Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AREAMÖTE 28 SEPTEMBER 2013 AREA 02 STOCKHOLM Marianne von Hartmansdorff Vice Guvernör 2014-2016 Membership Committee Chair.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AREAMÖTE 28 SEPTEMBER 2013 AREA 02 STOCKHOLM Marianne von Hartmansdorff Vice Guvernör 2014-2016 Membership Committee Chair."— Presentationens avskrift:

1

2 AREAMÖTE 28 SEPTEMBER 2013 AREA 02 STOCKHOLM Marianne von Hartmansdorff Vice Guvernör 2014-2016 Membership Committee Chair

3 Agenda • D21 Mål för 2012-2014 • Membership Dialogues Survey • Convention 27 juni – 1 juli 2014 • Hogia SMART • Rwanda – DVD Elimination of New Pediatric HIV Infection and Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda

4 D21 Mål för 2012-2014 1.Öka synligheten och trovärdigheten 2.Öka antalet medlemmar 3.Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

5  Idag är vi 477 medlemmar i vår FB grupp  Ökning med drygt 90 personer 19%  Fler som lägger in, tidigare dominerades av ledningen.  Ökad mängd diskussion i detta forum 1. Öka synligheten och trovärdigheten

6  Flera klubbar rapporterar inte in sin PR  Stor mängd aktivitet runt 8 mars. Intern marknadsföring!  'Nya' klubbar som syns i våra forum  Punkter som lyser här och där över distriktet Känslan är att vi har större fokus på att synas och materialet efterfrågas mer 1. Öka synligheten och trovärdigheten

7 2. Öka antalet medlemmar Mål: 2 nya medlemmar per klubb per år Maj 2012 antal medlemmar2 379 Ökning 2*71 klubbar 2012/2013142 Mål maj 20132 521 Utfall maj 20132 285 Ökning 2*70 klubbar140 Mål maj 20142 661 Behov nya medlemmar 5/klubb 2013/2014376

8 Skiljer sig medlemsutvecklingen något mellan Areor? Totalt 2012 (November) Totalt 2013 (Augusti) +/-% Area 1 *164141-23-14,02% Area 2660620-40-6,06% Area 3466434-32-6,87% Area 4484469-15-3,10% Area 544444730,68% Area 66662-4-6,06% * Kiruna upphört maj 2013 - 15 medlemmar Antal baseras på information från Zonta International vid resp. tidpunkt.

9 5 största ökningarna Nyköping-Oxelösund I5 Stockholm IV4 Uppsala I4 Lund4 Västerås3 5 största minskningarna Stockholm I-17 Visby-11 Stockholm III-6 Vänersborg-6 Östersund-6 Antal baseras på information från Zonta International vid resp. tidpunkt.

10

11

12

13 • Utse en klubbmedlem med ansvar för medlemsfrågor som rapporterar till styrelsen • Inspirera medlemmar att ta med gäster på möten/ordna mingel med ett större antal. Följ upp med erbjudande om medlemskap • Berätta om Zontas vision och verksamhet på möten, på arbetet, i affären, på fester……. • Redovisa resultat av Zontas projekt på möten • Ordna lokalt projekt som gör Zonta synligt och som ger gåva till ZIF Förslag på aktiviteter för att få nya medlemmar

14 • Utse en klubbmedlem med ansvar för medlemsfrågor som rapporterar till styrelsen • Inspirera medlemmar att ta med gäster på möten/ordna mingel med ett större antal. Följ upp med erbjudande om medlemskap • Berätta om Zontas vision och verksamhet på möten, på arbetet, i affären, på fester……. • Redovisa resultat av Zontas projekt på möten • Ordna lokalt projekt som gör Zonta synligt och som ger gåva till ZIF Resultat

15 Mål / budget för bienniet 2012-2014 USD % av mål per 31 juli 2013 Internationella Service-program2 000 000 44.4 ZISVAW1 162 000 52.0 Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000 42.8 JMK 232 000 36.7 YWPA 144 000 79.0 Rose Fund 700 000 95.2 Totalt4 938 000 53.8 3. Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

16 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Antalet medlemmar i världen är ca 30 125 vilket betyder att om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet Per den 31 maj 2013 har D21 uppnått målet med 83 USD/medlem och år 3. Öka ekonomiska bidragen till våra projekt

17 Mål / budget för bienniet 2012-2014 Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF Per 31 juli 2013 har samtliga D21s klubbar utom två donerat till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser Per 31 juli 2013 104 individuella bidrag från zontamedlemmar har donerats. En ökning med 2% jämfört med motsvarande period under förra bienniet

18 Projekt D21 donerat till per 31 juli 2013 1.The International projects, 2.Rose fund, 3.ZISVAW, 4.Amelia Earhart, 5.Jane Klausman, 6.YVPA. Recommendation that the clubs are informed more about the scholarships and are encouraged to donate to those funds.

