Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZI:s utbildningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZI:s utbildningsprogram."— Presentationens avskrift:

1

2 Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZI:s utbildningsprogram genom effektiv insamling av pengar, investering av tillgångarna och utdelning av intäkterna

3 ZI Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF ZIF Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

4 Distribution av fondbidrag 1956-2014 Zonta International Foundation (ZIF) har bidragit med totalt 21 483 550 USD till program och projekt som har kommit mer än 2 miljoner kvinnor och flickor tillgodo runtom i världen

5 Mål / budget för bienniet 2012-2014 USD % av mål per 31 juli 2013 Internationella Service-program2 000 000 44.4 ZISVAW 1 162 000 52.0 Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000 42.8 JMK 232 000 36.7 YWPA 144 000 79.0 Rose Fund 700 000 95.2 Totalt 4 938 000 53.8

6 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Antalet medlemmar i världen är ca 30 125 vilket betyder att om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet Per den 31 maj 2013 har D21 uppnått målet med 83 USD/medlem och år

7 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser

8 Mål för bienniet 2012-2014 - Internationella Service- projekt  Liberia Fistula program (UNFPA)  Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)

9 Mål för bienniet 2012-2014 - ZISVAW (UN Women)  Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on Edutainment for Social Change 1:a året i Bangladesh och Nigeria. 2:a året även Afghanistan, Cambodia, Egypten, Mali, Niger, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan och Vietnam.  Safe Cities for Women in Honduras  Empowering Women in Rural Samoa to Combat Violence

10 Utbildnings- och Ledarskapsprogram Amelia Earhart Fellowship Fund  35 stipendier på vardera 10 000 USD delas ut varje år  Under de 75 år som stipendierna delats ut har 1 403 flickor fått stipendiet, totalt har 8.3 miljoner delats ut I 68 länder

11 Utbildnings- och Ledarskapsprogram Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund  Varje år delas 12 internationella stipendier på vardera 7 000 USD och upp till 32 distriktsstipendier på vardera 1 000 USD ut  Sedan 1998 har totalt 314 stipendier delats ut med sammanlagt 663 800 USD I 44 länder

12 Utbildnings- och Ledarskapsprogram Young Women in Public Affairs Award (YWPA)  Varje år delas 10 internationella stipendier på vardera 4 000 USD och upp till 32 distriktsstipendier på vardera 1 000 USD ut  Sedan 1990 har totalt 637 stipendier delats ut med sammanlagt 548 750 USD I 50 länder

13 Zonta International (samarbete UNFPA)’ Liberia Fistula projektet Stöttat projektet sedan 2008 450 000 USD (2008-2010), 500 000 USD (2010-2012) 1 000 000 USD (2012-2014) Per den 30 April 2013  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än 1 000 fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister,10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 230 kvinnor som överlevt

14 Zonta International (samarbete UNICEF) Serviceprojekt i Rwanda Stöttat projektet sedan 2008 600 000 USD (2008-2010), 500 000 USD (2010-2012), 1 000 000 USD (2012-2014)  Ökat tillgänglighet för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42% 2005 till 70 % 2010)  Bidragit till att 78 % av HIV- positiva kvinnor och 74% av barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

15 Mål 2012-2014  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn till 2015  Inrätta One stop centers (kvinnojourer) för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld

16 Hur ZIFs bidrag hjälper Fram till mars 2013:  ISANGE One Stop Center 4 714 överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel behandlades under 2011  RUSIZI One Stop Center 310 överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel behandlades under 2011 326 överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel behandlades 2012

17  Edutainment betyder att underhålla och lära samtidigt genom masskommunikation (TV- och radiosåpor, musikvideos, dataspel, serier, gatuteater, sociala media, talk shows & dokusåpor) • påverka beteenden, normer och attityder • peka på förekomsten av våld mot kvinnor • visa vad som kan betecknas som ”normalt och sunt” • hjälpa våldsöverlevande att förstå sina rättigheter och hur de kan få hjälp ZISVAW projektet Edutainment for Social Change (UN Women)  Ett omfattande program planeras i Bangladesh och Nigeria 2012 -2013  2013-2014 planeras mindre kampanjer i Afghanistan, Kambodja, Egypten, Mali, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan, Vietnam

18 Bangladesh  Breakthrough har startat planeringsprocessen med sina samarbetspartners BRAC, WeCan och STEPS – för att sätta igång en pilotkampanj mot sexuella trakasserier som ska lanseras I början av 2014. Nigeria  Samarbetspartners har beslutat att anpassa Soul City programmet om våld mot kvinnor till Nigerianska förhållanden.  Intervjuinslag kommer att läggas till för att diskutera könsrelaterat våld som visas I programmet. Hur ZIFs bidrag hjälper

