Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brukshundklubben DISTRIKTENS DELAKTIGHET 20160213.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brukshundklubben DISTRIKTENS DELAKTIGHET 20160213."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brukshundklubben DISTRIKTENS DELAKTIGHET 20160213

2 Varför telefonkonferenser? Öka delaktighet vid utbildningsdagar samt vid utveckling av SBK tjänstehund Förbättra kommunikation (information samt behov) mellan FMgruppen och distrikt Öka distriktens ambition och förmåga att driva rekrytering, tjänstehundsaktivitet Öka antalet ekipage som utbildas

3 Utbildningsdagar feb Distriktshelg april Utskick frågor, tid att diskutera i distriktet Telefonmöte vår Utskick frågor, tid att diskutera i distriktet Telefonmöte Nov-dec

4 Rekrytering - patrullhundskurs Viktigt med information, svårt att nå ut Sent besked om möjlighet att starta kurs, samt besked kring ekonomin Stora avstånd Brist på platser att vara Tidsbrist Svårt rekrytera instruktörer; få/saknar instruktörer, administration samt att man måste gå flera KU, tidsbrist.

5 Förslag - rekrytering Fortlöpande informationsdagar Samverkan med utb grp rekryteringsråd och medverkan vid hemvärnets aktiviteter. Fler timmar till instruktörerna Prova – på – dagar Informera på klubbens kurser, statsevent mm Besöka ex Naturbruksgymnasium med hundinriktning Fadderverksamhet Uppdatera utbildningsmaterial, foldrar etc. Ta fram en Power Point presentation Sociala medier Ekonomiska medel för rekrytering och marknadsföring Bättre kontakt mellan klubbar/distrikt/kansli/ombud Låt Hundbefäl utbilda egen hund Möjlighet att starta kurs med färre deltagare än åtta. Vi måste ”synas” och marknadsföra oss över tid! Vi måste verka för både kortsiktig och långsiktig rekrytering!

6 KU-instruktör/befäl Stimulerande och utvecklande Önskemål KU Taktik för befäl, KU Marin steg 2 Bra med nya anmälningsrutiner Viktigt att det inte krockar med övr. verksamhet Svårt att få ledigt Viktigt att man får intyg för utbildningen

7 HFU Hundförarutbildning Bra med utbildningen Mycket positivt från både gamla och nya hundförare Önskar mer information om utbildningen Viktigt att de som går patrullhundskurserna är blir informerade i utgångsläget om vilka utbildningar de ska gå innan de är klara Kan utbildningen ligga under patrullhundskursen?

8 SBK Kurschef Web-baserade möten/utbildningar som komplement, utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor mm Vilka utbildningar behöver jag som kurschef? Mindre administration Önskemål om innehåll; -Ta fram checklistor vad man ska göra/ansvara för dvs kurschefsrollen -Fler praktiska övningar, tips och råd inför kurs -Nya antagningssystemet ex hur skriver man utbildningsplaner -Försöka ta med personer från andra frivilliga organisationer ex FVFR -Säkerhetsbestämmelser -Information om det ”Gröna” -Värdegrund -Svåra samtal -Sociala medier

9 Patrullhundkurs Bra att ha en genomförandeplan att följa, röd tråd För lite information om internatkurserna, vem tar hand om träningen hemma? Hur blir kvalitén på internatutbildade ekipage? Arbetsfördelning på internatkurser när deltagarna är från flera utbildningsgrupper/distrikt? Utveckla kontakt med distrikt gällande internatkurser Inför mentorskap till instruktörerna Bättre återkoppling till budgeten med utfallet för kursen

10 Patrullhundkurs forts. Skapa rutiner för hur/vart man vänder sig med frågor, distrikt eller utbildningsgrupp Vem har ansvar om man certifierar senare än planerat datum. Vilka befogenheter har instruktören gentemot deltagare Mer tid till provledaren Önskemål om mindre administration Mer stöd från försvarsmaktsombuden

11 Ungdom Ungdomsverksamhet behövs!!! Bra att ungdomar kan lära av andra ungdomar Hur kan ni stötta ungdomsverksamheten? -Viktigt att stötta ungdomarna inom distrikten. -Arbeta tillsammans med ambassadörerna och ordna ex prova-på-dagar. -Delta på/informera på Military weekend, Hemvärnsungdom, Hundungdom och Naturbruksgymnasium -Ta hjälp av hemvärnsungdom -Bättre info till distrikten om vilka ungdomar som har varit på Marma -Mer information om Ungdomsambassadörerna

12 Distriktens delaktighet Bra med telefonkonferenser och kvartalsbrev. Information även ut till distriktsstyrelser om vad som händer. Tätare kontakt, telefonmöten och regelbundna träffar Distrikten ansvarig för rekrytering o utbildning Distriktsträffar med resp. ombud Mer ansvar till distrikten, ta bort ombuden och ha en kontaktperson om man har frågor.

13 FFM Genomföras med övriga bruksgrenar på SM? Litet intresse för DM, klubbarna vill inte ställa upp

14 Hundtjänstskola Fördjupningskurs för hundförare på Hundtjänstskolan. (För de som inte vill gå vidare till instruktör/befäl). Hundtjänstskolan är bra och den behövs Instruktörerna på Marma bör uppdateras på förbandets uppgifter. Rätt utbildade instruktörer. Skolledningen kontrollerar med instruktörens förband och kvalitetssäkrar instruktörens/kurschefens kunskap. Se över kursverksamheten, genomföras 2ggr/år och på olika platser i landet.

15 Övrigt Flera som delar på uppgiften som kontaktperson i distrikten Dokument – rutiner tjänstehundssektorn Nytt inträdesprov och certprov – när börjar det gälla? Önskemål om förtydligande av lydnadsdomarens anvisningar. Kortare patrullhundskurs – finns det möjlighet att gå en kortare kurs om man redan har certat hund. Ojämna deltagare patrullhundskurs – hur gör vi?

16 Övrigt forts. SBK-instruktör modul för Bruksprov Bevakning? Bättre kontroll och fördelning av kontrollanter och provledare vid certprov Funktionskontroller – hur kommer de att se ut? Und/hundbefälets roll kontra tjänstegrenföreträdaren – ansvarsområden Mer regional distriktsanpassad central KU


Ladda ner ppt "Svenska Brukshundklubben DISTRIKTENS DELAKTIGHET 20160213."

Liknande presentationer


Google-annonser