Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När forskning blir verkstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När forskning blir verkstad"— Presentationens avskrift:

1 När forskning blir verkstad
Från UFO till FoU 2 nov 2011 Luleå Eva Rönmark, docent Folkhälsa och Klinisk Medicin, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet OLIN studierna, Norrbottens läns landsting, Luleå

2 Förbättrad vård för patienterna
Syfte med forskning Resultera i ny och generaliserbar kunskap Förbättrad vård för patienterna

3 Varför ska vi inte bedriva forskning på min arbetsplats?

4 Varför ska vi inte bedriva forskning på min arbetsplats?
UTBILDNING Läsa och förstå forskarrapporter Öka kunskapsnivån på arbetsplatsen KVALITETSSÄKRING Strukturerat arbetssätt Ifrågasätta rutiner, metoder, utrustning Gruppkänsla Lära av varandra Öka kreativiteten PUBLIKATIONER MED NY KUNSKAP Akademisk miljö DET ÄR ROLIGT!!

5 Frågeställning Resultat Feed back Datainsamling, individer och
sjukvård Datainsamling, undersökningar Resultat Vetenskapliga rapporter Populärvetenskapliga rapporter Läroböcker Utbildning

6 Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna)
är fr.a. epidemiologiska studier om astma, KOL och allergi - pågår sedan 1985 > personer från barn till äldre medverkar eller har medverkat U S A F R I C Norrbotten Stockholm Göteborg Metoderna innefattar tvärsnittsstudier, longitudinella studier och fall-referentstudier Men också kliniska studier och studier av hälsoekonomi och livskvalitet Hittills har OLIN-studierna resulterat i 10 doktorsavhandlingar och ytterligare ett 20-tal kommer från nära samverkande projekt >> 100 originalartiklar och översiktsartilkar 6

7 Har utvecklat metoder för kliniskt epidemiologisk forskning
OLIN-studierna Har utvecklat metoder för kliniskt epidemiologisk forskning 1/ för screening utvecklat en postal enkät för undersökning av representativa urval av befolkningen 2/ kliniska undersökningar av urval av de svarande innefattande - lungfunktion allergitestning strukturerad intervju 3/ mer detaljerade undersökningar innefattar t.e.x. hyperreaktivitetstest och olika laboratorieanalyser, men också helt annan forskning som hälsoekonomi och livskvalitet U S A F R I C Norrbotten Stockholm Göteborg 7

8 Yrkesgrupper representerade inom OLIN
Beteendevetare (1 disputerad) Ekonom (1 disputerad) Läkare (5 disputerade, 5 doktorander) Miljövetare (1 disputerad) Sjuksköterskor (2 disputerade, 1 doktorand) Statistiker (1 doktorand) Ytterligare 7 som disputerat har använt OLIN-data genom nära samverkande projekt.

9 I skolböcker i början av 1980-talet
Astma prevalens 2%

10 Syfte vid starten 1985: Hur vanligt är Obstruktiva lungsjukdomar?
- astma? - kronisk bronkit, KOL? - luftvägsallergier? Och vilka är de viktigaste riskfaktorerna? Prevalens-studie i tre steg - En postal enkät till ett slumpurval - Strukturerade intervjuer och lungfunktionstest - Valideringsstudier inkluderande methacholintest Astma prevalens 6% och inte 2%

11 OLIN studierna Flera stora postala enkätstudier samt klinisk uppföljning av OLIN studiens första kohort från 1985 Astma: prevalens 8% incidens (2/1000/y), risk factors, remission (1/100/y) KOL: den första studien med tillräcklig power om prevalens, incidens och riskfaktorer ”Not 15% but 50% of smokers develop COPD” (Respir Med 2003)

12 OLIN studierna -1996 Start av den första barnstudien
Kombination av klinisk, miljövetenskaplig och molekylär epidemiologi Prospektiv studie omfattande alla barn i klasserna 1 och 2 i Luleå, Piteå och Kiruna, n=3525, med årliga uppföljningar Samarbete med UVa, Charlottesville, USA, Thomas Platts-Mills och hans grupp

13 Matthew Perzanowski, USA in sub-urban Kiruna,
now associate professor at University of Columbia, New York City, leaving for work by skiing when finalizing his PhD thesis in Sweden in 2003 titled: “Molecular epidemiology of allergen exposure, sensitization and asthma in school children - Obstructive Lung Disease in Northern Sweden - Thesis V” ISBN University of Umeå, Sweden with affiliation to The OLIN Studies, Luleå, Karolinska Institutet, Stockholm, and particularly University of Virginia, Charlottesville, USA

