Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning 2012. Svenska Kraftnät Utbildning 2012 Bandvagnar FAK Bilkåren Ve 5 Bandvagn snö 4 6 Ve 6 Bandvagn snö 15 Ve 7 Bandvagn snö 7 1 Ve 9 Terrängbil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning 2012. Svenska Kraftnät Utbildning 2012 Bandvagnar FAK Bilkåren Ve 5 Bandvagn snö 4 6 Ve 6 Bandvagn snö 15 Ve 7 Bandvagn snö 7 1 Ve 9 Terrängbil."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning 2012

2 Svenska Kraftnät Utbildning 2012 Bandvagnar FAK Bilkåren Ve 5 Bandvagn snö 4 6 Ve 6 Bandvagn snö 15 Ve 7 Bandvagn snö 7 1 Ve 9 Terrängbil snö 11 Ve 8 – 10 Rep Bv snö 24 11 Ve 15 – 24Rep Bv 7 10 Ve 16 Rep terrängbil 6

3 Svenska Kraftnät Utbildning 2012 Ve 35 Bandvsagn Avancerad 2 Ve 36 Gu bandvagn 10 6 Ve 39 Bandtraktor 3 1 Ve 40 Rep elverk 8 Ve 40 Rep bandvagn Trv 6 Ve 42 Rep elverk 6

4 MTE utb. Introduktionsutbildning 2012 Tid Plats antal kostnad kostnad/delt. Ve 16 Hässleholm 10 st 58 295:- 5 829:- Ve 22 Eksjö 6 st 77 562:- 12 927:- Ve 34 Borås 16 st 77 562:- 4 848:- Ve 38 Östersund 15 st 27 000:- 1 800:- Ve 38 Umeå 24 st 64 350:- 2 681:- Ve 42 Enköping 13 st 69 682:- 5 283:- Ve 45 Eksjö 12 st

5 MTE utbildning lastbil med släp/Buss 2012 Tid PlatsAntal Kostnad Kostnad/delt. Ve 24 Hässleholm/lb 10 st 71 712:- 7 171:- Ve 40 Hässleholm/Buss 7 st 53 649:- 7 664:- Ve 41 Hässleholm/lb 6 st 174 777:- 29 129:- Ve 42 Borås/lb 11 st 117 381:- 10 671:- Ve 43 Eksjö/lb 6 st 91 516:- 15 252:- Ve 45 Borås/buss 4 st 30 586:- 7 646:- Ve 46-47 Eksjö/lb 10 st 82 250:- 8 250:-

6 MTE övriga utbildningar 2012 Tid Plats /Kurs FAK Bilkåren Ve 35 Umeå instrkonf. 17 st 4 st Ve 36 Alvesta /MTER led. 3 st 5 st Ve 41 Åsbro / Gu elverk 8 st Ve 41 Alvesta/ MTE ledning 3 st 5 st Ve 45 Åsbro / Gu elverk 11 st Ve 46 Umeå/ MTE ledning 9 st Ve 46 Revinge/ utb FM 12 st Ve 48 Villingsberg/ komphöj. Instruktör Inställd

7 MTE ledning 2012 Ve 33 Markaryd16 411 :- Ve 33Örebro13 951:-

8 Instruktörskurs Skövde MS 2012 FAK genomförde instruktörskurs 5 dagar vid Motorskolan i Skövde. Ve 43 med 11 deltagare Kostnad 109 060:- ca 10 000:-/elev

9 MTE - Utbildningar Kurschef / Administrativ ansv Organisera kurs Rekrytera kursdeltagare Samverka mellan kårerna Kontakt med utbildningsplats Skaffa utblokaler, fordon, instruktörer vid vissa fall verksamhetsansvarig vid FM Kalla elever skicka ut antagning och program minst 1 mån före kurs

10 MTE Utbildning Planera kurs enl kursplan Rekognosera övningsområden Ta fram alla blanketter, reseräkningar, enkäter, testprotokoll vid intro, teoritest. Beställa Logi Beställa Mat Göra upp deltagarlistor och lämna till FM