19 ZISVAW projektet Empowering women in rural Samoa to combat violence (UN Women)  Fysiskt och sexuellt våld i hemmet är en oundviklig del av familjelivet i Samoa  Genom Samoa Victim support group (SVSG) kommer 5 000 kvinnor att kämpa mot våld i hemmet/familjen och delta I träningsprogram för att stödja självförsörjande projekt

20 ZISVAW projektet Safe Cities for Women in Honduras (UN Women) Våld mot kvinnor i Honduras har ökat med mer än 20% mellan 2010 och 2011 Använda samma program i Honduras som så lyckosamt har använts i Guatemala och El Salvador för att  stärka kvinnors rättigheter att delta i arbetet för ett säkrare samhälle  reducera både privat och offentligt våld

21 ZISVAW Safe City - Tegucigalpa, Honduras Women's Security Agenda  Ge förslag till kommun och stat på säkerhetsstrategier  Ett politiskt instrument för att försvara kvinnors rätt som har nedgraderats betydligt på senare tid  Att skapa ett nytt säkerhetstänkande som inte baseras på vapen och militarism utan på att förebygga våld genom upplysning och opinionsbildning. Uppföljning ZISVAW projektet Safe Cities for Women in Honduras (UN Women)

22  1996 omskars 66% av alla kvinnor i Burkina Faso  2005 omskars 25% av flickorna dvs 40 % minskning på mindre än 10 år tack vare UNICEFs samarbete med NGOs såsom ZI  Lag som förbjuder kvinnlig omskärelse  18 maj är en nationell helgdag då man bekämpar kvinnlig omskärelse  Regeringen anser omskärelse vara ett hot mot den allmänna hälsan och våld på individens rättighet. Uppföljning ZI projektet Förhindra kvinnlig omskärelse, Burkina Faso 1998-2002

23  fler än 118 millioner kvinnor har vaccinerats mot stelkramp mellan åren 1999-2003 genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZIF  29 länder, 15 stater i Indien och nästan 89 % av distrikten i Indonesien har förklarats fria från stelkramp hos mödrar och barn  I Nepal gav ZIF bidrag till att vaccinera i 8 distrikt. Ca 80% av mödrar och barn vaccinerades Uppföljning ZI projektet Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005

24  2003 stödde ZIF ett pilotprojekt i Afghanistan att vaccinera alla kvinnor i fertil ålder i 4 städer och i 8 distrikt.  2005 gav ZIF ytterligare bidrag för en tredje omgång vaccinationer, upplysningskampanjer och utbildning Målet var att vaccinera 161328 kvinnor i fertil ålder.  Sammanlagt har ca 4 miljoner kvinnor i fertil ålder i Afghanistan vaccinerats genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZI  Idag är målet att mer än 4,2 miljoner kvinnor i fertil ålder får regelbundna vaccinationer genom 2700 utbildade vaccinatörer Uppföljning ZI projekt Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005

25 Detta är en utmärkelse som tilldelas Zonta-klubbar och distrikt som har genomfört extraordinära samhällsinsatser som gagnar kvinnor och flickor i det lokala samhället och som ger synlighet och trovärdighet åt Zonta International Zonta Service Recognition Award

26 Klubbprojekt (senast 30 dec 2013) och Distriktsprojekt (senast 10 feb 2014) 1. Serviceprojekt som stärker kvinnors och flickors ställning i allmänhet (legalt, politiskt, ekonomiskt, utbildningsmässigt, hälsomässigt och/eller professionellt) 2. Serviceprojekt som förebygger och bekämpar våld mot kvinnor och flickor. Zonta Service Recognition Award

27  Global Zonta International kampanj som pågår från November 2010 till januari 2014  Syftet är att öka alla Zontors medvetenhet om Zontas arbete med att förhindra våld mot kvinnor.  Att förena alla världens Zontor och ZK kring en gemensam aktion och ge stöd till ZISVAW projekten

28  D21 Projekt som äger rum 25-29 November 2013 med den 29 november som en global Zonta Says NO dag.  CityGross med 34 stormarknader i Sverige kommer att sälja våra band och armband i samarbete med en lokal Zontaklubb  Överskottet doneras till ZISVAW fonden

29

30

31

32

33

34

35


Ladda ner ppt "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZI:s utbildningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser