Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsgrupperna Stockholms vision och mål 2015-2020 ”Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsgrupperna Stockholms vision och mål 2015-2020 ”Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling”"— Presentationens avskrift:

1 Företagsgrupperna Stockholms vision och mål 2015-2020 ”Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling”

2 VISION FGS är ett aktivt, drivande och visionärt forum för Stockholms företagsområden.

3 MÅL År 2020 har FGS alla företagsområden i Stockholm som medlemmar och är en mötesplats för samverkan, påverkan och erfarenhetsutbyte.

4 VERKSAMHETSOMRÅDEN FGS mål och strategier fördelas på följande verksamhetsområden: 1. Kontakt med staden 2. Organisation 3. Mötesplats 4.Kommunikation 5. Utveckling

5 1. KONTAKT MED STADEN Vi är en naturlig samtalspart för staden i frågor som rör utveckling /förändring av Företagsområdena. Vi ska löpande sprida information till och från FGS/FG/SBR/Staden Vi har löpande möten med SBR och stadens politiker och tjänstemän Vi är en remissinstans till staden för ärenden som kan påverka företags- områdena

6 1.Kontakt med staden. 1. Hemsidan. Steg 1. Publicera nyheter från SBRD på hemsidan. Steg 2. Twitter från SBRD kommer hösten 2015. Steg 3. Nyhetsbrev från SBRD kommer hösten 2015. Steg 4: SBRD har en box på vår hemsida där nyheter publiceras automatiskt. 2. Kontakt med stadens tekniska kontor. Sommarlunch den 17 juni. Abdo och Kent gör dagordning den 13 maj kl 11.00. Alla företag bjuds in. 3. Näringslivsråd. Näringslivsarbetet i de olika stadsdelarna är idag frivilligt. Inga pengar kommer från Stadshuset för detta arbete. Där näringslivsråd finns skall FG bjudas in att delta i råden. 4. Lunch med Karin Wanngård och Roger Mogert under hösten. FGS styrelse och SBRD bjuds in.

7 2. ORGANISATION Vi är en utvecklande och samverkande organisation. Vi ska medverka till att bilda företags- grupper och ansluta dem till FGS Vi ska analysera och utveckla nya koncept för företagsområden t ex Business Park. Vi utvecklar gemensamma arbetssätt kring vissa funktioner tex administration

8 2. ORGANISATION - AKTIVITET Vi ska medverka till att bilda företagsgrupper och ansluta dem till FGS 2015 - Verka för att minst 3 FG (Hökarängen, Skrubba, Kista, Älvsjö, Alvik) ansluts till FGS 2015 - Undersöka förutsättningarna för att ansluta Stockholm city till FGS Analysera och utveckla nya koncept för företagsområdena 2015 - Bevaka km inriktningsförslag Business Park. 2015 - Medverka till att kommunicera SBRDs miljö- och hållbarhetsprogram till företagen i FG Utveckla gemensamma arbetssätt inom FG 2015 - Fortsatt utrullning av webb-projektet 2015/2016 - Kartlägga förutsättningar för att FGS har en gemensam administration 2015 - Upprätta förvaltningsorganisation för IT 2015 - Tydliggöra SBRDs roll och uppdrag i FGS/FG

9 3. MÖTESPLATS Mötesforum som främjar erfarenhets- och affärsutbyte mellan intressenter och företagare i Företagsgrupperna Vi ska arrangera medlemsmöten med föredrag och presentationer Vi anordnar möten med politiker och tjänstemän Vi gör studiebesök hos företag och organisationer för att främja erfarenhetsutbyte Vi anordnar medlemsmöten för att fånga in synpunkter på utveckling av FG.

10 Mötesplats En grundläggande utgångspunkt för allt arbete inom FGS och FG är den geografiska närhet som finns mellan företagen i FG. FGS som MÖTESPLATS sammanfattas: 1. En mötesplats för erfarenhetsutbyte och affärsutbyte mellan FG och företag. 2. En mötesplats för speciella frågor t ex: Strategisk inriktning för företagsområden, remisser, samhällsutveckling, företagandets villkor i Stockholm, miljöfrågor i vid bemärkelse i FG, företagens ansvar i sina respektive områden. 3. SBRDs frukostmöten skall stödjas av FGS genom information till FG och företagen. 4. SBRDs middagsmöten och andra former av liknande möten skall stödjas av FGS genom information till FG och företagen.

11 4. KOMMUNIKATION Vi är ett tydligt och starkt varumärke som är behovsstyrt och relevant för företagsgrupperna. Vi ska utveckla delaktighet och engagemang hos nya och befintliga företagsgrupper. Vi ska uppdatera och utveckla möjligheterna med nya gemensamma IT- lösningar. Vi ska löpande sprida information från och till FG/SBR/stadens förvaltningar m fl Vi ska vara opinionsbildande

12 5. UTVECKLING Vi medverkar till att skapa levande miljöer och forum som företagare vill och kan vistas i, idag och i morgon. Vi ska stimulera till erfarenhetsutbyte mellan FG och övriga organisationer. Vi ska ta initiativ till gemensamma lösningar för företagen och företagsområdena.

13 5. UTVECKLING - AKTIVITET SWOT - bakgrund Styrkor – Nytt arbetssätt börjar att växa fram, medlemmar och organisationer som vill något med oss, lokal förankring, resurser finns hos våra medlemmar Svagheter – Engagemanget sitter inte i ryggraden, föreningströtthet, resurskrävande, vi är för långsamma, ”intern gammal bild av vad som är kärnverksamhet”, begränsade resurser, vikande medlemsantal Möjligheter – FGS blir ett nav, nya målgrupper, digitalisering ger möjligheter, samplanering med andra aktörer, tydligare effekter = mer attraktiv för företagare Hot- FGS/FG bleknar, svag leverans, vi är alltför okända, för stor tilltro till IT som lösning, organisationer/företag uppfattar oss som spretiga, vi blir omsprungna av andra organisationer, svag omvärldsanalys Hur laddar vi med ny kraft - andra organisationer som vi kan byta erfarenheter med? Spana på Företagarna/Kommunföreningar Spana på Svenskt näringslivs regionskontor Spana på Handelskammarens underavdelningar och TCO Kartläggning av EU-stödsprogram Kontakta GBG (SBR), Sthlm, Oslo, Helsinki Nya verksamhetsområden – CSR gemensamma projekt (möjlighet)


Ladda ner ppt "Företagsgrupperna Stockholms vision och mål 2015-2020 ”Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling”"

Liknande presentationer


Google-annonser