Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet

2 Bred delaktighet, samarbete och samråd

3 Socialdepartementet Förändrade förutsättningar  2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige.  När uppdraget tillsattes var prognosen för 2015 ca 5200 - 7500.  2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga asyl.  2014 sökte 81301 personer asyl i Sverige  Under 2015 sökte 162 877 personer asyl. (Information från Migrationsverket)

4 Socialdepartementet ”Jag vill tacka er och Sverige för att ni hjälpt mig. Jag har fått ett jättebra stöd här” ”Vi hade aldrig klarat att starta upp ett nytt boende så snabbt om vi inte hade haft ensamkommande barn som medarbetare” ”Vi kan inte utarma det ordinarie arbetet mer än högst tillfälligt. Det skapar motsättningar” ”Det är svårt att motivera sig när för skolarbete när man inte vet om man får stanna i Sverige” Ensamkommande barn och unga

5 Socialdepartementet Nationell samordnare för att ytterligare stärka utvecklingen  I dialog stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården  Stimulera och inspirera  Belysa kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd  Är det nationella stödet ändamålsenligt utformat?  Bidra till en nyanserad bild av socialtjänsten

6 Socialdepartementet Mål

7 Socialdepartementet Kommunbesök

8 Socialdepartementet Regelbunden återkoppling till ministern  Barn-, äldre- och jämställdhetsministern har förstärkt uppdraget  Utforskande  25 juni - Lägesrapport  5 november – Förändrade förutsättningar

9 Socialdepartementet Återkoppling till ministern  Behovet av att öka barn, ungas och vårdnadshavarnas delaktighet  Behovet av att ha en helhetssyn  Ett enormt engagemang och en vilja till förändring och pågående arbete  Samtidigt en rädsla att göra fel

10 Socialdepartementet Återkoppling forts.  Hög personalomsättning  Upphandlingsproblematik  Behov av förändrad utbildning  Behov av översyn av lagstiftning  Möjliggöra service utan biståndsbedömning med dokumentation

11 Socialdepartementet Återkoppling forts.  Önskemål om rådgivning  Behov av bättre samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst  Behov av effektstudier  Behov av förebyggande arbete

12 Socialdepartementet ”Vore bra om alla i skolan fick veta att socialtjänsten finns. Bra att skicka ut information via lokaltidning så att även vuxna får informationen om socialtjänsten” - flicka ”Det hade varit bra om man hade kunnat söka informationen lättare. Om jag hade vetat mer om vad kommunen erbjöd hade jag sökt hjälp tidigare” - flicka ”De har gett mig råd och tips om vad jag kan tänka och göra. Jag har gått på 30 samtal. En person kom till skolan och hade ett långt samtal och sen två personer i kommunhuset” - pojke Bodde i familjehem – ej lyssnad på I efterhand fått information om SoL-placering Stökade till det för att slippa familjehem Placering i HVB blev räddningen ”Jag är inte så van vid att sitta i den här positiva sitsen” - pojke Barn och ungdomar

13 Socialdepartementet ”Vi talar inte om barnsamtal eller om att bygga relationer. Vid några möten tas det upp ”Vi arbetar med att släcka bränder, inte förebyggande eller långsiktigt” ”Det gäller att se användningen och implementeringen av tekniken långsiktigt, och det gäller att vi vågar” ”Det går nästan inte att väga in barnets behov. Man tittar på en färdig mall och pressar den över verkligheten. Barnets behov får passa utifrån budget” Fler röster

14 Socialdepartementet Återupprätta det sociala arbetet

15 Socialdepartementet Mätning av tid med barn och unga

16 Socialdepartementet Resultat av mätning av socialsekreterares tid i 40 kommuner - 12 procent motsvarar en timmes arbete om man arbetar åtta timmar om dagen Direkt tid barn o vuxna12 Barntid2 Indirekt tid barn o vuxna35 Kollegial konsultation7 Medarbetartid3 Handledning3 Uppföljning0 Samverkan externt1 Utveckling2 Administration12 Personaltid9 Egen tid4 Förflyttning9 IT-strul1 100

17 Socialdepartementet Direkt tid barn o vuxna4 Barntid0 Indirekt tid barn o vuxna17 Medarbetartid14 Uppföljning1 Utveckling13 Chefsadministration17 Enklare administration6 Personalfrågor8 Arbetsmiljö2 Egen tid5 Samtal kring brister o problem1 Personaltid6 Förflyttning6 100 Resultat av mätning av arbetsledande chefers tid i 40 kommuner - 12 procent motsvarar en timmes arbete om man arbetar åtta timmar om dagen

18 Socialdepartementet Slutrapport 2017

19 Socialdepartementet Från Regeringen Uppdrag till - Socialstyrelsen, SiS 250 miljoner i fyra år för den sociala barn- och ungdomsvården Stödboende

20 Socialdepartementet 11 miljarder från Regeringen  9,8 miljarder till kommuner och landsting  961 miljoner till Migrationsverket  200 miljoner till Civilsamhället Fördelningen till kommuner och landsting bygger på andelen asylsökande och nyanlända

21 Socialdepartementet Regeringens skolsatsningar Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent Rekrytering av lärare Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar Mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever

22 Socialdepartementet Frågor  Hur är kommunens förutsättningar för att bedriva en medskapande social barn- och ungdomsvård med god kvalitet?  Vilka är förutsättningarna till samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård för att förhindra att barn och unga far illa?  Vilka erfarenheter har ni att dela med er av om mottagandet av ensamkommande barn och unga?  Vilka erfarenheter har ni att dela med er av barn till EU- migranter?  Är det nationella stödet ändamålsenligt utformat?

23 Socialdepartementet

24 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Socialdepartementet. Bred delaktighet, samarbete och samråd."

Liknande presentationer


Google-annonser