19 ZISVAW projektet Edutainment for Social Change (UN Women) Ett omfattande program i Bangladesh och Nigeria under 2012 -2013 År två planeras motsvande program i Afganistan, Kambodja, Egypten, Mali, Pakistan,Rwanda,Somalia, Sudan,Vietnam

20 • Ökad medvetenhet om frekvensen av våld mot kvinnor • Ökat antal personer som - har ändrat attityd vad gäller våld mot kvinnor - talar mot kvinnovåld, och - vidtar förebyggande, skyddande och politiska åtgärder • Ökat antal organisationer som har kapacitet att driva lyckosamma edutainment kampanjer Mål 2012-2014

21 ZISVAW projektet Safe Cities for Women in Honduras (UN Women) ZISVAW Safe City - Tegucigalpa, Honduras Women's Security Agenda  Ge förslag till kommun och stat på säkerhetsstrategier  Ett politiskt instrument för att försvara kvinnors rätt som har nedgraderats betydligt på senare tid  Att skapa ett nytt säkerhetstänkande som inte baseras på vapen och militarism utan på att förebygga våld genom upplysning och opinionsbildning.

22 Zonta International Foundation (ZIF) Förhindra kvinnlig omskärelse, Burkina Faso 1998-2002  1996 omskars 66% av alla kvinnor i Burkina Faso  2005 omskars 25% av flickorna dvs 40 % minskning på mindre än 10 år tack vare UNICEFs samarbete med NGOs såsom ZI  Lag som förbjuder kvinnlig omskärelse  18 maj är en nationell helgdag då man bekämpar kvinnlig omskärelse  Regeringen anser omskärelse vara ett hot mot den allmänna hälsan och våld på individens rättighet.

23 Zonta International Foundation (ZIF) Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005  fler än 118 millioner kvinnor har vaccinerats mot stelkramp mellan åren 1999-2003 genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZIF  29 länder, 15 stater i Indien och nästan 89 % av distrikten i Indonesien har förklarats fria från stelkramp hos mödrar och barn  I Nepal gav ZIF bidrag till att vaccinera i 8 distrikt. Ca 80% av mödrar och barn vaccinerades.

24 Zonta International Foundation (ZIF) Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda Nepal och Afganistan 2000-2005  2003 stödde ZIF ett pilotprojekt i Afghanistan att vaccinera alla kvinnor i fertil ålder i 4 städer och i 8 distrikt.  2005 gav ZIF ytterligare bidrag för en tredje omgång vaccinationer, upplysningskampanjer och utbildning Målet var att vaccinera 161328 kvinnor i fertil ålder.  Sammanlagt har ca 4 miljoner kvinnor i fertil ålder i Afghanistan blivit vaccinerade genom UNICEFs arbete med NGOs såsom ZI  Idag är målet att mer än 4,2 miljoner kvinnor i fertil ålder ska få regelbundna vaccinationer genom 2700 utbildade vaccinatörer

25 Membership Dialogues Survey • Svar före 5 september 2013 • Resultatet kommeriett Zonta e-newsletter • Tankar och reflektioner diskuteras i internationella styrelsen i november. • Synpunkter kan komma att bli förslag att rösta på på Convention.

26

27 Fredag 27 juni8.45-10.00Distriktsmöte 30 min 10.15-12.15Open Forum 13.00-14.00Delegates Training 14.30-16.00Opening Ceremony 16.30-17.30Opening Ceremony Reception 17.30-18.30First Timers Meet and Greet Lördag 28-tisdag 1 juli9.00-17.30Business Sessions Tisdag 1 juli19.00-22.00Closing Banquet 22.00-23.00Distrikt 21 Reception

28 Prior to 18 May 2014 US$399 19 May – 13 June 2014 US$449 14 June – 25 June 2014 US$499 Onsite US$500 One Day (available before or on site, not available to guests) US$150 per day

29 • Kontrollera villkor för hemförsäkring vid ev. återbud och inställd resa

30  Webbaserat bokföringsprogram.  Vid kassörsbyte fortsätter ny kassör där den tidigare kassören slutade.  Backuper och programuppdateringar sköts centralt av Hogia.  En särskild kontoplan för Zonta finns inlagd i programmet.  Kostnaden är 98 kr/månad.  Beställning görs via mail till Annika Bjurmalm, mailadress finns på produktbladet.  I programmet finns flera manualer.  Instruktioner kommer Hogia för Zonta

31 2013 Zonta International, UNICEF Rwanda Video Zonta International President, Lynn McKenzie and D12 Zontian Pauliina Aukuee on their February 2013 trip to Rwanda http://youtu.be/0Vfdmo2zy5Ahttp://youtu.be/0Vfdmo2zy5A öppna hyperlänk


Ladda ner ppt "AREAMÖTE 28 SEPTEMBER 2013 AREA 02 STOCKHOLM Marianne von Hartmansdorff Vice Guvernör 2014-2016 Membership Committee Chair."

Liknande presentationer


Google-annonser