Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats i Statistik F4 Linda Wänström. Betyg Individuella betyg – Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har gjort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats i Statistik F4 Linda Wänström. Betyg Individuella betyg – Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har gjort."— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats i Statistik F4 Linda Wänström

2 Betyg Individuella betyg – Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har gjort varje vecka – Lämna in logg-boken inför sista seminariet (presentationsseminariet) För att få godkänt på kursen krävs, för terminen när uppsatsen skrivs: – Presentation och närvaro vid uppsatsförslagsseminarium – Presentation och närvaro vid mitterminsseminarium – godkänd uppsats – godkänd opposition – godkänd slutpresentation samt närvaro vid minst 80% av kurskamraternas presentationer Betygskriterier – se kurshemsidan

3 Exempel på uppsats från tidigare år (uppsatsen finns på kurshemsdan) Expressionsanalys av Primära Tumörer och Metastaser i Bröstcancer Emelie Wahlström & Susanne Weijmar

4 Generellt intryck av uppsatsen?

5 Sammanfattning (engelska sammanfattningen är lite kortare eftersom den ska få plats i bilioteksbladet) Bakgrund: Information om bröstcancer och mikroRNA samt motivering till varför ämnet är viktigt Syfte: Syftet med uppsatsen Metod: Vilka metoder som används samt varför Resultat: Signifikanta resultat utifrån olika statistiska metoder Slutsats: Resultaten i ord samt vad resultaten innebär

6 Förord – tack till organisationen samt en del personer Innehållsförteckning Figurförteckning Tabellförteckning Bilageförteckning Begreppslista

7 1.Inledning Information om cancer och bröstcancer och mikroRNA Information om vad författarna har gjort i uppsatsen samt motivering till varför det är viktigt Information om vilka metoder som har använts Referenser 1.1 Uppdragsgivare – Kort beskrivning av Hälsouniversitetet 1.2 Syfte – Syfte i ord samt tre specifika frågeställningar i punkter 1.3 Bakgrund – Vikten av att studera detta. Vad uppsatsen tillför. Information om cancer, mikroRNA, qPCR och ct-värde 1.4 Etiska och samhälleliga aspekter – Kort om forskningsetik – Värden går inte att spåra till individer 1.5 Tidigare liknande rapporter – Vad tidigare forskning har gjort/hittat

8 2. Datamaterial Beskrivning av rådatamaterialet Transformationer och rensning Figurer som visar fördelning för vissa variabler Förklaring till varför vissa individer plockas bort Figur som visar många nollor – motivering till metod

9 3. Metod och utförande 3.1 Transformering och reducering av miRNA – Tranformering av värden 3.2 Normalisering – Motivering till användande samt beskrivning av hur metoden används – Referenser – Ett exempel med figur – Figur med ursprungsvärden samt normaliserade värden 3.3 Justering för multipla tester – Motivering, beskrivning, referenser… 3.4 Mixturemodeller – Motivering, beskrivning av metod och utförande, formler, hypoteser, exempel på beräkningar, referenser… Programvaror – Kort beskrivning av programpaket som används med referenser

10 4. Resultat och analys 4.1 Empirical Bayes – Ytterligare rensning, tabeller, figurer, kort beskrivning av resultat (vad som är signifikant, ej signifikant) 4.2 Lachenbruch’s modell – Ytterligare rensning, tabeller, kort beskrivning av resultat, hypoteser

11 5. Diskussion 5.1 Metoddiskussion – Fördelar/nackdelar med använda metoder – Andra möjliga metoder – Motivering till varför de använda metoderna passade bäst – Referenser 5.2 Resultatdiskussion – Resultat från de olika metoderna – Referenser 5.3 Restriktioner – Begränsningar i analyserna 5.4 Felkällor – Beskrivning av vilka felkällor som kan förekomma samt vad som gjorts för att minimera felkällor – Referenser

12 6. Slutsats – Frågeställningarna besvaras 7. Referenser 8. Bilagor – Tabeller, test…


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats i Statistik F4 Linda Wänström. Betyg Individuella betyg – Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har gjort."

Liknande presentationer


Google-annonser