Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland Regionalt utvecklingsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland Regionalt utvecklingsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland Regionalt utvecklingsprogram

2 Landstinget i Östergötland Regionutvecklingsnämnden har ansvar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet. Regionutvecklingsnämnden ska utgöra styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet. Regionutvecklingsnämnden (RUN) - övergripande

3 Landstinget i Östergötland RUNs uppgifter 1(2) Kompetensförsörjning - arbetar för att förbättra kompetensförsörjningen i Östergötland och ansvara för det statliga uppdraget kring kompetensplattformar. Företagsutveckling och tillväxt - bereder och beslutar om frågor som rör näringsliv och innovation samt utvecklar besöksnäringen. - Fördelar statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel (tex inom ramen för EU:s strukturfondsprogram). Kultur och kreativitet - arbetar för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i Östergötland och ansvara för det statliga uppdraget gällande kultursamverkansmodellen. - Samordnar och driver utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet - Fördelar bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar.

4 Landstinget i Östergötland Folkhälsa - ansvar för att driva, utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och kunskapsstöd – tillhandahåller underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Samverkan och saksamråd – ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Regionutvecklingsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. RUNs uppgifter 2(2)

5 Landstinget i Östergötland Nämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Till nämnden ska regionfullmäktige välja en ordförande och två vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regionutvecklingsdirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i regionutvecklingsnämnden. RUN sammansättning

6 Landstinget i Östergötland Regionutvecklingsnämnden Regional tillväxtAttraktivitet Saksamverkan & Samråd Lunnevads folkhögskola & Naturbruksgymnasiet Näringslivsutveckling Besöksnäring Kultur Kompetensförsörjning Internationell samverkan Folkhälsa Näringslivsutveckling Besöksnäring Kultur Kompetensförsörjning Internationell samverkan Folkhälsa Saksamråd och samverkan Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet

7 Landstinget i Östergötland Malin Thunborg 2014-10-15 Kompetensförsörjning och företagande

8 Landstinget i Östergötland Kompetensplattform; matchning Entreprenörskap i skolan Arbetsmarknadskunskap (SYV) East Sweden Business Region Visit Östergötland Smart Specialisering Investeringsfrämjande Kompetensförsörjning och företagande

9 Landstinget i Östergötland Kompetensförsörjning/ matchning

10 Landstinget i Östergötland Näringslivsutveckling Innovationer Projektutveckling Prioritering Proaktivitet Internationalisering/E U2020 Smart specialisering strategi

11 Landstinget i Östergötland Regional marknadsföring

12 Landstinget i Östergötland Anne Hederén 2014-10-15 Kultur

13 Landstinget i Östergötland Kultursamverkan inkl kulturplan Scenkonst inkl Dans i Öst Bild, form och kulturarv Platsutveckling Ungas kultur Kultur för äldre Natur- och friluftsliv Regionbibliotek Kultur och kreativitet

14 Landstinget i Östergötland Samverkan med kommunerna Samråd med civilsamhälle och kultur- skapare - ökat regionalt inflytande - kulturutveckling - samverkan mellan resurser lokalt, regionalt och nationellt - mer kultur till medborgarna Uppdrag: kulturplan

15 Landstinget i Östergötland Regionala uppdragstagare Film i Öst Hemslöjden i Östergötland Regionbibliotek Östergötland Riksteatern Östergötland Symfoniorkestern i Norrköping Östergötlands arkivförbund Östergötlands museum Östgötamusiken Östgötateatern

16 Landstinget i Östergötland Litteratur och läsfrämjande (nytt område från 2015) Kulturplanens områden Andel resurser 2014

17 Landstinget i Östergötland Uppföljning Utvärdering Samverkan Samråd Politiska beslut om budget och inriktning Politiska beslut om uppdrag och finansiering Kultursamverkan - en årlig process

18 Landstinget i Östergötland Kultur för alla – vems kultur?

19 Landstinget i Östergötland Barn och ungas rätt till kultur

20 Landstinget i Östergötland Digital delaktighet Läsa för livet Kultur och hälsa Kreativa näringar Gränsöverskridande


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland Regionalt utvecklingsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser