Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen

2 3 Varför tar vi ut skatt? Staten, kommunerna och församlingarna tillhandahåller tjänster för medborgarna hälsovård utbildning och dagvård skolmat sociala understöd och bidrag hobbymöjligheter Den service som samhället erbjuder finansieras med skattemedel

3 2 Beskattningen baserar sig på skattelagar Skattelagarna stiftas av riksdagen Skattestyrelsen ger anvisningar

4 4 Även du betalar skatt! Mervärdesskatt: Mervärdesskatt (moms): I priset på alla produkter ingår moms, som i Finland är vanligen 24 %. Moms ger ca hälften av de skatteintäkter som inflyter till staten.

5 7 Direkt och indirekt beskattning Direkta skatter: Inkomstskatt, fastighetsskatt… Indirekta skatter: Mervärdesskatt, acciser (t.ex. godsaker och bränslen)…

6 8 När ska man betala inkomstskatt? 1.För förvärvsinkomst: Löneinkomst, inkomst av yrke eller rörelse, arvoden andra: dörrvaktsinkomster, mötes- och lärararvoden Förmåner Studiestöd, pensioner, dagpenningar 2.För kapitalinkomst: Hyresinkomster Räntor Dividender

7 9 Till vem ska man betala inkomstskatt?

8 10 Progressiv - proportionell Inkomstskatten till staten är progressiv: Ju mindre är din inkomst, desto lägre är din skatteprocent. Kommunal- och kyrkoskatt samt sjukför- säkringspremien är proportionella: Proportionell skatt = skatteprocenten är lika stor för alla inkomster

9 12 Beskattningsförfarande 1.Förskottsuppbörd Förskottsinnehållning Förskottsbetalning 2.Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Fastställer den beskattningsbara inkomsten 3.Ändringsbeskattning

10 13 Avdrag vid beskattningen En del av avdragen får du automatiskt: Studiepenningsavdrag, grundavdrag, förvärvsinkomstavdrag osv. Vissa andra måste du själv yrka om, t.ex.: Kostnader för arbetsresor Kostnader för förvärvande av inkomsten, t.ex. facklitteratur Räntor på bostads- och studielån

11 14 Förskottsuppbörd Skattekort Skatteförvaltningen skickar automatiskt till alla som fyller 16 Förskottsinnehållningen dras av lönen enligt den procent som anges på skattekortet Dessutom dras av bl.a. Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL-avgift) under 53 år: 5,15% 53 år eller äldre: 6,50% Arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 %

12 16 Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Alla finländare får en förhandsifylld skattedeklaration som redan innehåller mycket information. Kommer i april, kolla och fyll i det som fattas och skicka tillbaka i maj Ändringar kan också anmälas elektroniskt på webben Beskattningsbeslut Ger beskattningsresultatet: skatteåterbäring eller kvarskatt


Ladda ner ppt "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser