Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cosmic R8.1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cosmic R8.1."— Presentationens avskrift:

1 Cosmic R8.1

2 Uppgradering av Cosmic planeras att ske under oktober 2016
Ny logga Ny inloggningsbild Cosmic R8.1 Start 24 oktober 2016

3 Uppgraderingen innebär nytt uppfräschat utseende och ny funktionalitet
Helt nytt användargränssnitt, med ny titellist och med nya ikoner i patientlisten. Användarna kan själva skapa den meny de har behov av. Möjlighet att skapa genvägar och favoriter finns, likaså att arbeta med två skärmar. Andra nyheter är att spara fönster när man växlar mellan olika patienter.

4 Cosmic version R8.1 Nytt gränssnitt Nya översikter
Förbättrad stöd för läkemedelshantering https://elearning.cambio.se/login/index.php Cosmic R8.1 innebär Nytt gränssnitt Nya översikter Förbättrad stöd för läkemedelshantering Visa gärna en av filmerna Användarnamn: demo_uppsala_5 Lösenord: Uppsala5! Visa film som finns under användargränssnitt - Hur ser det nya arbetsfältet ut?

5 Uppmärksamhetssignal UMS
Knapparna Varning, Observanda och Smitta ersätts av en ny Uppmärksamhetssignal. Denna är en del av en ny nationell standard och information som läggs i Uppmärksamhetssignalen överförs automatiskt till Nationella patientöversikten och kommer att vara uppdaterad i alla landsting patienten söker sig till. Mer information kring Uppmärksamhetssignalen kommer senare under året då det kommer nationella riktlinjer.

6 Förbättrad stöd för läkemedelshantering
Mer sammanhållen läkemedelsvy där man i olika flikar kan hitta förskrivning av: Läkemedel Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Vaccinationer

7 Läkemedel på tidsaxel Ordinationerna visualiseras på en tidsaxel (i ex. kan man se att Losartan sattes in i slutet av mars 2015).

8 Projektorganisation primärvården
Styrgrupp Projektägare Erik Sköldenberg Projektorganisation primärvården Central projektgrupp Projektledare Britt Ehrs Lokal projektgrupp Pia Leierdahl - Projektledare David Gyll - Projektmedlem läkare Marie Sohlberg - Projektmedlem vårdsystemssamordnare Bodil Aksén - Projektmedlem gruppchef PV/IT Eva-Lena Sjöö - Projektmedlem chefsläkare Ewy Hammarstedt - Projektmedlem IT-strateg Referenspersoner Lena Axen – Samba Sara Nielsen – BHV´s länsavd Representanter från berörda yrkesgrupper (dsk, ssk, sekr, sjukgymnast, Kur/psyk, biomed) Läkemedel – Tomas Lindqvist, Kristina Mörk, EPJ Objektspecialist EPJ Referenspersoner xx Vårdsystems-samordnare Läkemedels-samordnare Tydlig projektorganisation Projektgruppens ansvar . Verksamhetsanalys utb/roll R8.1 innebär för PV Läk projektanställd läkare David Gyll 50% - läkemedelsmodulen smat få ut relevant ifo till läk Verksamhetschefens stöd Varje verksamhet ska ha något som man från den centrala projektgruppen kallar superanvändare. I primärvård är administrativt IT-stöd och vårdsystemskoordinatorer superanvändare, men har lite olika funktioner. De ska vara verksamhetschefens stöd vid införandet. Adm IT – stöd/springhjälp Vss kord – nya rutiner LKM samord – informationskanal Verksamhetschefens ansvar Skapa förutsättningarna på sin verksamhet Investera resursers tid - arbetsgivarensår Vårdsystems-koordinatorer Administrativt IT-stöd Verksamheten

9 Tidplan Cosmic R8.1 i primärvården
På bilden visas en tidplan för projektet Cosmic R8.1 i primärvården Orange rutor - projektgruppens arbete Gröna rutor - verksamheten

10 Utbildning av superanvändare Rundresa Hösten 2016
Våren 2016 Information Kartläggning Utbildning av superanvändare Rundresa Hösten 2016 Utbildning av samtliga Cosmicanvändare Våren 2016 Information till alla verksamhetschefer (Chefsmöte offentliga vc och träff för alla privata 7/3) Kartläggning – projektgruppen gör en verksamhetsanalys om utbildningsbehov per yrkesroll samt vilka rutiner som behövs se över och ev förnyas Utbildning av superanvändare. Med superanvändare menar vi det admninstrativa IT-stödet och vårdsystemskoordinatorn. Utbildningens innehåll är en visning av nyheterna i Cosmic R8.1, tillgång till e-learningfilmerna samt en fördjupningsutbildning Rundresa. Varje verksamhet ska ha något som man från den centrala projektgruppen kallar superanvändare. I primärvård är administrativt IT-stöd och vårdsystemskoordinatorer superanvändare, men har lite olika funktioner. De ska vara verksamhetschefens stöd vid införandet. För att införandet av Cosmic R8.1 ska gå så smidigt som möjligt för verksamheten planeras en rundresa ut till verksamheten. Besöket planeras till en timme. Pia Leierdahl, projektledare kommer att träffa administrativa it-stödet och vårdsystemskoordinatorn tillsammans med verksamhetschefen och diskutera hur de ska lägg upp arbetet på den egna enheten. David Gyll, projektanställd läkare informerar läkarna om Cosmic R8.1 och framförallt förändringarna i läkemedelsmodulen. Hösten 2016 När vi närmar oss införandet, kommer samtliga användare att genomgå utbildning i det nya systemet. Basen för utbildningen är e-learningfilmer

11 Information om Cosmic R8.1
Extranätet och Navet IT-avdelningen för primärvård/Vårdsystem/Cosmic R8.1 Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss i projektet Pia Leierdahl, projektledare David Gyll, projektanställd läkare På Navet och Extranätet finns uppdaterad information om projektet. Sidan finns på IT-avdelningen för primärvårdssida under vårdsystem


Ladda ner ppt "Cosmic R8.1."

Liknande presentationer


Google-annonser