Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren MTE Introkurs 2016-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren MTE Introkurs 2016-"— Presentationens avskrift:

1 Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren MTE Introkurs 2016-

2  Rekrytera och utbilda förare till totalförsvaret  Sprida information om totalförsvaret Därutöver:  Verka för ökad trafiksäkerhet  Samverka med myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trafiksäkerhets- och motororganisationer samt humanitära sammanslutningar Bilkårens huvuduppgifter

3 FAK Verksamhetsidé FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor Motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver Utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

4 FAK FAK är en rikstäckande (27 kårer) frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB - bekostar våra utbildningar Med NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - har vi utbyte i trafiksäkerhetsfrågor. Där är vi också medlem. Med Sveriges Åkeriföretag har vi ett nära samarbete. Många av våra medlemmar är också aktiva åkeriföretagare.

5 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom översvämningar, brand, kraftiga snöfall mm.

6 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  MSB har sedan 2010 tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, främst FAK och Bilkåren, byggt upp denna krisberedskapsresurs för transporter  Syftet är att skapa en transportresurs för myndigheter, länsstyrelser och kommuner  Detta åstadkoms genom att ”poola” transportresurser inom respektive regioner/län Bakgrund och syfte med MTE

7 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Inledningsvis skall tio enheter byggas upp runtom i landet  Dessa skall kunna verka inom en radie på 10-15 mil  En länsstyrelse skall ansvara för en MTE Ö ver hela landet

8 Placering MTE Norr – Skellefteå (Norrbotten)(Luleå) – Umeå (Västerbotten) – Östersund (Jämtlands Län) – Sundsvall (Västernorrland) Mitt – Karlstad, (Värmland, Örebro) – Stockholm (Mälardalen) – Gävle (Gävle-Dala) Syd – Hässleholm (Skåne) – Borås (V Götaland) – Jönköping (Jkp Län) (Eksjö) – Växjö (Kronobergs Län) – Kalmar (Kalmar Län) – Halmstad (Hallands Län) – Karlskrona (Blekinge Län)

9 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Uthållighet skall vara minst 10 dygn  Inställelsetid från larm till angiven plats högst 8 timmar  MTE skall organisera sin egen förplägnad, boende, drivmedel mm och ej belasta insats som är aktuell  Övning av ledningen skall ske en gång om året i samråd med räddningstjänst, länsstyrelse, polis m fl. Krav p å en MTE

10  Ansvarig länsstyrelse bestämmer organisationen för ”sin” MTE  Ansvarig länsstyrelse samordnar organisationen med angränsande länsstyrelser  Ansvarig länsstyrelse anger de behov av tilläggsutbildning som krävs t ex kran, lastväxlare mm MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap L ä nsstyrelses ansvar f ö r MTE

11 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap Organisation Ledningsgrupp 1 Enhetschef och 3 Ställföreträdare/ Operativ chef Bandvagnsförare, 25 st Bandvagnsförare/mekaniker, 2 st Bandvagnsförare/Bandtraktor- förare/Lastmaskin/Truck, 2 st Lastbilsförare, 20 st Bussförare, 7 st Elverksskötare, 14 st Ev Mekaniker/Ord, Terränghjuling/Snöskoter, 2 st Ord/Terränghjuling/ Snöskoter, 20 st Detta är en generell organisation av en MTE- pool. Förändringar görs utifrån respektive länsstyrelses behov.

12 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Personalen rekryteras av FAK och Bilkåren  Personalen introduktions- samt grund- och repetitionsutbildas av FAK och Bilkåren  Utbildningskostnader betalas av MSB  Avtal om deltagande i MTE skrivs med respektive länsstyrelse  Innan utbildning påbörjas skall ordinarie arbetsgivare ge sitt godkännande MTE personal

13 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Tillhöra FAK eller Bilkåren  Ha en livssituation som gör det möjligt att ställa upp med kort varsel  Ha en fysik och mental uthållighet som krävs vid övning och insats  Inneha körkortsbehörighet för de fordon som är aktuella  Genomgå grund- och specialutbildning såsom ADR (farligt gods), kran och lastväxlare mm, efter behov Krav p å MTE personal

14 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap Utbildningsstege Introduktion buss, lastbil, lastbil m släp Repetition buss Fortsättning buss Repetition lastbil/lastbil m släp Fortsättning lastbil/lastbil m släp ADR (farligt gods)

15

16 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Vid insats skrivs avtal med den avnämare som utnyttjar resurserna.  Avnämaren svarar för den ersättning som utgår. Normalt avtal för deltids- brandman.  Avtalet säkerställer att avnämaren ikläder sig arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar samt rehabiliteringsansvar. Villkor vid insats

17 Krisberedskap http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv /manniska-och- samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspxwww.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv /manniska-och- samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspx

18 Sätta upp en ny organisation med ca 10 MTE om 100 per MTE = 1000 avtal!! Nya kurser Krishantering, Krisledning, Motorsåg, Snöskoter, ATV, ADR mm Konsekvens Nya avtal med personal ur FAK och Bilkåren Krav på nya kurser Poola med TrV och SvK inte aktuellt!!! Introkurs 2016

19 MTE-uppdrag 2016 FAK MTE-uppdrag Bilkårens MTE-uppdrag aaaaaaa Skåne, Stockholm, Göteborg, Falun aaaaaaa Luleå Aaaa Aaa

20 Bandvagn grund snö för Trafikverket Prio 1 311 255 Bandvagnsutbildning Avancerad 1 för Svenska Kraftnät inkl ESA 136 282 Bandvagnsutbildning Avancerad 2 för Svenska Kraftnät inkl ESA prio 1 213 738 Bandvagn grundkurs snö för Trafikverket Prio 2 155 627 Bandvagn repetitionkurs barmark för TrV prio 1 181 570 Elverksoperatör Grund SvK 257 541 Elverksoperatör repetion SvK prio 1 111 514 Bandvagn mekanikerutbildning för TrV* 187 450 Rep lastbil med släp MTE Värmland Prio 1 197 160 Instruktörsutbildning BV grund 2 för SvK 124 025 Bandvagn grundkurs barmark TrV prio 1 156 262 ADR Farligt gods TRV 98 619 Bandvagn Avancerad 2 för SvK inkl ESA Prio 2 106 869 Grundutbildning bandvagn barmark för Svenska Kraftnät295 926 Kompetenshöjande instruktör för Svenska Kraftnät193 594 Kompletteringsutbildning bandvagn avancerad 1 för Trafikverket*445 846 MSB övriga uppdrag till FAK och Bilkåren 2016 FAK uppdrag Trafikverket och Svenska Kraftnät Bilkårens uppdrag till Svenska Kraftnät och Trafikverket Aaaa Aaa

21 Introkurs 2016-

22 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap www.fak.se www.bilkaren.se

23 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Bandvagnsförare är i dagsläget avsedda att köra för Svenska Kraftnät eller Trafikverket. De är planerade ingå i MTE i ett senare skede. Detta innebär av den som har det högst prioriterade uppdraget disponerar det antal förare som krävs.  Elverksoperatörer, vars uppgift är att serva och tanka större elverk, hanteras på motsvarande sätt. Bandvagnar


Ladda ner ppt "Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren MTE Introkurs 2016-"

Liknande presentationer


Google-annonser