Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omsorgsdagbok Logga ut 1 Interaktionsdesign e-tjänsten Omsorgsdagbok. Detta dokument beskriver utformning, interaktionsdesign och en önskad användarupplevelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omsorgsdagbok Logga ut 1 Interaktionsdesign e-tjänsten Omsorgsdagbok. Detta dokument beskriver utformning, interaktionsdesign och en önskad användarupplevelse."— Presentationens avskrift:

1 Omsorgsdagbok Logga ut 1 Interaktionsdesign e-tjänsten Omsorgsdagbok. Detta dokument beskriver utformning, interaktionsdesign och en önskad användarupplevelse av e-tjänsten Omsorgsdagbok för användarkategorierna kund, närstående och kund/närstående. Texter som förkommer i materialet är inte framtagna för användning i den färdiga tjänsten utan fungerar som platshållare och exempel på vilken typ av information som bör visas på respektive plats. Avvikelser från de grafiska riktlinjerna för stockholmstads e-tjänster kan förekomma i skisserna, men skall i förkommande fall åtgärdas vid implementation av förslaget.. En utförligare beskrivning av e-tjänstens användning ges i dokumentet ” Kravspecifikation e-tjänsten Omsorgsdagbok, doknr:100 887-20 ” Läsanvisning: De gula och gröna utanpåliggande textblock som förekommer i skisserna är inte en del av designen utan innehåller förklaringar till innehåll och beteende på komponenter i gränssnittet Marie Eriksson Osborne2008-06-13Doknr: 100 887-21 Version: 1.0

2 Omsorgsdagbok Logga ut 2 Användare: Närstående

3 Omsorgsdagbok Logga ut 3 Frågor & Svar Om E-tjänsten Dialogen visas vid varje inloggning så länge samtycke ej getts. Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Startsida för besökare som fått ”e-samtycke” att ta del av närståendes Omsorgsdagbok men ej gett samtycke till lagring av personuppgifter. Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser För att få tillgång till Omsorgsdagboken måste själv vara kund hos en utförare eller ha fått din närståendes uttryckliga tillstånd, ett samtycke till delning av information. Detta tillstånd skall vara underskrivet av den närstående och registrerat av utföraren. Mer information hittar du under ”sekretess och integritet” i menyn till vänster. En närstående, Elsa Larsson, vill ge dig åtkomst till hennes Omsorgsdagbok. För att informationen skall kunna visas på ett säkert sätt måste ditt namn och personnummer lagras i Stockholm stads system. Följande uppgifter lagras,(från din e-legitimering): Namn: Kurt Bengtsson Personnummer: 651234-6767 Samtycker du till lagring av dessa uppgifter? Jag samtycker Avbryt

4 Omsorgsdagbok Logga ut 4 Närståendes Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Text för närstående Bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Startsida Närstående Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser För att få åtkomst till informationen i Omsorgsdagboken måste du har fått din närståendes uttryckliga tillstånd, ett samtycke till delning av information. Mer information hittar du under ”sekretess och integritet” i menyn till vänster.

5 Omsorgsdagbok Logga ut 5 Närståendes Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Så fungerar Omsorgsdagboken Här bör finnas en text som beskriver att omsorgsjournalen är en delmängd av den dokumentation som en utförare har om en kund. Att det krävs att både kunden och den närstående gett sina respektive samtycken (till delning och till lagring av personuppgifter). Här beskrivs också exakt vilken information som ingår samt hur och när den skapas. Blankett för samtycke till delning av omsorgsdagbok (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>> Kund ger samtycke till delning av omsorgsdagboken Dokumentation görs tillgänglig i Omsorgsdagboken på www.stockholm.se Omsorgsinsatser och händelser av vikt dokumenteras kontinuerligt av utförare Text Bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi!

6 Omsorgsdagbok Logga ut 6 Närståendes Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Text Bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Här bör finnas en text som beskriver vilka samtycken som behövs, hur man som kund kan ge samtycke till en närstående. Här ska det också gå att läsa att ett samtycke till delning av omsorgsdagboken betyder att en närstående har åtkomst till omsorgsdagboken hos en utförarenhet. Det ska också framgå att samtycket gäller all information i omsorgsdagboken, från det att den påbörjades och att samtycket gäller tills kundens akt avslutas hos utföraren eller till samtycket återkallas. Samt att ett samtycke när som helst kan återkallas. Blankett för samtycke till delning av omsorgsdagbok (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>>

