Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomi Hushållning med resurser. Resurser? Pengar, arbetskraft, naturtillgångar. Naturtillgångar, Realkapital och arbetskraft resulterar i pengar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomi Hushållning med resurser. Resurser? Pengar, arbetskraft, naturtillgångar. Naturtillgångar, Realkapital och arbetskraft resulterar i pengar,"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomi Hushållning med resurser. Resurser? Pengar, arbetskraft, naturtillgångar. Naturtillgångar, Realkapital och arbetskraft resulterar i pengar, cash, som vi använder i vårt betalningssystem. Produktionsfaktorer Naturtillgångar: Skog, Järnmalm, Olja, Gas Realkapital: Maskiner, Fabriker, Verktyg osv. Arbetskraft: Arbetaren som skapar.

2 Vad skall ekonomin leda till?
Bilar, mat, boende, vård, utbildning, allt som man behöver. Men vilka behov behöver vi tillfredsställa? Vi skapar behov vilket gör att ekonomin måste växa. Ekonomin skall generera välfärd.

3 Aktörer inom samhällsekonomin:
Jag, Hushållen. Bank Företag Offentlig sektor

4 Det Ekonomiska Kretsloppet
Lån Tjänster Ränta Skatt Arbetskraft kunskap Lön Betalning Varor tjänster Tjänster transfereringar Ränta Vara eller tjänst Skatt Lån

5 Hus för 1 miljon (Bankens säkerhet) Banken går 20 papp plus Då doris ränta e högre Behöver 1 miljon För att köpa hus 40papp Har1 miljon 20papp Doris Gunnar

6 RIKSBANKEN Pengar för att Låna ut RepoRänta

7 Offentlig sektor

8

9

10 1-6 Rikets styrelse, samhäll.ek., rättsväsende, försvar 116,4
Utgiftsområde Miljarder kronor 1-6 Rikets styrelse, samhäll.ek., rättsväsende, försvar 116,4 7-8 Internationellt bistånd, invandrare och flyktingar 33,8 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg 56,0 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 100,0 11-12 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och för familjer 111,7 13-14 Arbetsmarknad och arbetsliv 73,8 15-16 Studiestöd och universitet 75,8 17-22 Samhällsplanering, regional utv., miljö och kommunikationer 63,8 23-24 Jordbruk, skog, fiske och näringsliv 26,0 25. Bidrag till kommuner 75,7 26. Statsskuldsräntor 23,4 27. Avgiften till EU 30,4 Summa utgiftsområden 786,4 Riksgäldskontorets nettoutlåning -9,2 Kassamässig korrigering 3,4 Totala utgifter 780,6 Källa: ESV

11 Högkonjunktur: Löner Arbetslöshet Produktion Inflation Ränta Priser Lågkonjunktur: Löner Arbetslöshet Produktion Inflation Ränta Priser

12 Ekonomisk tillväxt Tillväxt (Värdet av produktionen) Högkonjunktur Lågkonjunktur 1903 Tid 2011

13 Konjunkturer Dämpa genom penningpolitik: Sköts av Riksbanken. Görs genom att kontrollera Reporäntan. Sänks räntan höjs förhoppningsvis konjunkturen och tvärt om. Finanspolitik: Politikerna kan skap arbeten, investera i samhällsprojekt, folk får jobb, löner och börjar handla. De kan även sänka skatten för att vi skall få mer pengar att handla för. Detta kostar. Staten lånar, vilket leder till Statsskuld.

14 Sveriges statsskuld: 1061 miljarder 28 feb 2011
Undertitel: Miljarder kronor Uppdaterad: År 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sveriges statsskuld: 1061 miljarder 28 feb 2011 Om man slår ut Sveriges statsskuld per invånare är den cirka kronor per person.

15 Inflation Inflation är när pengarna tappar sitt värde. En stegring av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Det vanligaste måttet på inflation i Sverige är Konsumentprisindex (KPI). Kan bero på flera saker: För mkt pengar i omlopp, löner och priser stiger och inflationen ökar. RB ska se till att nivån ligger på 2%. Se filmen för mer info.

16 BNP Bruttonationalprodukt, BNP, definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period. Detta beräknas också på regional nivå och då kallas det Bruttoregionalprodukt, BRP. Den engelska motsvarigheten förkortas GDP.

17 BNP-Utveckling USA Tyskland Sverige

18 Arbetsmarknadens uppdelning
Arbetslöshet Arbetslösheten skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper i Sverige, för åldersgrupperna över 35 år ligger arbetslösheten på omkring fem procent, för ungdomar (15-24 år) ligger arbetslösheten på omkring närmare 25 procent rensat för säsongsvariationer.

19 Arbetslöshet, år Arbetslöshet, år (säsongsrensad %

20 Skatter Arbetsgivaravgift
Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Marginalskatt Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Kommunalskatter Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. Under och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt. Idag ligger riksgenomsnittet på 31,55 procent. Punktskatter Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och reklamskatt. Moms Momsen, eller mervärdesskatten, är den viktigaste indirekta skatten. Den tas ut på produktion, försäljning eller användning av vissa varor eller tjänster. Moms ingår i priset på de flesta varor.

21 Skattetrycket historiskt
Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Så har det dock inte alltid varit. Länge var det samlade skatteuttaget lägre i Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. Sveriges skattetryck förr och nu Andel av BNP


Ladda ner ppt "Samhällsekonomi Hushållning med resurser. Resurser? Pengar, arbetskraft, naturtillgångar. Naturtillgångar, Realkapital och arbetskraft resulterar i pengar,"

Liknande presentationer


Google-annonser