Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan. Inledning Samarbete kommuner – landsting ”Undvika onödiga sjukhusvistelser” Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan. Inledning Samarbete kommuner – landsting ”Undvika onödiga sjukhusvistelser” Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag."— Presentationens avskrift:

1 SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan

2 Inledning Samarbete kommuner – landsting ”Undvika onödiga sjukhusvistelser” Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag Har testats i Västra länsdelen under 10 månader.

3 Bedömning av medicinska parametrar enligt NEWS. Inhämtning av anamnes enligt SAMPLE OPQRST Informationsöverföring och kommunikation med SBAR Införa ett standardiserat arbetssätt

4 Vitalparametrar Andningsfrekvens Saturation Temp Medvetandegrad Puls Systoliskt blodtryck P- Glucos Akut konfusion

5 Andningsfrekvens Räkna 60 sek Kroniska lungsjukdomar Andnings frekvens ≥253 21-242 12-20 Patients värde: / min 9-111 ≤83

6 Saturation Kroniska lungsjukdomar Utgångsvärde Felkällor Titta på patienten Syrgasbehandling 2 poäng Syre sättning ≥96 94-951 Patients värde: % 92-932 ≤913 O2O2 l/min2

7 Temp Öron termometer Felvärden Hypotermi Temp ≥392 381 37 Patients värde: 0 c 361 ≤353

8 Medvetandegrad AVPU –Alert Verbal Pain Unresponsive Smärtstimulering Medvetandegrad Alert V/P/U3

9 Puls Räkna och känn 60 sek Regelbunden? Oregelbunden? Felvärden – FF Puls ≥1303 111-1302 91-1101 Patients värde: / min 51-90 41-501 <403

10 Systoliskt Blodtryck Palpatoriskt Blodtryck Systoliskt Blodtryck Över 2203 220- 111 101-1101 91-1002 Patients värde mm Hg Under 903

11 P- Glukos mmol/l P-glukos mäts på alla patienter för att upptäcka ev lågt eller högt värde. Akut konfusion JaNej Akut konfusion bedöms (ej demens men förvärrad förvirring vid demens). Mätvärden som inte ingår i NEWS

12 NEWS Vårdnivå 1 – Oförändrad vårdnivå eller kvar i hemmet Vårdnivå 2 – Primärvård Vårdnivå 3 – Primärvård eller akutmottagning Vårdnivå 4 – Akutmottagning och/eller kontakt med distriktsläkare

13 Sammanställning och åtgärd News poängRekommenderat Övervaknings intervall Åtgärd 0 12 h Oförändrad vårdnivå, kvar i hemmet. (1) Baspersonal övervakar och rapporterar förändringar till sjuksköterska. 1-4 4-6 h Vårdnivå Primärvård. (2) Sjuksköterska rapporterar enligt SBAR till distriktsläkare för vidare åtgärd. 5-6 eller eller 1 röd (3p) parameter Minst 1 ggr/h Vårdnivå Primärvård eller akutmottagning. (3) Sjuksköterska bedömer om patienten är i behov av vård på sjukhus eller Vårdcentral. Sjuksköterska rapporterar enligt SBAR till läkare på vårdcentral eller direkt transport till sjukhus. 7 eller mer Kontinuerlig övervakning Vårdnivå akutmottagning.(4) Patienten är i behov av akut slutenvård och/eller kontakt med distriktsläkare.

14 SAMPLE SAMPLE S (Signs/symptoms) Kontaktorsak. A (Allergies). Allergier M (Medications). Läkemedel P (Past medical history). Hälsohistoria/Socialbakgrund. Varför har man tagit kontakt med dig som ssk/dsk? Har patienten några kända allergier? Skriv även om den inte har!! Har tagit sina mediciner enligt ordination? Har patienten fått något extra av dig nu? Nyligen påbörjat/avslutad läkemedelsbehandling? Tidigare sjukdomar? Boendemiljö? Hemtjänst? Larm? Finns SIP gjord?

15 SAMPLE L (Last oral intake). Nutrition/ Elimination. E (Event prior to illness). Tillstånd innan symtomdebut När åt och drack patienten senast? Hur har patienten ätit sista tiden? Avföring / Urin? KAD? Stomi? Bladderscan? Hur har patienten mått innan aktuella besvär?

16 OPQRST O (Onset). Hur började symtomen? P (Palliation/provocation). Förbättrar/ försämrar? Q (Quality). Beskriv besvären. Egen beskrivning Vad gjorde patienten? Beskriv händelseförloppet? Akut/Successivt Finns något som försämrar/förbättrar? Ex läkemedel, kroppsläge/aktivitet? Be patienten beskriva med egna ord hur denne upplever sina besvär. Tex skärande, tryckande, konstant, intervall. R (Radiation/location). Utstrålning/lokalisation? Skärande eller fast punkt? Refererad smärta?