7 Omsorgsdagbok Logga ut 7 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakter Beställning Kunduppgifter Planering Dagbok Närstående vy av Omsorgsdagbok - Dagbok Observera! Dagens dokumentation pågår fram till 24.00. Informationen kan komma att ändras eller kompletteras 11 April 2008 Journalanteckning (händelse av vikt) 11 April Rapporterat av

8 Omsorgsdagbok Logga ut 8 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Beställning Kunduppgifter Planering Dagbok Observera att planering pågår kontinuerligt Angivna tider är rikttider och kan variera med upp till 15min om inget annat anges Kl 08.53 Personlig omvårdnad Aida Volontieri Kl 12.14 Dagligt liv Aida Volontieri Kl 15.00 Hälso och sjukvårdsinsats Rita Lainen Kl 16.43 Inköpsärende Aida Volontieri Ankomsttid Insats Personal 23 November 2006 Närståendes vy av Omsorgsdagbok, Planering (om Utföraren använder Schemos) Den övergripande planeringen kan du läsa om i Genomförandeplanen Genomförandeplan (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>>

9 Omsorgsdagbok Logga ut 9 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Beställning Kunduppgifter Planering Dagbok Observera att planering pågår kontinuerligt Angivna tider är rikttider och kan variera med upp till 15min om inget annat anges Närståendes vy av Omsorgsdagbok, Planering om Utföraren INTE använder Schemos men har genomförandeplan Den övergripande planeringen kan du läsa om i Genomförandeplanen Genomförandeplan (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>> Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag DagTidInsatsHur ofta 08.00 14.00 08.00 07.30 09.00 Personlig omvårdnad Dagligt liv, Personlig omvårdnad

10 Omsorgsdagbok Logga ut 10 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Kunduppgifter Beställning Planering Dagbok Beställning Beställningen beskriver vilka insatser en biståndshandläggare ha beställt av utföraren att utföra hos den enskilde, utifrån den bedömning som av biståndshandläggaren. Beställningen beskriver vad som ska utföras hur mycket tid som ska användas och för hur lång period beställningen gäller. Text bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Aktuell Beställning ( Adobe Acrobat, nnKb, öppnas i nytt fönster) >>

11 Omsorgsdagbok Logga ut 11 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes omvårdnadsjournal Kontakt Kunduppgifter Beställning Planering Dagbok Beställning Beställningen beskriver vilka insatser en biståndshandläggare ha beställt av utföraren att utföra hos den enskilde, utifrån den bedömning som av biståndshandläggaren. Beställningen beskriver vad som ska utföras hur mycket tid som ska användas och för hur lång period beställningen gäller. Aktuell Beställning ( Adobe Acrobat, nnKb, öppnas i nytt fönster) >>

12 Omsorgsdagbok Logga ut 12 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Kunduppgifter Beställning Planering Dagbok Dotter Lena Larson Kunden har gett samtycke till publicering av Omsorgsdagboken via e-tjänsten Obs! Endast relation, namn och telefonnummer får visas i e- tjänsten Denna sida skall ges en layout som är disponerad på samma sätt som i ParaSol men med en grafiska design som stämmer överens med Omsorgsdagboken i stort.

13 Omsorgsdagbok Logga ut 13 Om E-tjänsten Frågor & Svar Elsa Larsson Tant Gröns Hemtjänst Kurt Larsson Tant Gröns Hemtjänst Närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Genomförandeplan Beställning Planering Dagbok Kontaktuppgifter För frågor som rör den personliga omvårdnaden eller enskilda insatser kontakta: Kontaktperson Kalle Karlsson, tel: 08 123 456 78 För frågor som rör uppdraget som helhet eller om du har klagomål på hur något utförskontakta: Enhetschef Esmeralda Grön, tel: 08 123 45 00 För frågor som rör…. kontakta: Bistånds handläggare Bibbi Handläggare, tel: 08 321 54 00 Tant Gröns Hemtjänst Hemsida: www.tantgron.comwww.tantgron.com Lilla gatan2 123 45 Gröndal Tel 08 123 40 00 E-post: tant.gron@hemtjanst.se

