Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Patientöversikt, NPÖ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Patientöversikt, NPÖ"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Patientöversikt, NPÖ
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Observera att det kan finnas information om patienten som inte visas i NPÖ. NPÖ ger en ögonblicksbild över information som finns just nu för aktuell patient. Informationen som visas kan inte sparas och lagras inte. Utskrift är inte möjligt. För att kunna nå NPÖ krävs inloggning i VAS med SITHS-kort och att patienten har en registrerad vårdkontakt, eller inkommen remiss, på aktuell klinik de senaste 6 månaderna. Inplanerad vårdkontakt inom 1 månad ger också tillgång till NPÖ. Medarbetare inom NLL kan endast nå NPÖ via VAS, behörighet till formuläret NPÖ och medarbetaruppdrag i iHSAk krävs.

2 Öppna NPÖ från VAS Aktivera den aktuella patienten i VAS. Klicka på Sök formulär och skriv in NPÖ i sökfältet. Bekräfta med Enter.

3 Välja medarbetaruppdrag
Kontrollera att rätt medarbetaruppdrag är markerat om flera uppdrag är valbara. Fönstret visas inte för den som endast har ett medarbetaruppdrag.

4 Registrera samtycke i NPÖ
Markera samtycke eller använd knappen för Nödsituation om samtycke inte kan inhämtas i en akut situation.

5 NPÖ Patientöversikt Startsidan i NPÖ visar en sammafattning över informationsmängder. Klicka på rubriken för respektive informationsmängd för att se detaljerad lista och läsa informationen i sin helhet.

6 Läsa detaljinformation i NPÖ
Klicka på rubriken för önskad information i översikten, exempelvis Dokument. En lista på dokument visas. Första meningarna i dokumentet kan läsas. Klicka på blå prick vid datum för önskad anteckning för att läsa hela dokumentet.

7 Huvudrad i NPÖ Överst i bilden finns ett antal klickbara länkar:

8 Mer information på Ineras hemsida
Demomiljö med testpatienter där användaren kan klicka själv: Instruktionsfilm: Information om kommunens HSL-dokumentation i NPÖ: RP


Ladda ner ppt "Nationell Patientöversikt, NPÖ"

Liknande presentationer


Google-annonser