Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Falkenberg 7 september Nyheter om N och P från foderutvecklingen för nöt och……

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Falkenberg 7 september Nyheter om N och P från foderutvecklingen för nöt och……"— Presentationens avskrift:

1 1 Falkenberg 7 september Nyheter om N och P från foderutvecklingen för nöt och……

2 2 Vad händer just nu och framöver! Norfor introduceras Nya fodermedel – biprodukter från energitillverkningen Brist på spannmål ? – Grovfoder? Majsskörden?

3 3 Vad är NorFor Plan ? Namnet på ett nytt fodervärderingssystem Framtaget gemensamt av fyra organisationer i fyra länder på uppdrag av ländernas mjölkföretagare

4 4 Norfor – vad är det för speciellt med Norfor? Optimerar foderstaten Foderintaget beräknas Strukturen i foderstaten beräknas Enskilda fodermedel har inte ett konstant näringsvärde

5 5 Varför är NorFor Plan bra ? Mer som kon och fodret fungerar i verkligheten vilket ger; – ökad lönsamhet – ökad djurvälfärd – minskad miljöbelastning Man kan optimera foderstater, blandningar, fördelning av foder i en besättning Enkelt att använda Är gemensamt för Sverige, Norge, Danmark och Island

6 6 Varför är NorFor bra ?, forts Gemensamt system ger: – Lägre IT kostnader – Bättre utnyttjande av FoU insatser – Möjligheter till gemensam utbildning – Möjlighet för kommunikation mellan lantbrukare /rådgivare – Öppnar gränserna för rådgivaren/specialisten

7 7 Nya gemensamma IT system för; – Fodermedelstabell – Foderanalyser – Foderstatsberäkningar IndividRAM 5.0 Svarssystem foderanalyser Vilka är de nya systemen?

8 8 IndividRAM 5.0 Besättnings- och NorFor fodertabell Foderblandningar Foderstatberäkning med optimering Fullfoderfunktioner Typfoderstatsfunktion

9 9 Fodermedelstabell Ny gemensam fodertabell Helt ny tabellstruktur Ska fyllas på med kommersiella fodermedel

10 10 NorFor Plan Lanseras hösten 2006 Kommer att erbjudas i hela landet till alla intresserade som en del av utfodringsrådgivningen i husdjursföreningarna Kommer att ersätta det nuvarande fodervärderingssystemet

11 11 Norfor…just nu 12 testar Presenteras på ELMIA (oktober 2006)

12 12 Kväve Norfor – konsekvenser ur miljösynpunkt ( Persson, 2006 ) – Mindre mängd urinkväve – minskad ammoniakavgång – Det går åt mer foder!...men korna mjölkar mer…! Ändå bättre netto! – Bra vallfoder (och bete) får en rättvisare värdering – Dåligt ensilage är oekonomiskt! – Ekofoderstaterna fungerar!

13 13 Nya fodermedel Biprodukter från etanoltillverkning – Agrodrank Biprodukter från RME- tillverkning – Rapskaka

14 14

15 15 Vi blir dränkta av proteinfoder!? Agrodrank – samma storleksordning som rapsprodukter eller sojamjöl – 130 – 160 000 ton (Murphy, 2006) !

16 16 Sänk fosforgivan till kor! Sätt P för stora fosforgivor till mjölkkor Korna fixar fosforbehovet själva! Fullt med fosfor i fullfoderbesättningar Fosfor til kvaeg Sätt P för stora fosforgivor till mjölkkor. Danmark inför avgifter på fosfor i foder. Sänkta fosfornormer till mjölkkor! För mycket fosfor till korna - för mycket fosfor i gödseln! Överskott av fosfor skadar Östersjön -vad händer med korna?!

17 17 Fosfor forts… (efter Ferguson & Sklan, 2005) Kor på torra beten äter skelettdelar! (Le Vaillant, 1785) Svenska beten innehåller tillräckligt med fosfor Det räcker med 0,33% P av ts i foderstaten! Köttdjur på bete klarar sig på 0,15 till 0,20% P av torrsubstansen

18 18 P Fodertabellen för idisslare – 2003 – Sänkt norm även för dikor! Fosfor till ungdjur – Kommer Greppainfo om detta!

19 19 Holland USA Tänk och Sänk

20 20 Tack för uppmärksamheten!

21 21


Ladda ner ppt "1 Falkenberg 7 september Nyheter om N och P från foderutvecklingen för nöt och……"

Liknande presentationer


Google-annonser