google-annonser