Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Han delade på 1700-talet in alla levande varelser i olika grupper. Då utgick han från två huvudgrupper som han kallade RIKEN.  Växtriket  Djurriket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Han delade på 1700-talet in alla levande varelser i olika grupper. Då utgick han från två huvudgrupper som han kallade RIKEN.  Växtriket  Djurriket."— Presentationens avskrift:

1

2 Han delade på 1700-talet in alla levande varelser i olika grupper. Då utgick han från två huvudgrupper som han kallade RIKEN.  Växtriket  Djurriket

3  Bakterier  Alger och urdjur  Växter (landlevande)  Svampar  Djur (flercelliga)  Uppdrag: Tillsammans gör vi en kort beskrivning av livets utveckling på jorden.

4  Till varje rike skall ritas en bild av en organism som tillhör riket.  Till varje rike skall en kort text beskriva levnadsförhållanden för organismerna i detta rike.  Bild och text skall klistras på ett färgat A3 papper och med hjälp av dessa papper bygger vi ett utvecklingsträd.

5  Ni skall få en uppfattning om hur livet har utvecklats på jorden, få en bild över hur organismerna sett ut och hur de beter sig i de olika rikena.

6  Rita en bild över en organism från det rike som du har hand om.  Skriv en sammanfattande text utifrån frågor: -Hur ser organismen i riket ut? -Var lever de? -Hur får de sin näring? -Hur förökar de sig?

7 Det är inte alltid självklart vilka organismer som är växter och vilka som är djur. Koraller är exempel på djur som lever likt växter. Död eller levande?

8 Skillnaden mellan växter och djur är tydligast om man studerar deras celler. Utanför cellmembranet har växtceller en stödjande cellvägg. Dessutom innehåller många växtceller klorofyllkorn. Detta gröna färgämne använder växterna för att fånga solenergi! Man kan säga att det är växtcellernas ”solfångare”

9 En cell omges av ett cellmembran. Denna hinna håller ihop cellen. Membranet fungerar som en portvakt. Det påverkar vilka ämnen som kan komma in i cellen och vilka ämnen som släpps ut. Inne i cellen finns en cellkärna. Den innehåller gener (arvsanlag) som består av ett ämne som kallas DNA. Generna bestämmer många av organismens egenskaper. Allt mellan cellmembranet och cellkärnan kallas cellplasma. Den består mest av vatten men innehåller även många celldelar. Bland dessa finns mitokondrier som är cellens kraftverk. De använder socker som bränsle och utvinner den energi som krävs för cellen att leva.

10 Djurcell växtcell

11  Med hjälp av ett mikroskåp skall vi se om vår odling av urdjur lyckats.

12  Fråga?  Hypotes: Jag tror att ………  Experiment: Skriv, rita och förklara hur du gör  Slutsats: Koppla ihop hypotes och frågan. Utveckla ditt svar.

13  Ärtor  4 Plastmuggar  Hushållspapper  Vatten Lägg torrt papper i en mugg, blött papper i den andra. GLÖM ej märka muggen. Lägg 1 ärta i varje mugg. Ställ två i fönstret, en blöt och en torr. De andra två i skåpet.

14

15 1) De första växterna var små plankton som levde i vatten. Inget liv fanns på land. 2) De första växterna på land var mossor. Först fanns de bara på stranden men med tiden vanligare längre upp på land. 3) Ca 420 miljoner års sedan utvecklades de första ormbunkarna. 4) Ca 380 miljoner år sedan har man hittat spå efter barrträd. 5) Sist kom blommorna (och sen djuren).

16

17 Rot Stjälk Blad Blomma

18 Hur fungerar den? UPPDRAG 1 rita, beskriv Hur fungerar den? UPPDRAG 1 rita, beskriv Fotosyntes

19 Ekosystem – vad är det?

20 Ekosystem http://sli.se/apps/sli/prodinfo.p hp?db=3&article=V5626 http://www.elevspel.se/amnen /biologi/795-ekologi- ekosystem.html

21 UPPDRAG 2 Ut på gården, leta upp ett ekosystem och gör en beskrivning:  Vad som växer, lever där.  Hur dessa växter och djur påverkar varandra och hur det hänger ihop.

22 Ekosystemtjänst – vad är det ? Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. UPPDRAG 3 Tillsammans försöker ni komma på så många ekosystemtjänster som finns. Presenteras i bild och text.


Ladda ner ppt "Han delade på 1700-talet in alla levande varelser i olika grupper. Då utgick han från två huvudgrupper som han kallade RIKEN.  Växtriket  Djurriket."

Liknande presentationer


Google-annonser