14 Omsorgsdagbok Logga ut 14 Användare: Kund

15 Omsorgsdagbok Logga ut 15 Frågor & Svar Om E-tjänsten Startsida för kund som ej givit något samtycke till att utförardokumentation görs åtkomlig via e-tjänsten (1) Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser Du är kund hos Tant Grön och Farbror Blå och kan genom Omsorgsdagbokenfå tillgång till deras dokumentation om dig. För att få åtkomst till dokumentationen behövs ditt samtycke till att informationen görs åtkomlig i denna e-tjänst. Utan ditt samtycke kommer ingen information göras åtkomlig via Omsorgsdagbok. Läs mer om innehållet i Omsorgsdagboken Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Länk till sidan ”Vad innehåller Omsorgsdagboken” Ge Samtycke till åtkomst i e-tjänst Här bör finnas en relativt översiktlig beskrivning av E- tjänsten och dess syfte formulerat för allmänheten, riktat till en användare som är identifierad som kund. Texten bö r informera användaren om att ett samtycke krävs för att göra information tillgänglig. Knappen visas endast för kund som ej gett samtycke till publicering från utförare

16 Omsorgsdagbok Logga ut 16 Frågor & Svar Om E-tjänsten Startsida för kund som ej givit något samtycke till att utförardokumentation görs åtkomlig via e-tjänsten(2) Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser Du är kund hos Tant Grön och Farbror Blå och kan genom Omsorgsdagbokenfå tillgång till deras dokumentation om dig. För att få åtkomst till dokumentationen behövs ditt samtycke till att informationen görs åtkomlig i denna e-tjänst. Utan ditt samtycke kommer ingen information göras åtkomlig via Omsorgsdagbok. Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Samtycke till att information görs tillgänglig i E-tjänsten Omsorgsdagbok Samtycket kan återkallas på sidan om sekretess och integritet. För att någon annan än du själv ska kunna ta del av denna information via Omsorgsdagboken krävs att du ge ett personligt samtycke till detta. Detta kan göras under fliken ”Vem ser min Omsorgsdagbok” Ja, jag samtycker Ger du ditt samtycker till att din utförardokumentation hos Farbror Blå, görs åtkomlig via e-tjänsten? Ja, jag samtycker Spara Stäng Avbryt Ger du ditt samtycker till att din utförardokumentation hos Tant Grön, görs åtkomlig via e-tjänsten? I denna dialog visas endast de utförare som kunden ej gett samtycke till

17 Omsorgsdagbok Logga ut 17 Frågor & Svar Om E-tjänsten Startsida för med dialog för kund som återkallat samtycke till att utförardokumentation görs åtkomlig via e-tjänsten(3) Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser Du är kund hos Tant Grön och Farbror Blå och kan genom Omsorgsdagbokenfå tillgång till deras dokumentation om dig. För att få åtkomst till dokumentationen behövs ditt samtycke till att informationen görs åtkomlig i denna e-tjänst. Utan ditt samtycke kommer ingen information göras åtkomlig via Omsorgsdagbok. Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet

18 Omsorgsdagbok Logga ut 18 Vem ser min information Min Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Startsida för kund (3) Stäng Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser Du är kund hos Tant Grön och Farbror Blå och kan genom Omsorgsdagboken få tillgång till deras dokumentation om dig. För att få åtkomst till dokumentationen behövs ditt samtycke till att informationen görs åtkomlig i denna e-tjänst. Utan ditt samtycke kommer ingen information göras åtkomlig via Omsorgsdagbok. Läs mer om innehållet i Omsorgsdagboken Ge Samtycke till åtkomst i e-tjänst Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Länk till sidan ”Vad innehåller Omsorgsdagboken”

19 Omsorgsdagbok Logga ut 19 Vem ser min information Min Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Stäng din Omsorgsdagbok Blankett för samtycke till delning av omsorgsdagbok (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>> Om sekretess och integritet.- återkalla samtycke till publicering(1) Du har gett ditt samtycker till att din utförardokumentation hos nedanstående utförare görs åtkomlig via e-tjänsten. Genom att återkalla ditt samtycke stänger du omsorgsdagboken hos den utförare för all åtkomst via e-tjänsten. Ingen, vare sig du själv eller någon annan kommer då kunna se någon information som har med dig att göra, i omsorgsdagboken. Om du tidigare gett samtycke till att närstående ska kunna se din omsorgsdagbok kommer dessa samtycken automatiskt att återkallas: Följande utförare har ditt samtycke till att göra din omsorgsdagbok tillgänglig via e- tjänsten: Tant Gröns hemtjänst Farbror Blå´s dagvård Återkalla samtycke till visning av Omsorgsdagbok Text Bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi!

