Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF Zonta International.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF Zonta International."— Presentationens avskrift:

1

2 Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF Zonta International Foundation ( ZIF) Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

3 Mål / budget för bienniet 2012-2014 USD Internationella Service-program2 000 000 ZISVAW1 162 000 Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000 JMK 232 000 YWPA 144 000 Rose Fund 700 000 Totalt4 938 000

4 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Antalet medlemmar i världen är ca 30 125 vilket betyder att om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet Under det gångna bienniet skänkte vi, ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR, i D21 i genomsnitt 138 USD per medlem (d v s 69 USD/år/medlem) Distriktsstyrelsen rekommenderar att D21 försöker nå föregående bienniums mål med råge, d v s att skänka 164 USD per medlem (82 USD/år/medlem)

5 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser  ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR

6 Mål för bienniet 2012-2014 - Internationella Service- projekt  Liberia Fistula program (UNFPA)  Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)

7 Mål för bienniet 2012-2014 - ZISVAW (UNWomen)  Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on Edutainment for Social Change 1:a året i Bangladesh och Nigeria. 2:a året även Afghanistan, Cambodia, Egypten, Mali, Niger, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan och Vietnam.  Safe Cities for Women in Honduras  Empowering Women in Rural Samoa to Combat Violence

8 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Utbildning och Ledarskapsprogram  Amelia Earhart Fellowships  Jane M. Klausman Women in Business Scholarships  Young Women in Public Affairs Awards (YWPA)

9 Zonta International serviceprojekt Liberia Fistula program 21,9 % av alla förstföderskor i Liberia är mellan 15 och 19 år gamla För varje kvinna som dör är det 20 kvinnor som lider av sviterna efter en svår graviditet eller komplicerad förlossning

10 Det finns behandling 675 USD för att ge en kvinna hennes liv tillbaka 5 USDför mat till en patient i en vecka efter operation 10 USDför att transportera en patient till sjukhus 80 USDför operationsutrustning 60 USDför ett kejsarsnitt

11 Zonta International (samarbete UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 450 000 USD (2008-2010), 500 000 USD (2010-2012) 1 000 000 USD (2012-2014) Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat 875 fistulapatienter Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister och 10 studenter som Informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas Socialt återanpassat 196 kvinnor som överlevt

12 MÅL 2012-2014 Obstetriska fistlar är ett hjärtskärande problem där Zonta spelar en betydande roll och kommer att fortsätta synliggöra problemet etablera medicinsk kompetens ge många unga kvinnor som som lever i konstant förtvivlan… Deras Liv tillbaka!

13 Zonta International Serviceprojekt i Rwanda Republik i östra Centralafrika med 10,9 milj invånare varav hälften är barn Ett av världens fattigaste länder Kritiska problem Behandling av HIV-positiva kvinnor Förebygga överföring av viruset till barnen Ge kvinnor hälso- och mödravård Förhindra och förebygga familje- och könsrelaterat våld

14 Zonta International (samarbete UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 600 000 USD (2008-2010), 500 000 USD (2010-2012), 1 000 000 USD (2012-2014) Ökat tillgänglighet för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42% 2005 till 70 % 2010) Bidragit till att 78 % av HIV- positiva kvinnor och 74% av barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

15 Mål 2012-2014 Policies och riktlinjer för att förebygga HIV/Aids upprättas Ökat procentantal gravida kvinnor som får full PMTCT- service för sina HIV-exponerade barn Minskning av överföring av HIV efter amning till ca 5% Öka antal HIV-smittade som utnyttjar hälsocentra Öka antal unga kvinnor som medvetandegörs om hur man kan förhindra HIV och oplanerade graviditeter

16 Mål 2012-2014 Ökat antal överlevande som söker vård efter familje- och könsrelaterat våld Ökat antal offer, som får multidisciplinär vård och uppföljning Ökad tillgång till tekniska bevis och intervjuer från one- stop-centers som leder till ökat procenttal fällande domar efter familje- och könsrelaterat våld

