Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Management (CM) I vår modell samarbetar landstinget och länets 12 kommuner Sammanhållet stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning En service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Management (CM) I vår modell samarbetar landstinget och länets 12 kommuner Sammanhållet stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning En service."— Presentationens avskrift:

1 Case Management (CM) I vår modell samarbetar landstinget och länets 12 kommuner Sammanhållet stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning En service som erbjuds utan kostnad för klienten Landstinget och Kommunerna i Kalmar län - i samarbete

2 Vad är en CM? Utbildad, namngiven person som samordnar insatser enligt modellen Integrerad psykiatri med tonvikt på resursgruppsarbete Har mandat att planera, organisera och följa upp insatser för klienten I vår modell av CM finns två personer, en från landstinget och en från kommunen Om du har en psykisk funktionsnedsättning…...kan Case Manager vara en hjälp för dig

3 18 år eller äldre och lider av psykisk ohälsa som är eller kan tänkas bli av långvarig karaktär Den psykiska ohälsan kan vara kombinerad med annan sjukdom eller nedsättning Svårigheterna påverkar Din livssituation och möjligheterna till ett självständigt liv i samhället Du och Dina anhöriga/närstående upplever att det är svårt att få det samlade stödet som behövs från kommunen, landstinget och andra inblandade Vem kan få en CM?

4 Bedömningsteam CM-representanter träffas var 14:e dag för bedömning av nyinkomna förfrågningar Vid ja till förfrågan utses två CM som påbörjar uppdraget Vid nej till förfrågan ges en skriftlig motivering och eventuella förslag på åtgärder Teamets arbete kvalitetssäkras och följs upp enligt modellen

5 CM:s arbetsuppgifter Kartlägga klientens livssituation och behov En övergripande uppgift är att samordna insatser utifrån klientens behov Planera med klienten för gemensamma beslut Säkerställa kontinuitet i kontakter Resursgrupp skapas av viktiga personer som klienten godkänner Resursgrupp, klient och CM har samlat ansvar för genomförande av insatser och vara problemlösare Ge stöd till anhöriga/närstående

6 Ställföreträdande CM Utsedd från motsatt huvudman Ska underlätta CM-kontakt hos den andra huvudmannen Ska vara uppdaterad och kan gå in för ordinarie CM vid längre frånvaro

7 Resursgrupp Samla klientens utvalda nätverk Klienten bestämmer vilka som ska delta Tillfälligt deltar t.ex. handläggare från Fk, Af, terapeuter Samlas inom tre månader CM förbereder medlemmar på klientens behov, planer, personliga mål Utgår från den personliga utvecklingsplanen Uppföljning var tredje månad

8 Organisationsstöd Operativ ledningsgrupp Enhetschefer från landstinget och de olika kommunerna Länsgemensam ledningsgrupp Beredningsgrupp Psykisk hälsa

9 Programtrohet Struktur Resultat Avvikelseanalys Dokumentation Handledning Kvalitetssäkring

10 Ltkalmar.se Under Hälsa & Vård eller För Vårdgivare finns CM info Förfrågan om CM finns att skriva ut Arbetsmaterial för CM m.m.

11 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Case Management (CM) I vår modell samarbetar landstinget och länets 12 kommuner Sammanhållet stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning En service."

Liknande presentationer


Google-annonser