Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk och kommunikation på Matematik 1 (MMG200) ht-15 Hans Malmström Avdelningen för fackspråk och kommunikation Chalmers tekniska högskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk och kommunikation på Matematik 1 (MMG200) ht-15 Hans Malmström Avdelningen för fackspråk och kommunikation Chalmers tekniska högskola"— Presentationens avskrift:

1 Språk och kommunikation på Matematik 1 (MMG200) ht-15 Hans Malmström Avdelningen för fackspråk och kommunikation Chalmers tekniska högskola mahans@chalmers.se

2 Avdelningen för fackspråk och kommunikation på Chalmers förbereder studenter för akademiens och yrkeslivets kommunikationskrav jobbar med integrerad undervisning om akademisk och teknisk kommunikation tillsammans med ämnesföreträdare på hela Chalmers (och GU) finns med på alla nivåer – från år 1 till master- och forskarnivå På svenska och engelska – skriftligt och muntligt

3 Fackspråksinslag på GU-programmet Matematik 1 – “Sammanfatta och syntetisera – lyssnande matematiker” Flervariabelanalys – “Tavelpresentera som en matematiker” Sannolikhetsteori – “Sammanhang på flera nivåer (strukturerad empirisk- matematisk rapport)” Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering – “Text, avsnitt och funktion: de olika delarnas funktion i den vetenskapliga matematiktexten” Kandidatexamensarbete

4 Kommunicerar matematiker?

5 Ja, men det gäller inte mig…jag ska vara på universitetet…. Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att beskriva, analysera och diskutera matematik beskriva, analysera och diskutera Språket blir också helt centralt när vi ska förmedla och rapportera våra resultat från uppgifter och undersökningar

6 Problemlösning Inlärning Att kunna analysera Att hitta nya infallsvinklar Att tillägna sig teorikunskaper… …handlar alltid om kommunikation! Och framgången beror ofta på hur kommunikationen lyckas – både i skriftlig och muntlig form

7 Kommunikationsträning behövs… "Vi ser generellt en brist på skriftliga kommunikationsfärdigheter hos de nyutexaminerade. De har svårt att undvika att gräva ner sig i detaljer, strukturera texten och tydligt framhäva kärnan i sitt budskap." (En industrirepresentant i samtal med kursansvarig lektor på chalmersinstitution)

8 …och er träning är unik Verksamheten är den enda av sitt slag på ett svenskt lärosäte Inget annat universitet erbjuder och satsar på integrerad undervisning om språk och kommunikation i matematikämnen Det ger resultat vilket visats i utvärderingar av verksamheten vid Chalmers och inte minst i kommentarer från studenter och ämneskollegor

9 Er uppgift Ni ska skriva en sammanfattande text med utgångspunkt i de föreläsningar som hålls på My-dagen, måndag 2 november Under skrivprocessen ska ni ta hjälp av varandra för att granska, kommentera och förbättra texten

10 Mer formellt i kursplan Ni ska: – skriva en innehållsmässigt och språkligt korrekt sammanfattande text som utgör en syntes av olika källor till information – ge återkoppling på och använda återkoppling från skrivande på ett konstruktivt sätt

11 Varför gör vi detta!? Akademiskt arbete = språkarbete Högre utbildning och akademiskt arbete handlar till mycket stor del om att läsa och skriva

12 Varför gör vi detta!? Att förstå och möta krav och förväntningar på språkhantering är en viktig och central del i er utbildning För att hantera förväntningar och krav behövs: – Kunskap om den akademiska språkvärlden i allmänhet och inom det egna ämnet i synnerhet – Kompetens för att både skriva och läsa texter i akademiska sammanhang – Språklig självkännedom. Vad är jag bra på? Vad behöver utvecklas och tränas ännu mer? Hur gör jag det?

