Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNICEF Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNICEF Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,"— Presentationens avskrift:

1 UNICEF Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

2 FN /UN 2 2016

3 FN / UN FÖRENTA NATIONERNA / UNITED NATIONS 2016 3 1941 träffas Franklin D. Roosevelt och Winston Churchill 1942 Atlantdeklarationen presenterades på ett möte i Washington i USA 1944 FN:s stadga tar form 1945 i februari Jaltakonferensen & i april i San Francisco (vetorätten) 1945 den 24 oktober träder FN:s stadga i kraft VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA att rädda kommande släktled undan krigets gissel…. att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga lika rättigheterna för män och kvinnor samt för stora och små nationer… att skapa de villkor nödvändiga för att upprätthåll rättvisa och aktning för förpliktelser av den internationella rätten,att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.

4 FN / UN / UNICEF 4 2016

5 FÖRSTA UNICEF KORTET 1949 2016 5 Jitka Samkova 7 år från Tjeckoslovakien TACK för mat, kläder och medicin till barnen i hennes by. Ca 1 miljard USD till vacciner

6 NOBELS FREDSPRIS 1965 2016 6 "fulfilling the condition of Nobel's will, the promotion of brotherhood among the nations“ and emerging on the world stage as a “a peace-factor of great importance.”

7 UNICEF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN (EMERGENCY) FUND Har FN:s uppdrag att förverkliga barns rättigheter 2016 7

8 UNICEF S 7 GLOBALA FOKUSOMRÅDEN 2016 8

9 KATASTROFHJÄLP

10 GODA NYHETERR Ny lag mot könsstympning av flickor i Guinea-Bissau av flickor i Guinea-Bissau Barnarbete helt förbjudit i Indien Alla barnsoldater Befrias i Södra Sudan 34 barnhem stängs i Rwanda UNICEFi Madaya, Foua’a och Kafraya i Syrien mednäringsprodukter & medicin till 10 000 barn UNICEF i Madaya, Foua’a och Kafraya i Syrien mednäringsprodukter & medicin till 10 000 barn Kostnadsfri medicin & behandling i Sierra Leone

11 UNICEF I MONGOLIET Fältresa Mongoliet OD 2016

12 UNICEF.SE UNICEF I SVERIGE UNICEF.SE UNICE Fs Frivillig grupper & Barnrätt sinform atörer Samlar in pengar Informerar & utbildar Påverkar beslutsfattare TV 4 HUMORGALA KAMPANJER GÅVOSHOPEN FRIVILLIGGRUPPER SAMARBETSPARTNERS UNICEF i ALMEDALEN AMBASSADÖRER VÄRLDSFÖRÄLDRAR

13 2016 13 https://unicef.se/gavoshop/var-hamnar-produkterna

14 2016 14

15 FN:S BARNRÄTTSKOMMITTÉS REKOMMENDATIONER TILL SVERIGE 2015 Positiv feedback  Lagändring i LVU, SoL och skollagen  Ålder införd som diskimineringsgrund  Nationell handlingsplan för skydd av barn, människohandel och sexuella övergrepp  Skola, tand- och sjukvård för papperslösa Förbättringar krävs BK har svag juridisk status nationella lagar går före Regionala skillnader Barnrättsombudsmannen ej rätt att utreda enskilda fall Isolering som straff Asylprocessen (tex barn som tvingas gifta sig, uttagna till soldater) Barnkonsekvensanalyser tex. Vid vägbyggen och dyl. Mobbing & psykisk ohälsa (hög suicidfrekvens hos funktionshindrade barn) Ratificera BKs 3dje tilläggsprotokoll; barns rätt att klaga 2016 15

16 OPERATION DAGSVERKE VAD GÅR PENGARNA TILL? Se till att fler ordinarie skolor inkluderar barn med funktionsnedsättningar… De döva flickorna Byambadorj och Zulaa kan nu gå i den ordinarie skolan genom stöd från UNICEF. 2016 16

17 2016 17 FN S 17 NYA HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

18 UNICEFS FRIVILLIGGRUPP I LUND

19 OPERATION DAGSVERKE 2016 2016 19

20 2016 20 Art. 31 Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.

