Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort information av och om Språkservice Sverige AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort information av och om Språkservice Sverige AB"— Presentationens avskrift:

1 Kort information av och om Språkservice Sverige AB
2012 Skåne Kort information av och om Språkservice Sverige AB

2 Pirkko T Kyllönen Tel 040-28 62 27 ptk@sprakservice.se
2012 Skåne Pirkko T Kyllönen Tel

3 Tolketikens 3 huvudregler
2012 Skåne 1. Neutralitet och opartiskhet ”En tolk skall förhålla sig neutral till de parter han tolkar för och i de frågor samtalet gäller. En tolk är skyldig att i sin egenskap av tolk hålla inne med sina egna åsikter och värderingar rörande de personer eller frågor han möter.” (Ur Tolkkunskap)

4 Tolketikens 3 huvudregler
2012 Skåne 2. Skyldighet att iaktta gällande jävsregler släktingar och vänner till ena parten lojalitet till landsmän på bekostnad av yrkesetiken ovänskap till en part ekonomiskt beroende starka känsloförbindelser politiskt frändskap eller fiendeskap kan göra tolken jävig. Om jäv föreligger är tolken alltid skyldig att tala om att han är jävig.

5 Tolketikens 3 huvudregler
2012 Skåne 3. Tystnadsplikt ”En tolk får inte obehörigen berätta om det han erfarit under eller i samband med ett tolkuppdrag. Tystnadsplikten gäller även gentemot uppdragsgivare eller tolkförmedlare. Tystnadsplikt bortfaller endast om anmälningsskyldighet föreskrivits i lag, i vissa fall när man vittnar inför domstol, eller om den person till vars förmån tystnadsplikten gäller medger att tystnadsplikten bryts.” (Ur Tolkkunskap)

6 Att tänka på vid tolkning
2012 Skåne Tänk på tidsåtgången Tänk på placeringen Ge tolken tid att presentera sig Tala entydigt och konkret Låt tolken avsluta sina meningar Undvik dialektalord och metaforer Ställ kontrollfrågor OBS! tolken ska bara vara expert i språkfrågan!

7 Att tänka på vid telefontolkning
2012 Skåne Kontrollera ljudet och att språket/dialekten är rätt Presentera de närvarande Be tolken att presentera sig Tala högt och tydligt Tänk på att inte tala samtidigt Tala om vad som händer i rummet Avsluta med att stämma av tiden med tolken

8 Om telefontolkning 2012 Skåne Region Skånes uttalade mål: 40 % av all tolkning ska ske genom telefon: Bättre tillgång till kompetensen i hela landet Inga kostnader för tolkens resor Miljöaspekten Sekretessaspekten


Ladda ner ppt "Kort information av och om Språkservice Sverige AB"

Liknande presentationer


Google-annonser