Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur och Samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur och Samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Struktur och Samverkan
Nulägesanalys

2 Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad.
Ansvar/Roller/Uppdrag/Mål Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad.

3 Organisationsstruktur
Styrkor Geografisk indelning Exklusivitet för SvRFs Engagemang bland ideella Grundstruktur i stort som fungerar Basutbud Svagheter Saknar tillräckligt röd tråd Oklar ansvarsfördelning Otydliga roller Sned resursfördelning Möjligheter Tekniken Nya kommunikationsmöjligheter Hot Svårare engagera ideella krafter Medlemskapet för oattraktivt i förbundet Svag medlemsnytta Exklusiviteten (konkurrens?) Revirtänkande

4 Styrning, uppföljning, samverkan
Styrkor Besöksverksamheten Tävlingsverksamheten US-verksamheten Utbildningsverksamheten Svagheter Diffus uppfattning om vad styrning är Ursvag uppföljning I detaljer men inte i helheten Dialogen mellan förbund centralt och distrikt är svag Möjligheter Förbättra dialogen Höja kompetensen om styrning/uppföljning Skapa rutiner/regelverk för att förtydliga roller/uppdrag Hot Resursslöseri – påverkar ekonomin negativt För stora skillnader

5 Ansvar/roller/uppdrag/mål
Styrkor Många har en värdegrund Uppföljning – värdegrund Klubbarnas behov styr distriktens verksamhet Svagheter Floran av olika värdegrundsdokument Att förbundet centralt inte utnyttjar distriktens kompetens Förbundet centralt har svag kunskap om distriktets verksamhet Tävling tar mycket tid (medlemsnytta?) Möjligheter Vana arbeta med styrdokument Tydligare arbeta med omvärldsbevakning - kommunikation Nyttja regional kompetens Att ge distrikten tydligare uppdrag Hot Styrdokumenten spretar vilket skapar otydlighet Stordistrikt tappar lokalkännedom Mycket tid för administration/ rapportering Dyrt att dela med sig av kunskap

6 Övriga medskick ”Svenska Ridsportförbundet måste arbeta med
att finnas till för sina medlemmar och inte tvärt om.”


Ladda ner ppt "Struktur och Samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser