Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÅ GÖR VI EN VERKSAMHETPLAN- UTIFRÅN SPF SENIORERNAS MÅL OCH RIKTLINJER 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÅ GÖR VI EN VERKSAMHETPLAN- UTIFRÅN SPF SENIORERNAS MÅL OCH RIKTLINJER 2."— Presentationens avskrift:

1

2 SÅ GÖR VI EN VERKSAMHETPLAN- UTIFRÅN SPF SENIORERNAS MÅL OCH RIKTLINJER 2

3 3 Mål och riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 har fyra målområden:  Vi-anda och identitet  Rekrytera och behålla  Påverkan och inflytande  Synas och höras

4 4 Varför en verksamhetsplan?  Draghjälp framåt  Skapar tydlighet i det arbeta föreningen vill utföra  Tydliggör prioriterade fokusområden  Lätt att ha till hands för kom ihåg och uppföljning under året

5 5 VP är ett levande dokument  Verksamhetsplaneringen är en framtida plan över året som ska justeras kontinuerligt om förutsättningarna för föreningens verksamhet förändras.  Gör verksamhetplanen gemensamt, det ökar delaktigheten och acceptensen.

6 6 Förberedelse inför planeringen  Läs mål och riktlinjer och gå igenom de fyra målområdena  Gå igenom kongressbesluten, är det något beslut som föreningenen bör ta hänsyn till.  Vilka önskemål har medlemmarna?  Finns det omvärldsfaktorer som påverkar er?

7 7 Tips att tänka på!  Skriv positivt  Fundera över vad ni vill uppnå  Tänk i aktiviteter  Sätt upp mål som är utmanande och möjliga att nå  Gör planen känd för medlemmarna  Gör en tidplan  Följ upp

8 VI ANDA OCH IDENTITET UTDRAG FRÅN MÅL OCH RIKTLINJER VI SAMARBETAR, STÖDJER OCH HJÄLPER VARANDRA. VI ÄR KÄNDA OCH DET ÄR TYDLIGT VAD SOM SKILJER OSS FRÅN ANDRA PENSIONÄRSORGANISATIONER. ENGAGERADE OCH STOLTA MEDLEMMAR BIDRAR OCH ARBETAR FÖR FRAMTIDENS SPF SENIORERNA. GENOM SAMSYN OCH SAMARBETE BLIR VI- KÄNSLAN STARK.

9 9 1. Vi anda och identitet  Vad kan föreningen göra för att öka vi-andan och stärka identiteten hos medlemmarna?  Vad kan föreningen göra för att öka vi –andan/ samarbetet med en annan förening inom SPF Seniorerna?  Vad kan föreningen göra för att känna vi-anda med distriktet?

10 REKRYTERA OCH BEHÅLLA UTDRAG FRÅN MÅL OCH RIKTLINJER VI FÅR NYA MEDLEMMAR GENOM AKTIV, MEDVETEN REKRYTERING. VI HAR BRA VERKSAMHET OCH PROGRAMUTBUD SOM HELA TIDEN UTVECKLAS OCH ANPASSAS EFTER BEHOV OCH ÖNSKEMÅL. VI HAR NÖJDA MEDLEMMAR OCH VÅRA MEDLEMMAR ÄR VÅR FRÄMSTA TILLGÅNG. VI TAR HAND OM VARANDRA OCH SKAPAR BRA TRIVSEL. MEDLEMMARNA ÄR VÅRA FRÄMSTA MARKNADSFÖRARE SOM BIDRAR OCH PRATAR GOTT OM SPF SENIORERNA.

11 11 2. Rekrytera och behålla  Vad ska vi göra för att öka medlemsantalet med 5%?  Vad ska vi göra och hur ska vi arbeta för att få fler nöjda medlemmar?  Hur tar vi hand om våra medlemmar och hur tar vi hand om våra nya medlemmar?  Hur ska vi utveckla verksamheten och aktiviteterna?

12 PÅVERKAN OCH INFLYTANDE – UTDRAG FRÅN MÅL OCH RIKTLINJER SPF SENIORERNA ÖKAR SITT INFLYTANDE I ÄLDREFRÅGOR OCH ARBETAR AKTIVT MED PÅVERKAN OCH OPINIONSBILDNING. DET VI ÅSTADKOMMER GÖR SKILLNAD FÖR ÄLDRE. PENSIONÄRSRÅDENS LEDAMÖTER ÄR KOMPETENTA, DRIVNA OCH AKTIVA. GENOM KOMPETENTA MEDLEMMAR SOM VILL PÅVERKA OCH KRÄVER INFLYTANDE GÖR VI SKILLNAD.

13 13 3. Påverkan och inflytande  Hur vill vi utveckla det lokala påverkanarbetet i föreningen?  Vilka påverkansfrågor ska vi prioritera?  Hur ska vi involvera och informera våra medlemmar i påverkansarbetet?

14 SYNAS OCH HÖRAS UTDRAG FRÅN MÅL OCH RIKTLINJER SPF SENIORERNA SYNS OCH HÖRS I MEDIA. SPF SENIORERNA HAR ETT ATTRAKTIVT VARUMÄRKE SOM STÄRKER BILDEN AV ORGANISATIONEN HOS MEDLEMMARNA, POLITIKER, MEDIER OCH BLIVANDE MEDLEMMAR. VI BLIR TILLFRÅGADE OCH VI ÄR KÄNDA, TYDLIGA OCH GÅR ATT LITA PÅ. INFORMATIONEN OCH KOMMUNIKATIONEN INOM HELA ORGANISATIONEN ÄR BRA OCH VI ANVÄNDER NY TEKNIK OCH SOCIALA MEDIER. TILLSAMMANS GÖR VI AVTRYCK, VI SYNS OCH HÖRS.

15 15 4. Synas och höras  Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att öka synligheten om oss, hos politiker, medier, medlemmar, blivande medlemmar och andra?


Ladda ner ppt "SÅ GÖR VI EN VERKSAMHETPLAN- UTIFRÅN SPF SENIORERNAS MÅL OCH RIKTLINJER 2."

Liknande presentationer


Google-annonser