20 Omsorgsdagbok Logga ut 20 Vem ser min information Min Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Stäng din Omsorgsdagbok Återkalla samtycke till publicering Blankett för samtycke till delning av omsorgsdagbok (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>> Om sekretess och integritet.- återkalla samtycke till publicering(2) Du har gett ditt samtycker till att din utförardokumentation Hos nedanstående utförare görs åtkomlig via e-tjänsten. Genom att återkalla ditt samtycke stänger du omsorgsdagboken hos den utförare för all åtkomst via e-tjänsten. Om du även gett samtycke till delning med närstående kommer dessa samtycken automatiskt att återkallas: Du har gett följande utförare rätt att göra din omsorgsdagbok tillgänglig via e-tjänsten: Tant Gröns hemtjänst Farbror Blå´s dagvård Återkalla samtycke till åtkomst via e-tjänst Stäng Återkalla samtycke till visning av Omsorgsdagboken Återkalla samtycke till visning av Omsorgsdagboken Du har valt att återkalla ditt samtycke till att utförardokumentation från Tant Gröns hemtjänst görs åtkomlig via E-tjänsten Omsorgsdagbok. Detta innebär att INGEN kommer ha möjlighet att läsa din omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst. Vill du återkalla samtycket nu? Ja, återkalla samtycke! Nej, fortsätt visa! Min utförardokumentation skallfortfarande vara åtkomlig via Omsorgsdagboken Jag vill inte att min utförardokumentation visas i Omsorgsdagboken

21 Omsorgsdagbok Logga ut 21 Vem ser min information Min Omsorgsdagbok Frågor & Svar Om E-tjänsten Så fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagbok Om sekretess och integritet Stäng din Omsorgsdagbok Blankett för samtycke till delning av omsorgsdagbok (Adobe Reader, nnKb öppnas i nytt fönster)>> Du har gett ditt samtycker till att din utförardokumentation Hos nedanstående utförare görs åtkomlig via e-tjänsten. Genom att återkalla ditt samtycke stänger du omsorgsdagboken hos den utförare för all åtkomst via e-tjänsten. Om du även gett samtycke till delning med närstående kommer dessa samtycken automatiskt att återkallas: Du har gett följande utförare rätt att göra din omsorgsdagbok tillgänglig via e-tjänsten: Farbror Blå´s dagvård Återkalla samtycke visning av Omsorgsdagbok Text Bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Om sekretess och integritet.- återkalla samtycke till publicering(3)

22 Omsorgsdagbok Logga ut 22 Vem ser min information Om E-tjänsten Frågor & Svar Tant Gröns hemtjänst Min Omsorgsdagbok Kunds vy av Omsorgsdagbok Kontakt Beställning Kunduppgifter Planering Dagbok Journalanteckning (händelse av vikt) 11 April 11 April 2008 Observera! Dagens dokumentation pågår fram till 24.00. Informationen kan komma att ändras eller kompletteras Solsidans dagvård Dagbok Rapporterat av

23 Omsorgsdagbok Logga ut 23 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Berit Andersson, 450505-3456 Kunds vy Länkar till sidan med kontaktuppgifter som finns under Min Omsorgsdagbok Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du har givit ditt samtycke till att följande personer får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Återkalla samtycke Vem har åtkomst nu

24 Omsorgsdagbok Logga ut 24 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Du har givit ditt samtycke till att följande personer får ta del av din Omsorgsdagbok hos Solsidans dagvård. Berit Andersson, 450505-3456 Lars Larsson, 540505-3456 Kunds vy Länkar till sidan med kontaktuppgifter som finns under Min Omsorgsdagbok Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Återkalla samtycke Vem har åtkomst nu

25 Omsorgsdagbok Logga ut 25 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Kunds vy Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du kan här ge samtycke till delning av information med närstående. När du registrerat och godkänt samtycket kommer din närstående att kunna ta del av all information i din omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst. Läs mer under ”Vad innehåller Omsorgsdagboken” på startsidan. Du kan när du vill återkalla ditt samtycke Namn* Kurt Bengtsson Personnummer* (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 650302-6767 GodkännRensa Genom att godkänna ger du ovanstående person rätt att ta del av din omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Uppgifter om den person som skall få ta del av din Omsorgsdagbok *=Obligatorisk uppgift Ge samtycke till delning

26 Omsorgsdagbok Logga ut 26 Ge samtycke till delning Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Berit Andersson, 450505-3456 Kurt Bengtsson, 650302-6767 Kunds vy Efter att samtycke givits till Kurt Bengtsson Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du har givit ditt samtycke till att följande personer får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Återkalla samtycke Vem har åtkomst nu

