Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsinformation Sida 1. Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 LAG AVTAL PRIVAT 2 Sjuklön / sjukpenning / sjukersättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsinformation Sida 1. Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 LAG AVTAL PRIVAT 2 Sjuklön / sjukpenning / sjukersättning."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsinformation Sida 1

2 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 LAG AVTAL PRIVAT 2 Sjuklön / sjukpenning / sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc TJÄNSTEMÄN Avtalspension SAF-LO ARBETARE AGS TGL TFA Omställningsförsäkring ITP 1 & 2 TGL TFA Omställningsavtal / TRR Grupp / Individuell

3 Försäkringsinformation Basbelopp 1960 1970 1980 1990 20002010 4 200 6 000 13 900 29 700 36 600 42 400 Inkomstbasbelopp (ibb) pensionsgrundande inkomst (390 750 kr) 52 100 Prisbasbelopp (pbb) 42 800 sjukförsäkring livränta (321 000 kr) © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-013

4 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 Arbetsgivaravgift Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 5,02 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,68 19,28% 31,42% 4 Arbetsmarknadsavgift 2,91 Allmän löneavgift 9,23 12,14%

5 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 Premier – arbetare * 0,60% för hängavtalsföretag ** enligt övergångsregler från den gamla pensionsplanen STP 5 Totalt Omställningsförs* AGS TFA TGL Avtalspension SAF-LO - pensionspremie - premiebefrielse 0,30 0,38 0,01 0,30 4,30 0,12 5,41% – 0,01 – 24,00 0,12 24,13% Lön ≤ 390 750 kr/år Lön > 390 750 kr/år Premie betald av AMF** -1,00 4,41% 24,13% – Premie faktura

6 Försäkringsinformation Totalt Premier - tjänstemän ITP* TGL TFA TRR** 4,715 0,200 0,010 0,300 31,22 0,00 0,01 0,30 Lön max 30 ibb ITP TGL TFA TRR** ca 10,90 ca 0,20 0,01 0,30 ITP 2 * sjuk och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-016 ITP 1 Lön ≤ 32 563 kr/mån Lön > 32 563 kr/mån 5,225% ca 11,40%31,53% %%

7 Försäkringsinformation socialförsäkringsbalken EU-land Annat land Konventionsland 883/2004 konventioner Sverige © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-017

8 Försäkringsinformation Inskrivning hos försäkringskassan eller svenskt medborgarskap är inte längre ett villkor för att omfattas av svensk socialförsäkring Socialförsäkringsbalken Reglerar under vilka förutsättningar en person omfattas av svensk socialförsäkring Tillhörigheten till svensk socialförsäkring bygger på bosättning och/eller arbete i Sverige © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-013

9 Försäkringsinformation EU-regler om samordning av social trygghet Förordning (EEG) 883/2004 om Tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. - inte förlora intjänade rättigheter - inte uppbära dubbla förmåner

10 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Förordning 883/04 10 Principen om En lagstiftning - en socialförsäkring vid samma tidpunkt Sammanläggning - av försäkrings- och bosättningstider Likabehandling - oberoende av medborgarskap Exportabilitet - av förmåner Intjänande (pro rata temporis) - beräkning av förmåner i förhållande till försäkringstid

11 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Arbeta inom EU/EES 11 Bestämmelserna styrs av EU-förordningen (883/04) EU-länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike EES-avtal 1408/71 EU-regler gäller för medborgare i Liechtenstein, Norge och Island Separat avtal med EU 1408/71 Gäller för medborgare i Schweiz

12 Försäkringsinformation Utsändning 883/2004 En anställd anses ”utsänd” för att utföra arbete för sin arbetsgivare i ett annat medlemsland om lönen utbetalas av den arbetsgivare som sänder ut den anställde arbetet inte förväntas pågå under längre tid än 24 månader (kan söka dispens) den anställde inte ska ersätta någon som fullgjort sin utsändningsperiod © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-0112

13 Försäkringsinformation Utsändningsintyg En arbetsgivare som vill sända ut en anställd måste ansöka om intyg A1 i utsändningslandet Intyget gäller som längst under 24 månader

14 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Utsänd/icke utsänd – 883/04 14 Utsänd (max 24 månader) Svensk socialförsäkring I 24 månader Direkt in i värdlandets försäkringssystem Icke utsänd (Eller utsänd > 24 månader)

15 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Konventionsländer – utsändningstid * 15 Chile, Kap Verde, Luxemburg, Norden 12 månader Nordirland, Storbritannien, Turkiet och Österrike Grekland, Italien, Forna Jugoslavien **,24 månader Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och Quebec Frankrike, Marocko och Israel36 månader Kanada och USA60 månader * kvar i svensk socialförsäkring ** Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Serbien och Slovenien

16 Försäkringsinformation Pensionsförsäkring, sjuk- /aktivitetsersättning - USA - Kanada Sjukvårdsförmåner vid tillfällig vistelse - Algeriet - Australien © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Konventionsländer 16 Avtal endast om

17 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Utsänd/icke utsänd – ej 883/04, 1408/71 eller konventionsland 17 Utsänd - max 12 månader Icke utsänd Eller utsänd > 12 månader Svensk socialförsäkringDirekt in i värdlandets försäkringssystem

18 Försäkringsinformation Sjukvård Europeiskt sjukförsäkringskort För rätt till nödvändig vård vid tillfällig vistelse i annat medlemsland än behörigt

19 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Tillfällig verksamhet i Sverige 19

20 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Avtalen Gäller utländska företag inom EU/EES som tecknat kollektivavtal vid tillfällig verksamhet i Sverige 20

21 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 ”Tillfällig verksamhet” Den period som företaget avser att bedriva verksamhet i Sverige beräknas inte överstiga 12 månader 21 Vissa avtalsförsäkringar behöver inte tecknas

22 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Avtalsförsäkringar - arbetare 22 TFA TGL Omställningsförsäkring Alltid tecknas Inte tecknas AGS (Fora) Om den anställde inte omfattas av hemlandets socialförsäkring Eventuellt tecknas Avtalspension SAF-LO (Fora) Om den anställde inte omfattas av kompletterande pension i hemlandet } (Fora)

23 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Ansökan om undantag - arbetare 23 AGS Avtalspension SAF-LO Ansökan till Fora

24 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Avtalsförsäkringar - tjänstemän 24 TFA TGL TRR Alltid tecknas Inte tecknas Om den anställde inte omfattas av hemlandets socialförsäkring Eventuellt tecknas ITP Ålderspension (Collectum) Om den anställde inte omfattas av kompletterande pension i hemlandet (Fora) (Valt bolag) ITP Sjukpension (Collectum)

25 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-01 Ansökan om undantag - tjänstemän 25 ITP - Sjukpension ITP - Ålderspension Ansökan till Collectum

26 Försäkringsinformation Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation - utlandsfrågor Hans Hansson, Malmö 040 - 35 25 16 Martin Rydhem, Göteborg 031 - 62 94 89 Dorota T Östlund, Stockholm 08 - 762 70 98 © Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-0126

27 Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2010-0127


Ladda ner ppt "Försäkringsinformation Sida 1. Försäkringsinformation© Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2011-01 LAG AVTAL PRIVAT 2 Sjuklön / sjukpenning / sjukersättning."

Liknande presentationer


Google-annonser