Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

03-09-16, Carin Clason1 Att utnyttja betestillgången på bästa sätt Falkenberg 03-09-16 Carin Clason Hallands Husdjur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "03-09-16, Carin Clason1 Att utnyttja betestillgången på bästa sätt Falkenberg 03-09-16 Carin Clason Hallands Husdjur."— Presentationens avskrift:

1 03-09-16, Carin Clason1 Att utnyttja betestillgången på bästa sätt Falkenberg 03-09-16 Carin Clason Hallands Husdjur

2 03-09-16, Carin Clason2 Varför bete?  Motion  D-vitamin  Friskare djur  Lagkrav  EU-ersättning  Vacker bild

3 03-09-16, Carin Clason3 Vad är bete? produktionsbete Motionsbete  Naturbete  Åkermarksbete Robot och bete!

4 03-09-16, Carin Clason4 Bete avviker från vallfoder på stall  Ger låga pH-värden i vommen  Höga halter flyktiga fettsyror  Snabb passagehastighet. Anpassa kraftfodret efter betet. Långsama kolhydrater i kraftfodret har visat på bättre beteskonsumtion (Eva Spörndly, 1995)

5 03-09-16, Carin Clason5 Förutsättningar-Mål  Vilken produktionsform? –Mjölkkor –Sinkor –Rekryteringskvigor –Köttdjur Hur mycket skall de växa/mjölka på betet?

6 03-09-16, Carin Clason6 Planering en förutsättning! Om kvigan skall kalva in vid 24 månaders ålder krävs:  Tillväxtplan  Foderstat  Utfodringsplanering  Kontroll av tillväxtplanen.

7 03-09-16, Carin Clason7 Tillväxtplanering 24 månaders inkalvning kräver:  700-750 g tillväxt/dag i snitt  400 g tillväxt på betet kräver högre tillväxt på stall.

8 03-09-16, Carin Clason8 Beteskonsumtion 1,5- 3,5 kg ts/ 100 kg levande vikt  Bra bete:12-18 kg ts  Medelbete:9-10 kg ts  Dåligt bete:6-7 kg ts

9 03-09-16, Carin Clason9 konsumtion  Produktionsnivå  Tillskottsutfodring  Betestid  Beteskvalitet-fiber  Betestillgång  Kondition  Väder  Vatten  Dagslängd  Ts Ta in djuren i tid på hösten!!

10 03-09-16, Carin Clason10 Bräkning (Eva Spörndly) Betesintag=1,3+0,24*kg mjölk+0,008*kg levandevikt+0,09*betestilldelningen(kg ts/ko och dag)-0,6*krftilldelningen(kg os)+0,0006*betesmängden. Förutsättningar för tabell på nästa sida: Betesmängd 2500 kg ts/ha, betets askhalt 10 %, kons vikt 600 kg, inget kraftfoder upp till 20 kg därefter 0,4 kg ts krf/kg ECM (krf 13,7 MJ/kg ts)

11 03-09-16, Carin Clason11 Beräkningar Betestill deln 10 kg ECM 15202530 10-15 kg ts 12,113,414,8 2013,114,415,8 3014,115,416,8

12 03-09-16, Carin Clason12 Bete= färskvara  Betet varierar stort under betesperioden  Det är högst betesproduktion i början av betesperioden då de unga djuren är lättast.  Hur får vi den ekvationen att gå ihop?

13 03-09-16, Carin Clason13 Beläggning antal djur/ha i början av sommaren, halvera längre fram djurSämre naturbete HagmarkÅkermark Vallfodertjur36 Stut/kviga < 1 år 248 Stut/kviga> 1 år 124 Diko0,71,53

14 03-09-16, Carin Clason14 Råd från Inger Pehrson  Släpp tidigt! Ungnöt 5-7 cm, mjölkkor och dikor 8-10 cm. Släpp en mindre grupp ”robusta”  Sträva efter att ha allt väl avbetat/skördat innan midsommar. Oönskade växter är smakligare som unga  Anpassa djurantalet efter bete och betestillgång. Hög beläggning i början

15 03-09-16, Carin Clason15 Inger…..  Flytta eller ta in djuren i tid. Betesmarken är ingen förvaringsplats utan en foderresurs.  Planera för en ”normal” sommar och ha en beredskap för betesöverskott eller betesbrist.  Stäng av/öppna delar av betet  Betesväxter i skugga smakar sämre och bildar ingen tät grässvål. Glesa ut och röj.

16 03-09-16, Carin Clason16 Övergångsutfodring/tillskottsutfo dring  Övergångsutfodring är tillåten även på naturbetesmark- Låt stallfodret följa med ut på betet i början och slutet på säsongen!  Planera var djuren skall äta.

17 03-09-16, Carin Clason17 Mineraler/vatten  Låt inte djuren dricka ur öppna vattendrag, även ungdjur kräver god vattenkvalitet  ”Dåligt vatten kan bli dyrt”, Husdjur 3/02  Mineraler skall finnas till alla djur

18 03-09-16, Carin Clason18 Parasiter!!!!  Framförallt förstagångsbetare drabbas av parasiter.  Naturbetesmarker betas ofta år efter år av samma djurslag!  Avmaskning rekommenderas ej på naturbeten, men å andra sidan bör djuren ej beta naturbeten under sin 1.a betessäsong.

19 03-09-16, Carin Clason19 Praktiska råd  Gör upp en tillväxtplan och betesplan, mät djuren vid betessläpp  Släpp djuren tidigt!  Anpassa djuren efter betestillgången  Putsa områden som förväxer.  Ta hem djuren i tid på hösten!!!!

20 03-09-16, Carin Clason20 Sen installning Förutom lägre tillväxt hos djuren  Försämrar betets övervintring och kan ge  sämre tillväxt följande vår.  Träck som djuren ger ifrån sig på sensommaren hösten ger bryts ner förhållandevis långsamt. Sämre smaklighet.

21 03-09-16, Carin Clason21

22 03-09-16, Carin Clason22

23 03-09-16, Carin Clason23 Litteraturtips  Betesbok för nötkreatur 1991, Carlsson A LT förlag  Bete och betesdjur, Persson I, 2001, SJV  Djurtillväxt och ekonomi vid optimal hävd av naturbetesmarker 1997  Nötkreaturens tillväxt vid olika betestryck,Spörndly E, 1998 Svenska vallbrev nr 2 1998


Ladda ner ppt "03-09-16, Carin Clason1 Att utnyttja betestillgången på bästa sätt Falkenberg 03-09-16 Carin Clason Hallands Husdjur."

Liknande presentationer


Google-annonser