Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan 2013. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan 2013. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt."— Presentationens avskrift:

1 Jan 2013

2 Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens Gemensam värdegrund för länets hemsjukvård

3 Beställare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Arbetsgrupp Projektorganisation KomHem Nässjö Ref grupp Brukare Arbetsutskott

4 Träcentrum 5 okt 2011 Projektorganisation Nässjö Styrgrupp & Projektledare Projektgrupp m AU Arb gr Organisation Arb gr Områden Arb gr Kompetens Arb gr IT Arb gr Team och vårdplanering Arb gr Rehab Arb gr bemanning SSK/DSK Ref grupp - Brukare Arb gr Lokaler Kultur Café Inspirationsföreläsning – Olof Röhlander ”Laget och Jaget” – Manuel Night Personal frågor Arb gr Lokaler och material Parkgården ”Invigning” ”Kick off” - Mullsjö Jan 2013 AvsiktsförklaringenAvtaletTillämpningsanvisningar Vxl Intro Information Genomförda och pågående aktivteter KomHem Nässjö

5 Hemsjukvård Nässjö – forts 2013.. KompetensFO/ Psykiatri Vårdplanering TeamDemens

6 En droppe droppad i livets ä lv Har ingen kraft att flyta sj ä lv Det st ä lls ett krav p å varenda droppe Hj ä lp till att h å lla de andra oppe


Ladda ner ppt "Jan 2013. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt."

Liknande presentationer


Google-annonser