Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks MTFD Presentationsmall: tips & tricks Introduktionsbild: (Denna bild tas bort) Denna Mall är framtagen för att underlätta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks MTFD Presentationsmall: tips & tricks Introduktionsbild: (Denna bild tas bort) Denna Mall är framtagen för att underlätta."— Presentationens avskrift:

1 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks MTFD Presentationsmall: tips & tricks Introduktionsbild: (Denna bild tas bort) Denna Mall är framtagen för att underlätta att dela positiva erfarenheter kring lösningar. Rubriksättningen följer struktur som brukar användas vid vetenskapliga och kliniska konferenser. Under var rubrik står tips att tänka på och ledande frågor för att belysa viktiga aspekter kring en generell ide´. - Den hjälptexten ersätts av motsvarande beskrivningar ang ide´n Tänk på att begränsa presentationen till kärnämnet. Tänk på att prioritera och sammanfatta det viktigaste i var bild. Ungefär en minut / bild är rimligt tempo. Om man använder följande nio grundbilder kan föredraget göras på ca: 9minuter och man har belyst behovet man sett – varför man gjorde projektet. Hur man gick till väga. Om och hur man utvärderat. Vilka för och nackdelar man ser. (Åhörarna har då möjlighet att om de kan ha användning av iden och i vilka fall de kanske inte bör använda jus denna ide etc. Behöver man fler bilder för tex Metod kopierar man bara in fler, behöver man färre för något så tar man bort men, Se till att behålla Presentationes förta bild & minst en bild för vardera: Bakgrund, Syfte, Metod, Diskussion resp. slutsats. Mallen är fri att använda för föredrag inom och utom MTFD men MTFD logga och rutan längst ner på förta sidan med copyright och hänvisning till MTFD:s hemsida skall vara kvar.

2 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Rubrik på ”föredraget” Ditt Namn, arbetsplats Presentationens första bild. (den läggs upp när man börjar föredraget, det är åhörarnas först intryck & om något krånglar med mikrofon etc. är det kanske det enda som talar till åhörarna i början. Lägg extra omsorg att komponera denna och sista bilden.) En trevlig bild från orten / eller otrevlig bild på problemet – blodig apparat. Etc. (Syftet m bilden är att väcka uppmärksamhet kring ämnet eller föredragshållaren, ”väcka åhörarna”.) Plats för Ev. arbets givar logga

3 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Bakgrund Kort beskrivning av behovet: Ex: (Tidigare kända liknande arbeten, teknik/ och varför räcker inte det i detta fall. Bakgrundsbeskrivningen skall lägga grund till och motivera: - Varför behövdes något mer. (Som ledde fram till iden / tipset)

4 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Syfte Kort och kärnfullt, beskriv i en mening: Vad var syftet med arbetet, projektet etc.

5 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Metod Vad gjordes t.ex: Vilken teknik / material (inkl modellbeteckning & leverantör) användes. Vilken strategi användes Vilken förändring i användarinstruktioner togs fram.

6 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Metod Hur utvärderades iden ex: (Kvalitativt:) Intervju av användare. Egna riskbedömningar (Kvantitativt:) Provtagning & analys (-er) Annan mätning (-ar). Enkät numerisk (Sammanställning) Analys: statistik / trend. Dokumentation & Beslut

7 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Reslultat Beskrivning av resultat ex: (Gärna grafiskt / tabell) Film på användning av iden. Bild på konstruktionsdetalj Tabell analyssvar Graf med mät-resultat

8 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Resultat Våra erfarenheter + / - Har oberoende Ansvarsperson, Inspektör etc godkänt / underkänt / begränsat användning. (Bilden kan utgå om det blir samma som nästa bild / sida ”diskussion”).

9 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Diskussion Iden kan tänkas vara till hjälp i följande sammanhang…. Kanske inte skall användas i följande sammanhang…. Ev reflektioner synpunkter från granskare / Ansvarspersoner.

10 MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks Slutsats Beskriv kort och kärnfullt när du tycker att iden är bra. Tex: Iden ____ är en bra hjälp för oss i följande situation…


Ladda ner ppt "MTFD Vårmöte 2016 Umeå – Tips & Tricks MTFD Presentationsmall: tips & tricks Introduktionsbild: (Denna bild tas bort) Denna Mall är framtagen för att underlätta."

Liknande presentationer


Google-annonser