Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma eller KOL? ACOS?? Asthma & COPD overlap syndrom Docent Anne Lindberg, överläkare Institutionen för Klinisk Medicin och Folkhälsa, Umeå Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma eller KOL? ACOS?? Asthma & COPD overlap syndrom Docent Anne Lindberg, överläkare Institutionen för Klinisk Medicin och Folkhälsa, Umeå Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Astma eller KOL? ACOS?? Asthma & COPD overlap syndrom Docent Anne Lindberg, överläkare Institutionen för Klinisk Medicin och Folkhälsa, Umeå Universitet OLIN-studierna Lung- och Allergisektionen, Sunderby sjukhus

2 KOL – Prevalens/underdiagnostik/diagnostik Astma – Prevalens/diagnostik Differentialdiagnostik Samtidig förekomst av astma och KOL; ACOS

3 http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/AsthmaCOPDOverlap.pdf

4 Hur vanligt är KOL?

5 Underdiagnosis of COPD by disease severity respiratory symptoms, health care contact due to respiratory complaints and physician diagnosis of COPD by disease severity (percent) Lindberg et al. Respir Med 2006 Prevalens 8-14%

6 KOL skall misstänkas vid… Anamnes på tobaksrökning – Exponering? Särskilt hos individer från 40 års ålder och uppåt – Men kan förekomma också hos yngre! Långvarig - eller återkommande hosta och slem Andnöd vid ansträngning

7 Diagnosen bekräftas med… Spirometri – Bestående luftvägsobstruktion efter bronkdilatation FEV 1 /högsta värdet av (VC och) FVC <0.7 1 65/65-regeln 2 FEV 1 /högsta värdet av VC och FVC 65 års ålder 1 www.goldcopd.com 1 1 https://lakemedelsverket.se/kol, 1,2 www.slmf.se 1

8 Hur vanligt är astma?

9 Astma prevalens Backman et al. WAO 2014

10 Astma-diagnostik www.lakemedelsverket.se Behandlingsrekommendationer astma

11 Differentialdiagnostik KOL Astma ELLER ??

12 Differentialdiagnostik KOL ASTMA Ålder vid sjukdomsdebutOftast> 40 år (äldre) Barn, ungdom, vuxna men även gamla ÄrftlighetKan förekomma Ofta Rökning”Alltid” Förekommer AllergiSällan Ofta SymtomHosta, slem, senare ansträngnings- Pip och väs, hostvariant dyspné, försämrad fysisk kapacitet Ofta nattliga besvär Rytmik Långsam smygande försämring Situationsberoende, attackvis, variabel Försämras vid luftvägsinfektioner Speciella utlösande faktorer Variabilitet av PEF kurva normal i normalskede Kan vara påtaglig (>20% i PEF) vid lungfunktionen akutsymptom eller instabil period LungfunktionsförloppProgressiv försämring som kan Normal, utom i fall med grav astma registreras från år till år Effekt av  2 -agonisterMåttlig och varierande God Effekt av antikolinerigkumOftast god Ringa Reversibilitet Ofullständig, ”Kroniskt obstruktiv” Utmärkt (svåra fall kan ha inkomplett reversibilitet och kräva kraftig behandling) LungröntgenHyperinflation/emfysem ej obligat Normal HjärtsviktVid svåra fall Saknas

13 Det finns individer som har astma & KOL KOL Astma ACOS

14 http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/AsthmaCOPDOverlap.pdf

15 Hur vanligt är ACOS? på en allmän lungmedicinsk klinik Zeki et al. J Allergy 2011

16 Sammanfattning  Sträva efter korrekt diagnos Astma eller KOL? Det finns också individer som har båda sjukdomarna


Ladda ner ppt "Astma eller KOL? ACOS?? Asthma & COPD overlap syndrom Docent Anne Lindberg, överläkare Institutionen för Klinisk Medicin och Folkhälsa, Umeå Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser