Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning av enkätsvar för västra länsdelen Inkomna svar Kommunerna: 19 enheter Vårdcentralerna: 4 svar (2 vårdcentraler har svarat tillsammans)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning av enkätsvar för västra länsdelen Inkomna svar Kommunerna: 19 enheter Vårdcentralerna: 4 svar (2 vårdcentraler har svarat tillsammans)"— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning av enkätsvar för västra länsdelen Inkomna svar Kommunerna: 19 enheter Vårdcentralerna: 4 svar (2 vårdcentraler har svarat tillsammans) Karlskoga lasarett: 2 enheter

2 Kommunernas enheter som svarat, totalt 19 st: Degerfors kommun Enhetschef för sjuksköterskor i hela kommun Letälvsgården, omvårdnadsenheterna Karlskoga kommun Rehabenheten, så det är samtliga ovanstående SSK,nattpatruller,Geologen,Karlberg,Ekeby,Högehus, Möckeln EKB Elefanten och Rävåsen Sjuksköterskeenheten Skrantahöjdens vårdboende både och Bergmästaren Treklövern Laxå kommun gläntan Björkhagens hemvård Laxå hemvård

3 SÄKER UTSKRIVNING KOMMUNERNA Vi lämnar och kompletterar statusmeddelandet i Meddix A: EKB, Treklövern B: Rehabenheten C: Enhetschef för sjuksköterskor i hela kommun; Letälvsgården, omvårdnadsenheterna; SSK, nattpatruller, Geologen, Karlberg, Ekeby, Högehus, Möckeln; Elefanten och Rävåsen; Sjuksköterskeenheten; Skrantahöjdens vårdboende; både och; Bergmästaren; gläntan; Björkhagens hemvård; Laxå hemvård

4 SÄKER UTSKRIVNING KOMMUNERNA Vi vårdplanerar utifrån de olika spåren (grön/förenklad planering, gul/normal planering, röd/omfattande planering)

5 SÄKER UTSKRIVNING KOMMUNERNA Vi använder Teachback som metod för att ge information till patient/närstående

6 SÄKER UTSKRIVNING KOMMUNERNA Vi tar del av information från slutenvården via Nationell patient översikt (NPÖ) A: EKB; både och; Treklövern B: gläntan; Rehabenheten; Elefanten och Rävåsen; Sjuksköterskeenheten; Skrantahöjdens vårdboende; Enhetschef för sjuksköterskor i hela kommun; Letälvsgården, omvårdnadsenheterna C: Björkhagens hemvård; Laxå hemvård; SSK, nattpatruller, Geologen, Karlberg, Ekeby, Högehus, Möckeln; Bergmästaren

7 Beskriv eventuellt egna rutiner för att trygga hemgången från sjukhuset: Degerfors kommun SSk ringer och följer upp. Karlskoga kommun SSK ringer också alltid upp slutenvården. Kommunikation med ssk och lasarettet Vårdplaneringsteamet avlägger rapport dagen innan och remiss ifrån bistånd och ibland även muntlig rapport från ansvarig ssk på vårdavd. Laxå kommun Direktkontakt via telefon med aktuell avdelning.

8 BESLUTSSTÖDET KOMMUNERNA Hur långt har ni kommit i arbetet med att införa beslutsstödet? - Planerad start 1/4 - Har fått information men inte börjat

9 SIP – Vi har använt SIP på vår enhet

10 Kommunerna Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Senior alert? E: Letälvsgården, omvårdnadsenheterna; Rehabenheten; Elefanten och Rävåsen; Sjuksköterskeenheten; Skrantahöjdens vårdboende; Bergmästaren; Björkhagens hemvård; Laxå hemvård F: Enhetschef för sjuksköterskor i hela kommun; SSK, nattpatruller, Geologen, Karlberg, Ekeby, Högehus, Möckeln;Treklövern; gläntan A: EKB D: både och

11 Kommunerna Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Svenska palliativregistret? A: Rehabenheten; EKB E: gläntan; Treklövern; Enhetschef för sjuksköterskor i hela kommun D: Laxå hemvård; SSK, nattpatruller, Geologen, Karlberg, Ekeby, Högehus, Möckeln; Elefanten och Rävåsen; Sjuksköterskeenheten; Skrantahöjdens vårdboende; både och; Letälvsgården, omvårdnadsenheterna B:Björkhagens hemvård C: Bergmästaren

12 SveDem -utredningar Alla fem vårdcentralerna svarar: - Vi registrerar de flesta patienter, som genomgått demensutredning, i SveDem SveDem - Uppföljningar

13 Vårdcentralerna: Beslutsstödet

14 Vårdcentralerna: Svenska palliativregistret

15 Vårdcentralerna: Vi tar del av information från vårdplanering i Meddix och bidrar med vår del

16 Övriga svar: vårdcentralerna Ingen använder Geriatrisk riskprofil Ingen använder Teachback SIP har används vid enstaka tillfällen på 4 vårdcentraler

17 SÄKER UTSKRIVNING Karlskoga Lasarett Vi tar del av information från statusmeddelandet i Meddix

18 SÄKER UTSKRIVNING Karlskoga lasarett Vi använder planeringsunderlag inför vårdplanering/utskrivning från sjukhus

19 SÄKER UTSKRIVNING Karlskoga lasarett Vi använder Broschyr ” Vårdplanering inför utskrivning” för information till patient/närstående

20 Övrigt sjukhus: Ingen enhet använder Teachback Ingen enhet lämnar vårdplanen till patienten Ingen enhet använder återuppringning inom 72 tim Ingen enhet har använt SIP Båda enheterna lämnar i de flesta tillfällen vårdsammanfattning och läkemedelslista till patient i samband med utskrivning Båda enheterna använder systematiskt Senior alert Båda enheterna använder systematiskt svenska palliativregistret


Ladda ner ppt "Sammanställning av enkätsvar för västra länsdelen Inkomna svar Kommunerna: 19 enheter Vårdcentralerna: 4 svar (2 vårdcentraler har svarat tillsammans)"

Liknande presentationer


Google-annonser