Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Service-kommittén Uppdrag  Internt föra fram och externt marknadsföra och tydliggöra de internationella service- och ZISVAW-projekten  Uppmuntra till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Service-kommittén Uppdrag  Internt föra fram och externt marknadsföra och tydliggöra de internationella service- och ZISVAW-projekten  Uppmuntra till."— Presentationens avskrift:

1

2 Service-kommittén Uppdrag  Internt föra fram och externt marknadsföra och tydliggöra de internationella service- och ZISVAW-projekten  Uppmuntra till och stödja lokala serviceprojekt som fokuserar på och är i linje med Zontas uppdrag och mission  Öka intern och extern synlighet för dessa projekt för att på så sätt öka internationell medvetenhet om Zontas bidrag till att stärka kvinnors ställning såväl som öka vår Zontas trovärdighet  Betona vikten av att stödja dessa projekt

3 Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är  att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten  och ZI:s utbildningsprogram genom effektiv insamling av pengar, investering av tillgångarna och utdelning av intäkterna

4 ZI Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF ZIF Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

5 Mål / budget för bienniet USD Internationella Service-program ZISVAW Amelia Earhart Fellowship Fund JMK YWPA Rose Fund Totalt

6 Mål / budget för bienniet Antalet medlemmar i världen är ca vilket betyder att om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet Under det gångna bienniet skänkte vi, ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR, i D21 i genomsnitt 138 USD per medlem (d v s 69 USD/år/medlem) Distriktsstyrelsen rekommenderar att D21 försöker nå föregående bienniums mål med råge, d v s att skänka 164 USD per medlem (82 USD/år/medlem)

7 Mål / budget för bienniet Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser  ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR

8 Mål för bienniet Internationella Service- projekt  Liberia Fistula program (UNFPA)  Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)

9 Mål för bienniet ZISVAW (UNWomen)  Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on Edutainment for Social Change 1:a året i Bangladesh och Nigeria. 2:a året även Afghanistan, Cambodia, Egypten, Mali, Niger, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan och Vietnam.  Safe Cities for Women in Honduras  Empowering Women in Rural Samoa to Combat Violence

10 Mål för bienniet Utbildnings- och Ledarskapsprogram  Amelia Earhart Fellowships (Madeleine Holmberg 2012 i D21)  Jane M. Klausman Women in Business Scholarships  Young Women in Public Affairs Awards (YWPA)

11 Zonta International serviceprojekt Liberia Fistula program 21,9 % av alla förstföderskor i Liberia är mellan 15 och 19 år gamla För varje kvinna som dör är det 20 kvinnor som lider av sviterna efter en svår graviditet eller komplicerad förlossning

12 Det finns behandling 675 USD för att ge en kvinna hennes liv tillbaka 5 USDför mat till en patient i en vecka efter operation 10 USDför att transportera en patient till sjukhus 80 USDför operationsutrustning 60 USDför ett kejsarsnitt

13 Zonta International (samarbete UNFPA) Stöttat projektet sedan USD ( ), USD ( ) USD ( ) Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat 875 fistulapatienter Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister och 10 studenter som Informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas Socialt återanpassat 196 kvinnor som överlevt

14 MÅL Obstetriska fistlar är ett hjärtskärande problem där Zonta spelar en betydande roll och kommer att fortsätta • synliggöra problemet • etablera medicinsk kompetens • ge många unga kvinnor som som lever i konstant förtvivlan… Deras Liv Tillbaka!

15 Zonta International Serviceprojekt i Rwanda Republik i östra Centralafrika med 10,9 milj invånare varav hälften är barn Ett av världens fattigaste länder Kritiska problem Behandling av HIV-positiva kvinnor Förebygga överföring av viruset till barnen Ge kvinnor hälso- och mödravård Förhindra och förebygga familje- och könsrelaterat våld

16 Zonta International (samarbete UNICEF) • Stöttat projektet sedan USD ( ), USD ( ), USD ( ) • Ökat tillgänglighet för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42% 2005 till 70 % 2010) • Bidragit till att 78 % av HIV- positiva kvinnor och 74% av barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

17 Mål • Policies och riktlinjer för att förebygga HIV/Aids upprättas • Ökat procentantal gravida kvinnor som får full PMTCT- service för sina HIV-exponerade barn • Minskning av överföring av HIV efter amning till ca 5% • Öka antal HIV-smittade som utnyttjar hälsocentra • Öka antal unga kvinnor som medvetandegörs om hur man kan förhindra HIV och oplanerade graviditeter

18 Mål • Ökat antal överlevande som söker vård efter familje- och könsrelaterat våld • Ökat antal offer, som får multidisciplinär vård och uppföljning • Ökad tillgång till tekniska bevis och intervjuer från one- stop-centers som leder till ökat procenttal fällande domar efter familje- och könsrelaterat våld

19 Mål Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn till 2015 Minska förekomsten och effekten av könsrelaterat våld

20 Edutainment betyder att underhålla och lära samtidigt genom masskommunikation (TV- och radiosåpor, musikvideos, dataspel, serier, gatuteater, sociala media, talk shows & dokusåpor) • påverka beteenden, normer och attityder • peka på förekomsten av våld mot kvinnor • visa vad som kan betecknas som ”normalt och sunt” • hjälpa våldsöverlevande att förstå sina rättigheter och hur de kan få hjälp ZISVAW projektet Edutainment for Social Change (UN Women) Ett omfattande program planeras i Bangladesh och Nigeria under Under planeras motsvande program i 10 andra länder

21 ZISVAW projektet Empowering women in rural Samoa to combat violence (UN Women) Fysiskt och sexuellt våld i hemmet är en oundviklig del av familjelivet i Samoa Samoa Victim support group (SVSG) kommer att utföra projektet

22 • Ökad medvetenhet om frekvensen av våld mot kvinnor • Ökat antal personer som - har ändrat attityd vad gäller våld mot kvinnor - talar mot kvinnovåld, och - vidtar förebyggande, skyddande och politiska åtgärder • Ökat antal organisationer som har kapacitet att driva lyckosamma edutainment kampanjer Mål

23 ZISVAW projektet Safe Cities for Women in Honduras (UN Women) Våld mot kvinnor i Honduras har ökat med mer än 20% mellan 2010 och 2011

24 Använda samma program i Honduras som så lyckosamt har använts i Guatemala och El Salvador för att • stärka kvinnors rättigheter att delta i arbetet för ett säkrare samhälle • reducera både privat och offentligt våld Mål

25 Starkare samhälle med kvinnor som har:  Tillgång till information om hur polisen och legala systemet kan skydda dem och deras samhälle mot våld  Resurser och förmåga att bilda nätverk för att bekämpa våld mot kvinnor  Självförtroende nog att bekämpa våld i sina egna liv och i samhället  Styrka och stöd att rapportera våld till polisen eller SVSG  Ökat självförtroende och självkänsla  Ekonomiskt oberoende med förmåga att bidra till samhällsekonomin MÅL

26


Ladda ner ppt "Service-kommittén Uppdrag  Internt föra fram och externt marknadsföra och tydliggöra de internationella service- och ZISVAW-projekten  Uppmuntra till."

Liknande presentationer


Google-annonser