Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning."— Presentationens avskrift:

1 Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning

2 Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Syfte att utveckla samarbetet mellan verksamheterna i regiondelarna Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Fokus för samarbetet handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning

3 Representantskap (72) Styrelse (12) Ledningsgrupp (12) Utskott för hälso- och sjukvård Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård Utskott för regional utveckling Arbetsgrupp för regional utveckling Utskott för infrastrukturplanering Arbetsgrupp för infrastrukturplanering Utskott för kollektivtrafik Arbetsgrupp för kollektivtrafik Utskott för kultur Arbetsgrupp för kultur Sekretariat (med chef, samordnare, ekonom, kommunikatör och sammankallande för arbetsgrupper) Organisation Regionsamverkan Sydsverige Arbetet sker huvudsakligen i medlemsorganisationerna

4 Organisation politiker representantskap med 72 ledamöter. Möte minst en gång per år. styrelse med 12 ledamöter bestående av styrelsens ordförande från samtliga medlemsorganisationer. Möte minst fyra gånger per år ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, vice ordförande roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. utskottens ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlems- organisationerna och beslutas av styrelsen. Ledamöterna ska arbeta med sakfrågan i hemma- organisationen. tjänstemän organisatoriskt fristående sekretariat (men formell anställning i en medlemsorganisation) som svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden ledningsgrupp bestående av regiondirektör eller motsvarande från samtliga ingående organisationer. Utser tjänstemän till arbetsgrupper och förankrar arbetet i sina respektive organisationer. Möte minst fyra gånger per år arbetsgruppernas ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlemsorganisationerna och beslutas av ledningsgruppen

5 Region Skåne Henrik Fritzon (S), ordförande (Carl Johan Sonesson (M)) Kommunförbundet Skåne Kent Mårtensson (S) (Christer Wallin (M)) Landstinget Blekinge Kalle Sandström (S) (Alexander Wendt (M)) Region Blekinge Christina Mattisson (S) (Lennarth Förberg (M)) Landstinget i Kalmar län Anders Henriksson (S) (Christer Jonsson (C)) Regionförbundet i Kalmar län Ulf Nilsson (S) (Harald Hjalmarsson (M)) Region Kronoberg Anna Fransson (S) och Suzanne Frank (M) (Robert Olesen (S) och Sven Sunesson (C)) Region Halland Mats Eriksson(M) och Per Persson (S) (Stefan Bengtsson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)) Region JönköpingMalin Wengholm (M) och Carina Ödebrink (S) (Maria Frisk (KD) och Marcus Eskdahl (S)) Styrelsen (ersättare)

6 Region Skåne Thorbjörn Lindhqvist, sekretariatschef Gunne Arnesson Lövgren, samordnare Kommunförbundet SkåneMonica Holmqvist Landstinget BlekingePeter Lilja Region BlekingeAnna-Lena Cedergren Landstinget i Kalmar länKrister Björkegren Regionförbundet i Kalmar länHelena Nilsson Region KronobergMartin Myrskog Region HallandJörgen Preuss Region JönköpingAgneta Jansmyr Ledningsgrupp

7 Intäktsbudget för Regionsamverkan Sydsverige Intäkter (kr)20162017 Region Kronoberg300 000 Landstinget Blekinge150 000 Region Blekinge150 000 Landstinget i Kalmar län150 000 Regionförbundet i Kalmar län150 000 Kommunförbundet Skåne150 000 Region Skåne1 150 000 Region Halland300 000 Region Jönköpings län300 000 Summa2 800 000

8 Kostnadsbudget för Regionsamverkan Sydsverige Kostnader (kr)20162017 Sekretariat2 500 000 Övrigt260 000 Revision40 000 Summa2 800 000

