Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur och Samverkan Nulägesanalys. Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad. Ansvar/Roller/Uppdrag/Mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur och Samverkan Nulägesanalys. Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad. Ansvar/Roller/Uppdrag/Mål."— Presentationens avskrift:

1 Struktur och Samverkan Nulägesanalys

2 Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad. Ansvar/Roller/Uppdrag/Mål

3 Organisationsstruktur Styrkor  Geografisk indelning  Exklusivitet för SvRFs  Engagemang bland ideella  Grundstruktur i stort som fungerar  Basutbud Svagheter  Saknar tillräckligt röd tråd  Oklar ansvarsfördelning  Otydliga roller  Sned resursfördelning Möjligheter  Basutbud  Tekniken  Nya kommunikationsmöjligheter Hot  Svårare engagera ideella krafter  Medlemskapet för oattraktivt i förbundet  Svag medlemsnytta  Exklusiviteten (konkurrens?)  Revirtänkande

4 Styrning, uppföljning, samverkan Styrkor  Besöksverksamheten  Tävlingsverksamheten  US-verksamheten  Utbildningsverksamheten Svagheter  Diffus uppfattning om vad styrning är  Ursvag uppföljning  I detaljer men inte i helheten  Dialogen mellan förbund centralt och distrikt är svag Möjligheter  Förbättra dialogen  Höja kompetensen om styrning/uppföljning  Skapa rutiner/regelverk för att förtydliga roller/uppdrag Hot  Resursslöseri – påverkar ekonomin negativt  För stora skillnader

5 Ansvar/roller/uppdrag/mål Styrkor  Många har en värdegrund  Uppföljning – värdegrund  Klubbarnas behov styr distriktens verksamhet Svagheter  Floran av olika värdegrundsdokument  Att förbundet centralt inte utnyttjar distriktens kompetens  Förbundet centralt har svag kunskap om distriktets verksamhet  Tävling tar mycket tid (medlemsnytta?) Möjligheter  Vana arbeta med styrdokument  Tydligare arbeta med omvärldsbevakning - kommunikation  Nyttja regional kompetens  Att ge distrikten tydligare uppdrag Hot  Styrdokumenten spretar vilket skapar otydlighet  Stordistrikt tappar lokalkännedom  Mycket tid för administration/ rapportering  Dyrt att dela med sig av kunskap

6 ”Svenska Ridsportförbundet måste arbeta med att finnas till för sina medlemmar och inte tvärt om.” Övriga medskick


Ladda ner ppt "Struktur och Samverkan Nulägesanalys. Det saknas en röd tråd i organisation och dess uppbyggnad. Ansvar/Roller/Uppdrag/Mål."

Liknande presentationer


Google-annonser