17 S (Severity) Svårighetsgrad? T (Time) När började besvären? Andra symtom/aktivitet OPQRST Hur kraftiga besvär har patienten? Använd standardiserade mätskalor, ex VAS eller Abby Pain Scale När startade besvären? Datum/Klockslag På ”ett ungefär”. Ex om du tagit ett Multistix Riskbedömning Senior Alert Om riskbedömning finns ange ev risk. Bra för mottagande enhet att veta.

18 SAMPLE S- Kontaktorsak: Yrsel A- Allergi: Ingen känd. M- Läkemedel: Har Apodos, var god se bifogat Dosrecept. P- Hälsohistoria/ Social bakgrundArtros, Hypertoni, Höftopererad höger sida. Bor ensam i lägenhet, har hemtjänst och trygghetslarm. L- Nutrition/elimination: Har ätit frukost och lunch. Mår illa men har inte kräkts. Miktion och avföring u.a E- Tillstånd innan symtomdebut: Har känt sig trött sedan en tid tillbaka.

19 OPQRST O- Hur började besvären: Har Successivt blivit sämre. Har inte slagit i huvudet. P- Försämrar/förbättrar: Känns bättre när patienten ligger ner, blir värre vid uppresning. Q- Beskriv besvären: Gungande båt. R- Utstrålning/lokalisation: Förnekar smärta. S- Svårighetsgrad: Obehag 4 på en 10 gradig skala T- När började besvären: För 3 dagar sedan. Riskbedömning Senior AlertRisk för trycksår föreligger. Andra symtom/aktivitet: Uppegående med hjälp av rollator, klarar förflyttningar självständigt.

20 SBAR Situation – presentation av dig själv med namn, titel, område. Presentation av patienten med namn, Vad är problemet/anledningen till kontakt. Bakgrund – Kort relevant sjukdomshistoria, pågående hälsoproblem, pågående vård-och omsorgsplan, aktuell läkemedelslista, ADL, eventuella allergier, smittorisk. Aktuellt – Bedöm och rapportera fakta om nuläget gällande NEWS samt p-glukos. Ge en rimlig tolkning av problemet. Rekommendation – Jag rekommenderar att beslutsstödets utfall följs / inte följs. Jag vill ha hjälp med…..

21 SBAR – Yrsel. S- Sjuksköterska ….. Inom hemsjukvården Flens kommun. Är hos patient Kalle Karlsson född 19321212-1212 som bor i Malmköping. Jag ringer till dig att patienten har haft tilltagande yrsel sedan 3 dagar tillbaka. B- Har hypertoni, artros och höftopererad sedan tidigare. Bor ensam i lägenhet med HT och larm. Har Apodos. Inga kända allergier. A- Spo2: 93%, Systoliskt BT: 110, AF: 18, Puls: 93, Temp: 37,0. Medvetandegrad: Alert, P-glukos; 6,7. Erhåller 5 poäng enligt mitt beslutsstöd. R- Ringer angående rådgivning. Min bedömning är att patienten kan kvarstanna i hemmet med extra tillsyn.

22 Patientfall. Hemtjänsten kontaktar dig som sjuksköterska inom hemsjukvården. De är hos Karin 81 år som har en nytillkommen förvirring och feber. Hembesök görs med en bedömning enligt beslutsstödet.

23 Vitalparametrar AF: 20 Sat: 95% Temp: 38,3 CNS: Alert Puls: 105 Syst BT: 140 P-Glukos: 7,5 mmol/l Akut konfusion NEWS poäng: 3 + en röd parameter

24 SAMPLE OPQRST S: Nytillkommen förvirring och feber A:Ingen känd M: Apodos och Combivent, Acetylcystein och Bricanyl v.b. P: Hypertonoi, KOL. Bor med make i villa. Har larm och HTx2 L: Idag ätit och druckit dåligt, i vanliga fall god aptit enligt make. Oklart när patienten haft senaste avföringen, har varit på toaletten x flera under natt/fm E: Har till och från problem med sin andning. O: Successivt sämre. P: - Q: Patienten kan ej redogöra. R: - S: - T: Under gårdagen.

25 Åtgärd enligt beslutstöd: Vårdnivå 3 Primärvård eller akutmottagning, kontakt med distriktsläkare

26 Slut! Frågor?


Ladda ner ppt "SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan. Inledning Samarbete kommuner – landsting ”Undvika onödiga sjukhusvistelser” Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag."

Liknande presentationer


Google-annonser