11 MTE Utbildning Lathund, blankett som skall fyllas i och insändas till kansliet innan uppdrag tilldelas.

12

13

14 Ekonomi SVK, TrV MTE MSB har tilldelat FAK utbildningsmedel för 2013, utifrån vad FAK ansökt om har vi fått neddragning med 52 %. Rep 2 tung lastbil/släp Syd/Mitt/Norr 600 000:- SvK rep operatörer reservkraft Åsbro 75 000:- Gu Bandvagn Östersund 60 000:- TfV Bandvagn snö Älvdalen 145 000:- TfV bandvagn Rep Villingsberg 449 000:- Mekanikerutbildning Bandvagn Mitt/Norr 128 000:- Fordonsmonterad Kran Tilläggsutbildning Syd 93 000:- Intro med körtest Syd/Mitt/Norr 170 000:-

15 Ekonomi SVK, TRV, MTE Instruktörskurs MS Skövde 89 000:- Elverksoperatörer Syd/Mitt/Norr Åsbro 398 000:- SvK snö terrängbil Älvdalen 150 000:- SvK rep terrängbil Villingsberg 86 000:- SvK snö bandvagn Älvdalen 150 000:- Totalt 2 593 000:-

16 Preliminär verksamhetsplan 2013 - Frivilligorganisationerna FAK och Bilkåren 2012-10-08 Trafikverket (Utgår från Carina's framräknat utbildningsbehov juli 2012) Antal enl ber. behovUtbildningKurs Antal delt Antal dgrVeckaDatumDagarUtb.anlUtb.ledareInstruktör Fordon från Ford.- ansv.Adm avAnm 9BandvagnSnö94714-17 febtors-sönÄlvdalenLars Carlsson Birgitta Nilsson FAKFRO 4, TrV 9,Bil 1 71(+30)Bandvagn Repetitionsut b.142183-5 majlör-sönVillingsbergRolf SihlénDavid Ekelund FAKPlus ca 30 fr 2012 Bandvagn Repetitionsut b.1421910-12 majlör-sönVillingsbergLars CarlssonDavid Ekelund FAK Bandvagn Repetitionsut b.1422017-19 majlör-sönVillingsbergLars Carlsson Rickhard Blomdahl FAK Bandvagn Repetitionsut b.142366-8 seplör-sönVillingsberg FAK Bandvagn Repetitionsut b.1423713-15 seplör-sönVillingsberg FAK Bandvagn Repetitionsut b.1423927-29lör-sönVillingsberg FAK

17 Preliminär verksamhetsplan 2013 - Frivilligorganisationerna FAK och Bilkåren 2012-10-08 Svenska Kraftnät (Utgår från Carina's framräknat utbildningsbehov juli 2012) Antal enl ber. behovUtbildningKursAntal deltAntal dgrVeckaDatumDagarUtb.anlUtb.ledareInstruktörFordon frånFord.-ansv.Adm avAnm 12BandvagnGU1241623-26 maj4Östersund Rolf Wahlström Ulf Söderberg FAKFRO 2 st 5BandvagnSnö16467-10 feb4ÄlvdalenLars CarlssonAlf Karlsson FAKFAK 10, Bilk 6 4BandvagnAvanc 2434721-24 nov3Villingsberg BilkårenFAK 3, Bilk 1 45+17BandvagnRep142820-22 feb2Älvdalen BilkårenFAK 32, Bilk 13 BandvagnRep122822-24 feb2Älvdalen (Joakim Sörmdal) Bilkåren(rest från -12: 17 st) BandvagnRep122924-26 feb2Älvdalen Bilkåren BandvagnRep122926-28 feb2Älvdalen Bilkåren BandvagnRep122928 feb-2 mars2Älvdalen Bilkåren 9+1Bandvagn Kompl fordonsutb RU 2 Molos1022119-21 maj2Villingsberg BilkårenKompl fordonsutb 1 st 9Terrängbil 11-13 o DuroRep92 tid senare, höst Villingsberg FAK 10Operatör för reservkraftaggregatRepetitionsutb.10220V11 Elövning2Åsbro Benny Holgersson Åsbro 21Instruktörer BvKomp höj utb212 4615-17 nov Villingsberg Bilkåren Övning o annan verksamhet KursAntal deltAntal dgrVeckaDatum Vecko dagUtb.anlUtb.ledareUtbildas förFordon frånFord.ansv.Adm avAnm 4Bandtraktor Steg 1Grundutb4 Åsbro 4Bandtraktor Steg 2Grundutb4 Åsbro