13 Mål för momentet Träna och utveckla era färdigheter som skribenter och läsare av enkel akademisk text Hjälpa er till ökad kunskap och reflektion när det gäller omgivningens förväntningar och krav på akademisk text Öka er generella kunskap om matematikämnets hantering av akademiskt fackspråk

14 Hur når vi målen? 1. Dagens introduktion 2. My-dagens föreläsningar, 2/11 3. Fackspråksföreläsning, 4/11 och 11/11 4. Skrivarbete och responsarbete under perioden 12-19/11 5. Inlämning 1 19/11 kl. 23.59. 6. Feedback från oss på Fackspråk 20/11-8/12 7. Slutgiltig bearbetning av texten 9/12-12/12 8. Inlämning 2 (slutinlämning) 12/12

15 Utgångspunkter Ni som läser GU-matte utgår från My-dagens nio föreläsningar Med utgångspunkt från tre av My-dagens föreläsningar författar ni sedan en sammanfattande text

16

17 Studenterna förväntas syntetisera central och stödjande information från olika föreläsningar till en sammanhängande text med en tydlig central idé vars syfte antingen är (i) att redogöra för hur matematikämnet utvecklats, påverkar och interagerar med andra vetenskaper och samhället i stort, eller (ii) att redogöra för några av matematikens centrala idéer och någonting om den yrkesmässiga tillämpningen av matematik

18 Mottagaren då? Potentiella studenter på programmet i teknisk matematik/matematikprogrammet HT2016 och/eller förstaårsstudenter vid Chalmers/GU Sammanfattningarna ska följaktligen ha en intresseväckande prägel

19 Ett exempel på möjlig syntes Er text Optimeringsteori Google och linjär algebra Slumpvandring

20 Ett tydligt exempel på en bra ansats

21 Fint integrerad matematik

22 Formaliakrav Textens längd ska vara maximalt 6500 tecken (inklusive blanksteg) Använd LaTex och lämna in uppgiften som pdf-fil via e-post Skriv i en spalt/kolumn Använd ett standardtypsnitt i normal storlek Formatera dokumentet med radavstånd 1,5 och utnyttja marginaler med minst 1,5 cm på dokuments båda sidor

23 Fortsatt upplägg Fackspråksföreläsning 1 (med TM) – 4/11 (10-12) – Skriva och sammanfatta – användbara och centrala matematikkompetenser Fackspråksföreläsning 2 (med TM) – 11/11 (8-10) – Övningsseminarium: “Hur var det nu med syntesen?”

24 Viktiga datum (efter 11/11) 12/11 - 19/11: skrivarbete och responsarbete (texten till kollegan SENAST 16/11 och åter SENAST 18/11). 19/11 kl. 23.59: inlämning 1 – OBS SKICKA TILL: CLAESO@CHALMERS.SECLAESO@CHALMERS.SE 8/12: återkoppling skickas från fackspråk 9/12 – 12/12: slutgiltig bearbetning av texten 12/12 kl. 23.59: inlämning 2 (slutinlämning)

25 Viktiga steg i arbetet! 1.Ta anteckningar i samband med föreläsningarna/samtalen 2.Skriv rent dina anteckningar efter föreläsningen 3.Skriv en första sammanfattning om varje bärande idé i ursprungsinformationen 4.Försök att formulera huvudpunkten i ursprungsinformationen i en enda mening 5.Skriv ett första utkast till sammanfattning där du tar med alla de textbitar som du förberett.

26 Viktiga steg i arbetet! 6.Lämna ditt utkast ett tag (minst ett par timmar eller en dag) Därefter: REVIDERA OCH ÄNDRA 7.Undvik att använda direkta citat om du inte absolut måste. När du kan bör du i stället parafrasera 8.Skriv kort, enkelt och tydligt – en sammanfattning ska vara enkel att förstå 9.Lämna den färdiga texten till din peer 10. Revidera texten i enlighet med de förslag som din peer ger dig

27 Frågor? Tack för idag! Vi ses på onsdag (4/11)! mahans@chalmers.se


Ladda ner ppt "Språk och kommunikation på Matematik 1 (MMG200) ht-15 Hans Malmström Avdelningen för fackspråk och kommunikation Chalmers tekniska högskola"

Liknande presentationer


Google-annonser