Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats i Statistik F4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats i Statistik F4"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats i Statistik F4
Linda Wänström

2 Betyg Individuella betyg
Börja skriva en logg-bok: en dagbok där det står vad varje person har gjort varje vecka Lämna in logg-boken inför sista seminariet (presentationsseminariet) För att få godkänt på kursen krävs, för terminen när uppsatsen skrivs: Presentation och närvaro vid uppsatsförslagsseminarium Presentation och närvaro vid mitterminsseminarium godkänd uppsats godkänd opposition godkänd slutpresentation samt närvaro vid minst 80% av kurskamraternas presentationer Betygskriterier – se kurshemsidan

3 Exempel på uppsats från tidigare år (uppsatsen finns på kurshemsdan)
Expressionsanalys av Primära Tumörer och Metastaser i Bröstcancer Emelie Wahlström & Susanne Weijmar

4 Generellt intryck av uppsatsen?

5 Sammanfattning (engelska sammanfattningen är lite kortare eftersom den ska få plats i bilioteksbladet) Bakgrund: Information om bröstcancer och mikroRNA samt motivering till varför ämnet är viktigt Syfte: Syftet med uppsatsen Metod: Vilka metoder som används samt varför Resultat: Signifikanta resultat utifrån olika statistiska metoder Slutsats: Resultaten i ord samt vad resultaten innebär

6 Förord – tack till organisationen samt en del personer
Innehållsförteckning Figurförteckning Tabellförteckning Bilageförteckning Begreppslista

7 1.Inledning Information om cancer och bröstcancer och mikroRNA
Information om vad författarna har gjort i uppsatsen samt motivering till varför det är viktigt Information om vilka metoder som har använts Referenser 1.1 Uppdragsgivare Kort beskrivning av Hälsouniversitetet 1.2 Syfte Syfte i ord samt tre specifika frågeställningar i punkter 1.3 Bakgrund Vikten av att studera detta. Vad uppsatsen tillför. Information om cancer, mikroRNA, qPCR och ct-värde 1.4 Etiska och samhälleliga aspekter Kort om forskningsetik Värden går inte att spåra till individer 1.5 Tidigare liknande rapporter Vad tidigare forskning har gjort/hittat

8 2. Datamaterial Beskrivning av rådatamaterialet
Transformationer och rensning Figurer som visar fördelning för vissa variabler Förklaring till varför vissa individer plockas bort Figur som visar många nollor – motivering till metod

9 3. Metod och utförande 3.1 Transformering och reducering av miRNA
Tranformering av värden 3.2 Normalisering Motivering till användande samt beskrivning av hur metoden används Referenser Ett exempel med figur Figur med ursprungsvärden samt normaliserade värden 3.3 Justering för multipla tester Motivering, beskrivning, referenser… 3.4 Mixturemodeller Motivering, beskrivning av metod och utförande, formler, hypoteser, exempel på beräkningar, referenser… Programvaror Kort beskrivning av programpaket som används med referenser

10 4. Resultat och analys 4.1 Empirical Bayes 4.2 Lachenbruch’s modell
Ytterligare rensning, tabeller, figurer, kort beskrivning av resultat (vad som är signifikant, ej signifikant) 4.2 Lachenbruch’s modell Ytterligare rensning, tabeller, kort beskrivning av resultat, hypoteser

11 5. Diskussion 5.1 Metoddiskussion 5.2 Resultatdiskussion
Fördelar/nackdelar med använda metoder Andra möjliga metoder Motivering till varför de använda metoderna passade bäst Referenser 5.2 Resultatdiskussion Resultat från de olika metoderna 5.3 Restriktioner Begränsningar i analyserna 5.4 Felkällor Beskrivning av vilka felkällor som kan förekomma samt vad som gjorts för att minimera felkällor

12 6. Slutsats 7. Referenser 8. Bilagor Frågeställningarna besvaras
Tabeller, test…


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats i Statistik F4"

Liknande presentationer


Google-annonser