21 2016 21 sms:a KÄMPA 2712 till nummer 72 900 så bidrar du med 50 kr till insamlingen INSALING UNICEF LUND - KÄMPA FÖR VARENDA UNGE! För att stödja vår insamling, skicka följande länk till nära och kära: https://unicef.se/egna-insamlingar/for-varenda-unge-lund eller sms:a KÄMPA 2712 till nummer 72 900 så bidrar du med 50 kr till insamlingen. https://unicef.se/egna-insamlingar/for-varenda-unge-lund TACK FÖR DIN GÅVA, DEN RÄDDAR LIV!A, DEN RÄDDAR LIV! För varenda unge - Lunds insamling på unicef.se Var med och bidra till UNICEF Lunds insamling och kämpa för varenda unge! Vid frågor kontakta oss på unicefgrupp.lund@gmail.com Tack för din gåva! UNICEF.SE

22 TACK! Unicefgrupp.lund@gmail.com Facebook: UNICEF Lund Kerstin Karlsson 0706-036383 Kontaktperson & barnrättsinformatör UNICEFs Frivilliggrupp i Lund

23 2016 23

24 ZONTA INTERNATIONAL & UNICEF PARTNERS FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR KVINNOR OCH BARN 1972-1974 etablerades 6 mobila medicinska enheter för barnhälsovård för att hjälpa mödrar och barn i de avlägsna delarna av Ghana. 4,8 miljoner dollar (~ 35 milj.sek) till UNICEF för att stödja hjälparbeten i Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Ghana, Guatemala, Nepal, Rwanda, Sydafrika och Sri lanka. 1976 till 1982 med den Columbianska regeringen med att genomföra the Colombia Health Centers Project med > 500 000 dollar för att bygga tio hälsocentraler. The Sri Lanka Well Water Project med 880 000 USD för att bygga brunnar för rent dricksvatten på strategiskt utvalda platser i Sri Lankas torraste delar. 4 000 brunnar byggdes med pumpar, vilket försåg >25 000 lantbrukarfamiljer med rent vatten.

25 ZONTA INTERNATIONAL & UNICEF PARTNERS FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR KVINNOR OCH BARN 1998 till 2002 gav Zonta 650 000 USD. Resultatet blev att kvinnlig könsstympning i Burkina Faso sjönk från 66,35% drabbade flickor år 1996 till bara 25% år 2004. Nepal under 2000-2002 för att utrota stelkramp och i Afghanistan mellan 2002 till 2006. Mer än 118 miljoner kvinnor blivit vaccinerade sedan 1999. Stelkramp har utrotats i 29 av 58 länder. Nepal fritt från stelkramp i december 2005. Försök att utrota HIV som överförs från mor till barn, och könsrelaterat våld i Rwanda med 2,2 miljoner dollar sedan 2008. > 90% av hälsoklinikerna i Rwanda göra snabba HIV-tester. Under 2013 föddes 16 friska barn av HIV-positiva mödrar på Matayazo Health Center.

26 ZONTA INTERNATIONAL & UNICEF PARTNERS FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR KVINNOR OCH BARN Förhindra könsrelaterat våld i Rwanda. Genom att inrätta så kallade One Stop Centers för våldsoffer. De ger stöd och den hjälp de behöver på samma plats. Modellen är så framgångsrik att Rwandas regering ska etablera 40 nya One Stop Centers på landsbygds- och distriktssjukhus under 2014 1998 till 2002 gav Zonta 650 000 USD. Resultatet blev att kvinnlig könsstympning i Burkina Faso sjönk från 66,35% drabbade flickor år 1996 till bara 25% år 2004. 2000-2002 för att utrota stelkramp i Nepal och i Afghanistan mellan 2002 till 2006. > 118 miljoner kvinnor blivit vaccinerade sedan 1999. Stelkramp har utrotats i 29 av 58 länder. Nepal fritt från stelkramp i december 2005.

27 ZONTA INTERNATIONAL & UNICEF PARTNERS FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR KVINNOR OCH BARN Försök att utrota HIV som överförs från mor till barn, och könsrelaterat våld i Rwanda med 2,2 miljoner dollar sedan 2008. > 90% av hälsoklinikerna i Rwanda göra snabba HIV-tester. Under 2013 föddes 16 friska barn av HIV-positiva mödrar på Matayazo Health Center. Förhindra könsrelaterat våld i Rwanda. Genom att inrätta så kallade One Stop Centers för våldsoffer. De ger stöd och den hjälp de behöver på samma plats. Modellen är så framgångsrik att Rwandas regering ska etablera 40 nya One Stop Centers på landsbygds- och distriktssjukhus under 2014 Utvidgas nu i RWANDA till att rikta sig även till ungdomar. Syftet med arbetet med denna alltmer sårbara målgrupp är att förebygga HIV även hos dem.


Ladda ner ppt "UNICEF Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,"

Liknande presentationer


Google-annonser