Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBAR för strukturerad kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBAR för strukturerad kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 SBAR för strukturerad kommunikation
Introduktion för personal inom vård och omsorg Källa: Sveriges kommuner och landsting, Nätverket för patientsäkerhet, Läkartidningen nr

2 Varför SBAR? En av de vanligaste orsakerna till tillbud i vården beror på brister i kommunikationen mellan personer eller verksamheter Minskar risken för missförstånd Minskar risken för att fakta glöms bort Att kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård och därmed färre vårdskador. En av de vanligaste orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan olika personer. SBAR är ett sätt att ge och ta emot viktig information strukturerat och snabbt. Rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting, SKL

3 S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommendation
SBAR står för: S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommendation

4 Bakgrund Utvecklat i USA och används av NASA och kärnkraftsindustrin
Används inom hälso- och sjukvården för att strukturera informationen och presentera viktig fakta snabbt och effektivt SBAR har testats mellan hemtjänst och vårdcentral i Stockholm SBAR kommer ursprungligen från USA där säkerhetskrävande verksamheter som kärnkraftsindustrin och NASA utvecklat en kommunikationsmall för snabb och korrekt informationsöverföring vid komplicerade verksamheter, i samband skift och vaktbyte. Används idag inom sjukvården i både USA och Sverige. Inom sjukvården använder man SBAR både när patienter överrapporteras mellan enheter, tex mellan vårdavdelningar men även i akuta situationer mellan sjuksköterska och läkare. I Stockholm har man prövat SBAR mellan vårdcentral och hemtjänstteam som vårdar personer med demens. Som personal, tex hemtjänst eller på särskilt boende, kan du använda SBAR i både akuta situationer och mindre akuta situationer. Du kan alltså rapportera strukturerat både till sjuksköterskan i hemsjukvården och till SOS alarm om det är läge att ringa 112

5 SBAR är särskilt användbart vid:
Stress, brådska och ovana situationer Kommunikation mellan medarbetare med olika yrkestillhörighet Det är lätt att glömma saker när man är stressad. Om man har SBAR kortet med sig och följer det så kan man checka av innan man ringer så att man inte glömt någon viktig information till sjuksköterskan i hemsjukvården Det kan ibland kännas ovant att ringa till sjuksköterskan i hemsjukvården eller till vårdcentralen. Med SBAR så vet man att man lämnar relevant information

6 Situation Här beskriver du kort varför du tar kontakt
Presentera dig själv med namn, från vilken organisation du ringer och ditt telefonnummer Ange namn, personnummer, adress och telefonnummer till omsorgstagaren Vad är problemet? / Berätta anledningen till varför du ringer

7 Bakgrund Här ges mottagaren en kortfattad sammanfattning av relevant historik Om du vet, berätta om det finns sjukdomar av betydelse ex diabetes Finns aktuell läkemedelslista? Är personen ensamboende? Finns trygghetslarm I bakgrunden är det bra att berätta om man vet om personen har några sjukdomar som tex diabetes. Om personen har en läkemedelslista kan det vara bra att ha denna tillgänglig när man tar kontakt med sjuksköterska eller vårdcentral. Om du tex vet att personen är Waranbehandlad (blodförtunnande läkemedel) kan det vara av värde att nämna detta om personen tex ramlat och slagit sig. Hur ser den sociala situationen ut? Är personen ensamboende eller finns det någon skör anhörig? Det kanske finns ett husdjur som måste tas omhand. Anhöriga som ska informeras.

8 Aktuellt tillstånd Här rapporterar du fakta om nuläget ex
Blek, kallsvettig, yrsel Nytillkommen svaghet Talar annorlunda Ramlat och smärta vid förflyttning Ej tagit sina mediciner eller tagit fel dos SBAR kan användas i både akuta situationer och i icke akuta situationer. Det kan tex vara så att personen som du kommer hem till talar annorlunda och är svag i ena sidan. Man kan då misstänka att det rör sig om en stroke och det är ett akut läge. Det kan också röra sig om en person som under en längre tid inte ätit eller druckit ordentligt och därför gått ner mycket i vikt. Eller du upptäcker att en person inte tagit sina mediciner under en tid. SBAR kan alltså användas i alla situationer.

9 Rekommendation-Åtgärd
Här ger du mottagaren ditt förslag till åtgärd. Innan samtalet påbörjats ska du ha tagit ställning till vad din rekommendation är Jag vill ha hjälp med ex råd, bedömning hembesök Hur kommer detta samtal att följas upp? Finns det några fler frågor? Är vi överens? Det kan kännas konstigt att ringa till sjuksköterskan och tala om för henne/honom vad hon ska göra, men ofta har man en tanke/idé själv och det är viktigt att framföra denna. Det är du som är hemma hos patienten och ser honom/henne. Ta reda på om du kan lämna personen eller om du tex förväntas åka tillbaka och kolla till henne lite senare. All kommunikation enligt SBAR avslutas genom att man kontrollerar att man är överens.

10 Exempel på en akut situation
Situation Hej, jag heter Lina Persson och jag ringer från Vintergatans hemtjänst. Mitt telefonnummer är Jag är hemma hos Per Karlsson som är född xxxx och bor på Vintergatan. Per mår inte bra, han är blek och mår illa. Per har inte orkat ta sig upp ur sängen på hela förmiddagen. Bakgrund Vad jag vet har Per inga sjukdomar sedan tidigare och äter inga mediciner. Han bor tillsammans med sin hustru som har trygghetslarm. Aktuellt tillstånd Per är blek och kallsvettig, mår illa men har inte kräkts. Rekommendation – Åtgärd Jag skulle vilja att en sköterska kom hit tittade på honom. När kommer hon, ska jag vänta kvar? Har du några fler frågor eller är vi överens? Hej så länge… Exemplet i detta fall bygger på att hemtjänstpersonalen ringer till vårdcentralen

11 Om personen behöver åka till sjukhuset
Plocka ihop och skicka med: Aktuell läkemedelslista Läkemedel för ett dygn ID-kort Toalettartiklar Skor och ytterkläder Namn och telefonnummer till närstående Kontakta närstående och be någon möta upp på sjukhuset På baksidan av SBAR kortet finns lite kom ihåg om personen ska skickas in till sjukhuset

12 Lycka till med införandet av SBAR!


Ladda ner ppt "SBAR för strukturerad kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser