Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teamwork med tolk ” En icke evidensbaserad Hanna-metod” Hanna Stålarv Lundberg verksamhetsledare/socialkonsulent Samordningsteamet Hallsta/Sura Telefon:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teamwork med tolk ” En icke evidensbaserad Hanna-metod” Hanna Stålarv Lundberg verksamhetsledare/socialkonsulent Samordningsteamet Hallsta/Sura Telefon:"— Presentationens avskrift:

1 Teamwork med tolk ” En icke evidensbaserad Hanna-metod” Hanna Stålarv Lundberg verksamhetsledare/socialkonsulent Samordningsteamet Hallsta/Sura Telefon: 0220-241 94 E-post: hanna.stalarv@hallstahammar.se hanna.stalarv@hallstahammar.se

2 Working together gets the goods!

3 Samarbete Öppnar möjlighet till förändring Ett sätt att kvalitetssäkra Relevans Förståelse Bedömning Kortare processer

4 God tolksed Du har tystnadsplikt (sekretess-skyldighet) Du ska vara neutral och ej ge uttryck för egna åsikter och värderingar Du ska vara opartisk och ej ta ställning för någon av parterna Du ska översätta allt som sägs i rummet, utan att lägga till, dra ifrån eller förändra Du återger vad som sägs i första person/jag-form Du ska undvika jäv-situation

5 Om du kom till en ny plats för att utföra ett arbete, hur skulle du vilja att… Bemötandet var? Informationen om uppdraget var innan själva arbetet? Vad skulle mer behöva hända för att du skulle kunna känna dig tillräckligt avslappnad för att be om hjälp om du behövde? Vad mer…?

6 Att tänka på vid tolksamtal Förberedelse Speciella önskemål och behov Manlig eller kvinnlig? Behöver det vara från annan stad? Telefontolk eller direkt? Extra noga med auktoriserad tolk? Att tala via tolk tar oftast längre tid än att bara kommunicera på ett språk, två språk - dubbel samtalstid. Ge utrymme och tid. Använd inte barn eller anhöriga som tolkar. Akut? Använd det du har och anpassa innehållet! Prata med tolken innan mötet och tala om vad samtalet/uppdraget ska handla om. Kort info om LF. Informera om vilka som ska delta i samtalet (flera myndigheter, grupp info, känslighet?)

7 Skapa en bra grund för ett bra samtal och ett gott samarbete Allians i rummet Placering i rummet Presentation Isbrytare Något annat vi behöver ta hänsyn till? Finns det jäv? –avbryt!

8 Att ta hänsyn till Tolken tolkar allt som sägs. Det du inte vill ha tolkat ska du inte heller säga. Anpassa ditt språk Undvik yrkesjargong, fackuttryck, komplicerade metod-formuleringar. Tala lugnt, tydligt och i lagom korta pass för att tolken ska hinna tolka (tex. en till två meningar). Uttala namn, siffror och adresser särskilt noga. Eka tolkens ord. Om du är osäker på något, fråga!

9 Gemensamt projekt med olika uppdrag Du behärskar samtalsmetodiken och ansvarar för att ramen för samtalet (lagar, regler, riktlinjer) hålls. Deltagaren bestämmer innehållet och takten, den som har tidigare erfarenheter av lösningar. Tolken behärskar språkfrågan, länk för förståelse. Visa förantagande att alla gör sitt bästa!

10 Ett bra samtal 40% klientens resurser 30% relation 15 % metod 15% placebo

11 Tankar om förändring (Direkt snodda av Aviva Suskin-Holmqvist leg. klinisk psykolog) Problemfokuserat (löser problem) Lösningsfokuserat (bygger lösningar) Man måste förstå problemet för att lösa det Man behöver inte känna till problemet, bara veta hur man vill ha det istället Man måste först vad som hindrar förändring för att lösa problemet Förändring är oundviklig. Förändring kan uppenbara sig på oväntade sätt. Något måste lagas. Något måste läggas till Små förändringar leder till fler förändringar

12 Samtalets 4 pelare …i alla samtal… Var uppriktigt nyfiken, utforska och förstärk det som fungerar genom följdfrågor och positiv feedback Låt det ta tid och våga bekräfta svårigheter Sammanfatta framgångar och resurser som synligagjorts under samtalet Synliggör tecknen på att önskad förändring

13 Eftersnack med tolken inget krav, men trevligt och lärorikt Tacka för ett gott samarbete! Hur upplevdes mötet? Hur upplevdes kommunikationen? Upplevde tolken att lagom med tid gavs till uppdraget? Om det känns bekvämt att fråga/eller för tolken att svara på… Något jag borde ha tänkt på/gjort annorlunda? Reflekterade tolken över något speciellt under samtalet? Om det varit något speciellt som hänt, lyft det extra! Återkoppla till tolkservice även vid god feedback! Ett bra avslut ger den bästa starten för ett nytt möte!

14 Goda exempel! Bilda triader och intervjua varandra! Berätta om ett tillfälle där du hade ett bra samtal och ett gott samarbete med tolken? Vad gjorde då för att uppnå det? Vad skulle du kunna göra mer av för att samtalen och sammarbetet med tolk ska bli ännu bättre ? Hur kommer du/andra att märka att dina samtal och samarbetet med tolken har utvecklats? Resursskvaller! Vilka egenskaper har blivit synliga som visar på att utveckling kommer att ske?

15


Ladda ner ppt "Teamwork med tolk ” En icke evidensbaserad Hanna-metod” Hanna Stålarv Lundberg verksamhetsledare/socialkonsulent Samordningsteamet Hallsta/Sura Telefon:"

Liknande presentationer


Google-annonser