Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-01-22Projekt Futurum.kom1 Projektorganisation Futurum.kom Förslag till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-01-22Projekt Futurum.kom1 Projektorganisation Futurum.kom Förslag till."— Presentationens avskrift:

1 2010-01-22Projekt Futurum.kom1 Projektorganisation Futurum.kom Förslag till

2 2010-01-22Projekt Futurum.kom2

3 2010-01-22Projekt Futurum.kom3 Styrgruppen Fastställer projektplan och direktiv Säkerställer att projektet ligger i linje med utsatta mål Bedömer resultat Godkänner kommunikationsbyråns arbete Rapporterar till referensgruppen Beslutar om förslag och ändringar Styrgruppsordförande ingår i gruppen för den övergripande kampanjen I gruppen: Suzanne Hammargren, Irene Karlsson, Eva Wernersson, Viveca Alfelt, Ulf Redmo, Christer Bergqvist, Sofia Widmark-Nord (alt. Göran Svensson) och Maria Lundqvist (ordf.)

4 2010-01-22Projekt Futurum.kom4 Administrativ projektledare Planerar och organiserar projektet Delegerar och följer upp aktiviteter Stämmer av att projektmål nås Informerar om projektet i nyhetsbrev och på bloggen Kallar till och leder projekt- och referensgruppsmöten Planering och kontakt med kommunikationsbyrån Ingår i gruppen för den övergripande kampanjen Planerar dialogseminarier med Kombib.eu Planerar spridningsinsatser Redovisar projektet Administrativ projektledare: Elisabeth Aquilonius

5 2010-01-22Projekt Futurum.kom5 Kommunikationsbyrån Leder och genomför dialogseminarier Värdegrunds- och varumärkesarbete Övergripande kampanj Klusterkampanjer Grafisk profil Anbud ska vara inne senast den 26 januari 2010

6 2010-01-22Projekt Futurum.kom6 Referensgruppen Rådgivande Förankrar och kommunicerar projektet i den egna organisationen och i respektive kommun Utser medlemmar till gruppen för den övergripande kampanjen Administrativa projektledaren sammankallar Ingår i gruppen: Samtliga bibliotekschefer förutom bibliotekscheferna i styrgruppen

7 2010-01-22Projekt Futurum.kom7 Projektgrupp Projektstöd Stödjer klustergruppernas arbete Administrerar uppstarten av klustergruppen Ingår i gruppen: Solveig Einarsdóttir, Lars Johansson, Ulf Redmo, Christer Bergqvist, Pia Malmberg-Kronvall, Else-Britt Wilhelmsson

8 2010-01-22Projekt Futurum.kom8 Grupp för den övergripande kampanjen Samarbete med kommunikationsbyrån Underlag till kommunikationsbyrån Målgrupper Behovsanalys Aktivitetsplanering Kampanj Styrgruppsordföranden sammankallar Ingår i gruppen: 7 personer inklusive styrgruppsordförande och admin. projektledare. Deltagarna utses av referensgruppen.

9 2010-01-22Projekt Futurum.kom9 Klustergrupper Samarbete med kommunikationsbyrån Underlag till kommunikationsbyrån Målgrupper Behovsanalys Aktivitetsplanering Kampanj Ingår i gruppen: Varje bibliotek utser deltagare. 1-2 deltagare/bibliotek. Cirka 5-10 deltagare i varje kluster. 5-6 kluster ska bildas inom projektet.

10 2010-01-22Projekt Futurum.kom10 Lokala grupper - stöd och aktivitet Leds av deltagare från referensgruppen/klustergruppen Intern referensgrupp Projektstöd till den/dem som ingår i klustergrupp Ingår i gruppen: Bibliotekschef och deltagare i klustergrupper bestämmer upplägg och utformning på gruppen.

11 2010-01-22Projekt Futurum.kom11 Tidplan och start för grupper Styrgruppen: 1 gång i månaden eller oftare vid behov Referensgruppen: i anknytning till ordinarie chefsmöte Klustergrupper: uppstart hösten 2010 Grupp för övergripande kampanj: start senvåren/hösten 2010 Styrgruppen: start i februari 2010 Kommunikationsbyrån: start i mars 2010 Administrativ projektledare: start i februari 2010 Lokala grupper: start våren 2010


Ladda ner ppt "2010-01-22Projekt Futurum.kom1 Projektorganisation Futurum.kom Förslag till."

Liknande presentationer


Google-annonser