18 Utbildningar FAK 2013 Inga introduktionsutbildningar i Syd Intro genomförs ve 12 - 15 Karlstad, Skellefteå, Sundsvall, Gävle Rep 2 fortsättningskurs lastbil o släp, Ve 21 – 24 Skövde, Enköping, Skellefteå, Östersund, Ve 36 – 39 Umeå, Ve 40 – 44 Karlstad Ve 12 – 15 Mekanikerutbildning bandvagn Skellefteå Ve 40 – 48 Elverksoperatörer Åsbro, tre kurser Mitt, Norr/ Syd Ve 43 Instruktörskurs MS Skövde alla kårer 12 platser

19 Utbildningar FAK 2013 Bandvagn GU Östersund 2 kurser (för SvK och MTE) Bandvagn rep TrV 3 kurser ( 3 kurser) SVK Terrängbil snö inställs SVK Terrängbil rep inställs Fordonsmonterad kran inställs

20 Kårernas kanal Hemsidan Hemsidan är vår kanal till kårer, samt övriga som vill veta vad FAK är. Vad saknar kårerna ? Hur kan vi förbättra sidan ?

21 Grupparbete * Hur skall vi rekrytera elever/kursdeltagare? Hur skall vi rekrytera instruktörer till kurser? Vilka krav skall ställas på kursdeltagare vid instruktörskurs? Hur rekrytera ledning till MTE, 1 Ch 3 st bitr.

22 Samordning inom MTE-områden Samverkan mellan länen / kårerna Dålig kommunikation Var och en vill sköta sitt Samverkan vid rekrytering Kårer vill organisera MTE själv, skicka pengar Kårer går in på andra områden

23 Samordning inom MTE-områden Kårer bidrar inte med något Vi kan inte ”pinka” revir, samarbete krävs Syd fick 4 lb och 2 busskurser utfallet blev MTE Eksjö Jönköping Introduktionsutbildning Växjö Lastbil med släp Kalmar Lastbil med släp Hässleholm Introduktionsutildningb, lastbil med släp, buss Borås Halmstad Introduktionsutbildning Göteborg Lastbil med släp Borås Buss

24 Samordning inom MTE-områden FAK/Kansliet väntar på Trafikverkets beslut Nya registret för MTE-erna FAK har av MSB fått Huvudmannaskapet för MTE – utbildningen Avtal kommer att tecknas inom MTE mellan personal och FAK Benficksavtal se frivilliga SVK hemsida Utbildning för MTE ledning praktik kommer att börjas för MTE Eksjö med Lsty Jönköping som Husse.

25 Bilkåren uppdrag MTE 2013 Hur samverkar FAK – Bilkåren ute bland kårerna? Bilkåren har erhållit utbildningsmedel för MTE Lastbil rep 1274 000:- Lastbil med släp/buss 672 000:- MTE ledning133 000:- MTE utveckling 86 000:-

26 Samordning inom MTE-områden Övrigt ?


Ladda ner ppt "Utbildning 2012. Svenska Kraftnät Utbildning 2012 Bandvagnar FAK Bilkåren Ve 5 Bandvagn snö 4 6 Ve 6 Bandvagn snö 15 Ve 7 Bandvagn snö 7 1 Ve 9 Terrängbil."

Liknande presentationer


Google-annonser