Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i samhällsekonomin. Den offentliga ekonomin Offentliga sektorn ansvarar för de gemensamma uppgifterna i samhället. Ge exempel! För att klara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i samhällsekonomin. Den offentliga ekonomin Offentliga sektorn ansvarar för de gemensamma uppgifterna i samhället. Ge exempel! För att klara."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i samhällsekonomin

2 Den offentliga ekonomin Offentliga sektorn ansvarar för de gemensamma uppgifterna i samhället. Ge exempel! För att klara av dessa uppgifter, betalar hushållen och företagen skatt: 1.Inkomstskatt 2.Konsumtionsskatt 3.Sociala avgifter 4.Kapitalskatt

3 Ekonomisk tillväxt När man ökar den totala produktionen i samhället växer ekonomin. Sverige har haft bra ekonomisk tillväxt de sista hundra åren. Resultatet av produktionen har fördelats bättre.  Då skapas välfärdssamhälle.

4 BNP = Bruttonationalprodukt BNP är ett vanligt sätt att mäta landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. BNP = sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under ett år. Man jämför procentuella förändringen av BNP från år till år.

5 Konjunkturer I en långsiktig uppgående trend kan det finnas snabba upp- och nergångar. o Dessa kallas konjunkturer. Under en högkonjunktur växer ekonomin kraftigt. 1.Stor efterfrågan. 2.Företagen säljer bra och måste anställa fler (låg arbetslöshet). 3.P.g.a. konkurrensen om arbetskraften höjs lönerna. 4.Staten får in mycket pengar (skatter) då många arbetar. 5.Hushållens efterfrågan ökar ytterligare. Under en lågkonjunktur är det tvärtom. s. 155-157

6

7 Inflation & Deflation Inflation = Allmänna prisnivån höjs i samhället. Deflation = Allmänna prisnivån sänks i samhället. Orsaker till inflation: o Efterfrågan blir större. o Det finns för mycket pengar att handla för. o Företagens kostnader ökar. Detta menar att inflation är vanligt under en högkonjunktur. Pengar blir mindre värda ! Man får mer för pengarna!

8

9 Big Mac Index

10 Bokhyllan Billy Index

11 Vad kan staten göra för att påverka konjunkturerna? Penningpolitik hjälper landets ekonomi att utvecklas stabilt. o Sveriges riksbank kan höja eller sänka reporäntan för att påverka inflation med sin penningpolitik. o Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 % per år. o Vid risk för inflation höjs reporäntan. o I en lågkonjunktur sänker Riksbanken reporäntan. Finanspolitik o Staten ( Finansdepartementet ) använder budgeten för att motverka stora svängningar i konjunkturer. o Inflationen kan dämpas med höjda skatter eller genom att minska bidragen till företag och hushåll. o I en lågkonjunktur sänker staten skatter och höjer bidragen. Inflationen i nov. 2015


Ladda ner ppt "Förändringar i samhällsekonomin. Den offentliga ekonomin Offentliga sektorn ansvarar för de gemensamma uppgifterna i samhället. Ge exempel! För att klara."

Liknande presentationer


Google-annonser