27 Omsorgsdagbok Logga ut 27 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Kunds vy Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du kan här ange vem som ha möjlighet att ta del av din omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst. De personer du anger kommer kunna ta del av all information i din omsorgsdagboken. Läs mer om omsorgsdagboken under ”Vad innehåller Omsorgsdagboken” på startsidan. Du kan när du vill återkalla ett medgivande genom att kontakta din utförare om detta eller genom att avregistrera en person som fått medgivande. Namn* Kurt Bengtsson Personnummer* (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Genom att godkänna ger du ovanstående person rätt att ta del av din omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Uppgifter om den person som skall få ta del av din Omsorgsdagbok *=Obligatorisk uppgift Du har nu gett ditt samtycke till att: Kurt Bengtsson, 650302-6767 får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst. Bekräfta att uppgifterna är riktiga: Bekräfta Avbryt Bekräfta Bekräfta -> Öppnar flik ”vem har åtkomst nu” Avbryt -> Åter till flik ge samtycke Ge samtycke till delning

28 Omsorgsdagbok Logga ut 28 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Berit Andersson, 450505-3456 Kurt Bengtsson, 650302-6767 Kunds vy: Återkalla samtycke Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du har givit ditt samtycke till att följande personer får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Återkalla samtycke Du har valt att återkalla ditt samtycke till att Berit Andersson, 450505-3456, får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst. Vill du bekräfta detta? Ja, samtycket återkallasNej, samtycket skall vara kvar Återkalla samtycke Vem har åtkomst nu

29 Omsorgsdagbok Logga ut 29 Ge samtycke till delning Vem har åtkomst nu Min Omsorgsdagbok Om E-tjänsten Frågor & Svar Vem ser min information Kurt Bengtsson, 650302-6767 Kunds vy Efter att samtycke givits till Kurt Bengtsson Tant Gröns hemtjänst Solsidans dagvård Du har givit ditt samtycke till att följande personer får ta del av din Omsorgsdagbok hos Tant Gröns hemtjänst Återkalla samtycke Vem har åtkomst nu

30 Omsorgsdagbok Logga ut 30 Användare: Kund med Närstående

31 Omsorgsdagbok Logga ut 31 Om E-tjänsten Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser För att få tillgång information i Omsorgsdagboken måste själv vara kund hos en utförare eller ha fått din närståendes uttryckliga tillstånd, ett samtycke till delning av information. Detta tillstånd skall vara underskrivet av den närstående och registrerat av utföraren. Mer information hittar du under ”sekretess och integritet” i menyn till vänster. Text bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Vy för kund med närstående (ex. makar, syskon) Min Omsorgsdagbok Frågor & Svar Vem delar min informationNärståendes omsorgsdagbok Ge eller återkalla Samtycke

32 Omsorgsdagbok Logga ut 32 Vem delar min information Om E-tjänsten Närståendes Omsorgsdagbok Frågor & Svar Tant Göns hemtjänst Farbror Blå´s dagvård Min Omsorgsdagbok Vy för kund med åtkomst till närståendes Omsorgsdagbok Kontakt Beställning Kunduppgifter Planering Dagbok Journalanteckning (händelse av vikt) 11 April 11 April 2008 Observera! Dagens dokumentation pågår fram till 24.00. Informationen kan komma att ändras eller kompletteras Rapporterat av

33 Omsorgsdagbok Logga ut 33 Användare: Besökare

34 Omsorgsdagbok Logga ut 34 Frågor & Svar Om E-tjänsten Text bör formuleras för att passa en målgrupp som inte är bekant med omsorgens interna terminologi! Hur fungerar Omsorgsdagboken Vad innehåller Omsorgsdagboken Om sekretess och integritet Startsida för besökare. Inga samtycken eller begäran om samtycke registrerade Välkommen till Omsorgsdagboken E-tjänsten Omsorgsdagbok ger dig möjlighet att ta del av äldreomsorgens dokumentation av din eller din närståendes hemtjänstinsatser. Omsorgsdagboken innehåller: Journalanteckningar Information om planerade och genomförda insatser Beställda insatser För att få tillgång till Omsorgsdagboken måste själv vara kund hos en utförare eller ha fått din närståendes uttryckliga tillstånd, ett samtycke till delning av information. Detta tillstånd skall vara underskrivet av den närstående och registrerat av utföraren. Mer information hittar du under ”sekretess och integritet” i menyn till vänster.


Ladda ner ppt "Omsorgsdagbok Logga ut 1 Interaktionsdesign e-tjänsten Omsorgsdagbok. Detta dokument beskriver utformning, interaktionsdesign och en önskad användarupplevelse."

Liknande presentationer


Google-annonser