9 regional utveckling infrastruktur- planering kollektivtrafikkultur hälso- och sjukvård (folkhälsa) Blekinge ‐Christina Mattisson (S) ‐Lennarth Förberg (M) ‐Christina Mattisson (S) ‐Lennarth Förberg (M) ‐Magnus Johansson (S) ‐Carl-Göran Svensson (M) ‐Ivar Wenster (S) Karin Brunsberg (M) ‐Christel Friskopp (S) ‐Alexander Wendt (M) Kalmar ‐Akko Karlsson (MP) ‐Harald Hjalmarsson (M) ‐Ulf Nilsson (S) ‐Harald Hjalmarsson (M) ‐Ulf Nilsson (S), ‐Kent Ingvarsson (M) ‐Maria Ixcot Nilsson (S) ‐Ingegerd Petersson (C) ‐Linda Fleetwwood (V) ‐Malin Sjölander (M) Kronoberg ‐Olof Björkmarker (S) ‐Carina Bengtsson (C) ‐Robert Olesen (S), Suzanne Frank (M) ‐Peter Freij (S) Sven Sunesson (C) ‐Ragnar Lindberg (S) Pernilla Sjöberg(M) ‐Charlotta Svanberg (S) ‐Roland Gustbée (M) Halland ‐Dag Hultefors (M) ‐ Therese Stoltz (S) ‐Dag Hultefors (M) Per Stané Persson (S) ‐Dag Hultefors (M), Per Stané Persson (S) ‐Lovisa Aldrin (L) ‐Maud Lanne (S) ‐Ulrika Jörgensen (M) ‐Margit Bik (S) Jönköping ‐Malin Olsson (M) ‐ Maria Hörnsten (S) ‐Rune Backlund (C) ‐ Jeanette Söderström (S) ‐Rune Backlund (C) ‐Jeanette Söderström (S) ‐Malin Olsson (M) ‐Maria Hörnsten (S) ‐Maria Frisk (KD) ‐Marcus Eskdahl (S) Skåne ‐Thomas Hansson (MP) ‐Pontus Lindberg (M) ‐Thomas Hansson (MP) ‐Urban Widmark (M) ‐Stefan Svalö (S), ordf ‐Christina Glad (L) ‐Maria Ward (S) ‐Ronny Johannesson (M) ‐Anna-Lena Hogerud (S) ‐Gilbert Tribo (L) Västra Götaland ‐Lars Holmin ‐Alex Bergström Utskotten (ordförande)

10 regional utveckling infrastruktur planering kollektiv- trafik kultur hälso- och sjukvård (folkhälsa) Blekinge Anna-Lena Cederström Peter Hermansson Sören Bergerland Malena Sandgren Gunilla Skoog Kalmar Helena Nilsson Lina Andersdotter Karl-Johan Bodell Maria Agestam Karl Landergren Kronoberg Christel Gustavsson Per Hansson Thomas Nilsson Jessica Linde Annika Magnerot Halland Jörgen Preuss Jeanette Larsson Andreas Almqvist Eva Nyhammar Monica Svensson Jönköping Ulrika Geeraedts Katarina Svärdh Carl-Johan Sjöberg Lars Johansson Mats Bojestig SkåneMikael Stamming Mats Petersson Linus ErikssonMats HallbergRita Jedlert Arbetsgrupperna (sammankallande)

11 Regional utveckling Inom regionala utvecklingsområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera de regionala utvecklingsstrategierna i Sydsverige alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

12 Regional utveckling Inom regionala utvecklingsområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera de regionala utvecklingsstrategierna i Sydsverige alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

13 Nationellt gemensamt arbete Infrastrukturproposition nya 12-årsplaner Sverigeförhandlingen Sydsverige: systemanalys positionspapper gemensamt uppträdande remissmöte, Näringsdepartementet 30/3 Infrastruktur

14 ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” Interregional tillgänglighet Sammanknutet Sydsverige Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter

15 Uppdrag infrastrukturplanering Inom infrastrukturområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget med en systemanalys påbörjats. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

16 Arbetsmaterial Beredning/ kansli Kollektivtrafik

17 Uppdrag kultur Inom kulturområdet ska utskottet arbeta för en gemensam planering i Sydsverige för de egna kulturinstitutionerna inklusive arrangörskap. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

18 Kultur Kunskaps- och erfarenhetsutbyte -Digitalisering -Kultur och hälsa -HBTQ Samverkan -Dansprojekt (ansökan om utvecklingsmedel till Kulturrådet om medfinansiering) -Gemensam upphandling om kulturvaneundersökning -Ev samarbete med den statliga myndigheten Kulturanalys angående kulturvaneundersökning inriktad mot barn

19 Uppdrag hälso- och sjukvård (fokus på det förebyggande folkhälsoarbetet) Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska utskottet samarbeta kring och utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet i Sydsverige genom att göra en gemensam folkhälsostrategi. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och styrelse.

20 Hälso- och sjukvård med inriktning mot folkhälsa Potentiella områden som diskuterats att fokusera på är nyanländas hälsa levnadsvanor psykisk hälsa

21 Sydsveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt Seminarium i Almedalen, Öresundshuset, Donners plats fredagen den 8 juli klockan 13.30 – 14.30 Samtal kring de demografiska utmaningarna med koppling till integration, folkhälsa och tillväxt mellan Mathias Wahlsten, enhetschef integration och etablering, Arbetsförmedlingen Milad Mohammadi, en av Nordens mest eftertraktade talare som ser möjligheter istället för problem och olikheter som våra största möjligheter Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande Region Blekinge Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande Region Jönköpings län Samtalet leds av Mikael Stamming, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne Regionsamverkan Sydsverige Välkommen!

22 www.regionsamverkan.se


Ladda ner ppt "Regionsamverkan Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning."

Liknande presentationer


Google-annonser