17 Mål 2012-2014 Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn till 2015 Minska förekomsten och effekten av könsrelaterat våld

18 Edutainment betyder att underhålla och lära samtidigt genom masskommunikation (TV- och radiosåpor, musikvideos, dataspel, serier, gatuteater, sociala media, talk shows & dokusåpor) påverka beteenden, normer och attityder peka på förekomsten av våld mot kvinnor visa vad som kan betecknas som ”normalt och sunt” hjälpa våldsöverlevande att förstå sina rättigheter och hur de kan få hjälp ZISVAW projektet Edutainment for Social Change (UN Women) Ett omfattande program planeras i Bangladesh och Nigeria under 2012 -2013 Under 2013-2014 planeras motsvande program i 10 andra länder

19 Ökad medvetenhet om frekvensen av våld mot kvinnor Ökat antal personer som - har ändrat attityd vad gäller våld mot kvinnor - talar mot kvinnovåld, och - vidtar förebyggande, skyddande och politiska åtgärder Ökat antal organisationer som har kapacitet att driva lyckosamma edutainment kampanjer Mål 2012-2014

20 ZISVAW projektet Empowering women in rural Samoa to combat violence (UN Women) Fysiskt och sexuellt våld i hemmet är en oundviklig del av familjelivet i Samoa Samoa Victim support group (SVSG) kommer att utföra projektet

21 ZISVAW projektet Safe Cities for Women in Honduras (UN Women) Våld mot kvinnor i Honduras har ökat med mer än 20% mellan 2010 och 2011

22 Använda samma program i Honduras som så lyckosamt har använts i Guatemala och El Salvador för att stärka kvinnors rättigheter att delta i arbetet för ett säkrare samhälle reducera både privat och offentligt våld Mål 2012-2014

23 Starkare samhälle med kvinnor som har:  Tillgång till information om hur polisen och legala systemet kan skydda dem och deras samhälle mot våld  Resurser och förmåga att bilda nätverk för att bekämpa våld mot kvinnor  Självförtroende nog att bekämpa våld i sina egna liv och i samhället  Styrka och stöd att rapportera våld till polisen eller SVSG  Ökat självförtroende och självkänsla  Ekonomiskt oberoende med förmåga att bidra till samhällsekonomin MÅL 2012-2014

24 Zonta International Foundation (ZIF) Förhindra kvinnlig omskärelse, Burkina Faso 1998-2002  1996 omskars 66% av alla kvinnor i Burkina Faso  2005 omskars 25% av flickorna dvs 40 % minskning på mindre än 10 år tack vare UNICEFs samarbete med NGOs såsom ZI  Lag som förbjuder kvinnlig omskärelse  18 maj är en nationell helgdag då man bekämpar kvinnlig omskärelse  Regeringen anser omskärelse vara ett hot mot den allmänna hälsan och våld på individens rättighet.

25 Zonta International Foundation (ZIF) Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005  fler än 118 millioner kvinnor har vaccinerats mot stelkramp mellan åren 1999-2003 genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZIF  29 länder, 15 stater i Indien och nästan 89 % av distrikten i Indonesien har förklarats fria från stelkramp hos mödrar och barn  I Nepal gav ZIF bidrag till att vaccinera i 8 distrikt. Ca 80% av mödrar och barn vaccinerades.

26 Zonta International Foundation (ZIF) Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005  2003 stödde ZIF ett pilotprojekt i Afghanistan att vaccinera alla kvinnor i fertil ålder i 4 städer och i 8 distrikt.  2005 gav ZIF ytterligare bidrag för en tredje omgång vaccinationer, upplysningskampanjer och utbildning Målet var att vaccinera 161328 kvinnor i fertil ålder.  Sammanlagt har ca 4 miljoner kvinnor i fertil ålder i Afghanistan blivit vaccinerade genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZI  Idag är målet att mer än 4,2 miljoner kvinnor i fertil ålder ska få regelbundna vaccinationer genom 2700 utbildade vaccinatörer

27


Ladda ner ppt "Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF Zonta International."

Liknande presentationer


Google-annonser