14 OLIN studierna Klinisk uppföljning med lungfunktion av vuxna som tidigare medverkat vid kliniska undersökningar Syften: incidens och riskfaktorer för KOL ”rapid decline” i lungfunktion ETS och KOL interaktion mellan riskfaktorer overlap syndrome (OSAS och KOL) Hälsoekonomi vid astma och KOL långtidsuppföljning av KOL OLIN studierna 2005 Start av den prospektiva studien om KOL

15 OLIN studierna 2006 Har prevalensen och incidensen astma ökat under de senaste 10 eller 20 åren? Bland vuxna? OLIN-FinEsS-kohorten från 1996 återundersöktes En ny kohort om 8000 vuxna rekryterades Astma: prevalens 11% Bland barn? En ny kohort i samma i ålder (7-8 år) från samma områden som 1996 rekryterades

16 Kliniska uppföljningsstudier av kohorten från 2006
OLIN studierna Vuxna Kliniska uppföljningsstudier av kohorten från 2006 Barn Uppföljning av kohorten som rekryterades 2006 - enkät, pricktest, blodprov, intervju, - födoämnesprojekt

17 The OLIN Studies: First published Swedish results of
Prevalence of adult asthma using methods including validation of results Incidence of asthma in adults - Remission of asthma in adults - Incidence of asthma in children Incidence of allergic sensitisation in children Prevalence of COPD Prevalence of COPD using different international guidelines Incidence of COPD Long term (20 y) follow-up of COPD Population study based health economics of asthma and COPD - Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter 17

18 The OLIN Studies: First published Swedish results of
Prevalence of adult asthma using methods including validation of results Lundbäck et al, ERJ 1991; Eur J Epidemiol 1992; Allergy 1993 Incidence of asthma in adults   Rönmark et al, Allergy 1997; (Lundbäck et al, Respir Med 2001) - Remission of asthma in adults   Rönmark et al, Thorax 1999 - Incidence of asthma in children   Rönmark et al, Pediatrics 2001; Perzowski et al, AJRCCM 2002 Incidence of allergic sensitisation in children Rönmark et al, JACI 2003 Prevalence of COPD Lundbäck et al, Respir Med 2003 Prevalence of COPD using different international guidelines Lindberg et al, Respiration 2005 Incidence of COPD Lindberg et at, Chest 2005; Chest 2006 Long term follow-up (20 y) of COPD Lundbäck et al, COPD 2009 Population study based health economics of asthma and COPD Jansson et al, Chest 2002 (COPD); Respir Med 2007 (asthma) - Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter Hedman et al, Pediatr All Immunol 2005; J Clin Epidemiol 2010 18

19 The main contributors of the OLIN studies & network
The OLIN Study Group in Luleå, Univ. of Umeå , Gothenburg, Luleå & Karolinska Institutet, Stockholm, Previous co-workers, all categories: Leif Rosenhall, Nils Stjernberg Elsy Jönsson, Lennarth Nyström Mai Lindström, Karin Lundbäck Anne Lundkvist, Karin Östling, Eva Lundgren, Lena Gustafsson, Kerstin Björnström-Kemi, Aina Johnsson Berit Borggren, Karin Öhman, Staffan Andersson (and many others) Current team of research assistants: Ann-Christine Jonsson, Sigrid Sundberg Ola Bernhof, Britt-Marie Eklund, Helena Backman PhD-fellows: Martin Andersson, Caroline Stridsman, Katja Warm Berne Eriksson, Stig Hagstad, Anna Winberg Involved post docs: Sven-Arne Jansson, Ulf Hedlund Linnea Hedman, Anders Bjerg, Lars-Gunnar Larsson Current external contributors, among others: Thomas Sandström, Juha Kere, Kjell Larsson, Anders Blomberg Steering committee: Eva Rönmark Anne Lindberg Bo Lundbäck Many thanks for fruitful co-work to University of Virginia, Charlottesville, and University of Columbia, New York, USA Thomas Platts-Mills, Matthew Perzanowski, John Vaughan, Natalie Custis, Judith Woodfolk, David Riposo, Elisabeth Erwin CNR and Univ of, Pisa, Italy Carlo Giuntini, Giovanni Viegi, Laura Carrozzi, Univ of Bergen, Norway Amund Gulsvik, Per Bakke, Univ of Helsinki, Finland & Tallinn, Estonia Anssi Sovijärvi, Paula Pallasaho, Jyrki Kotaniemi, Ari Lindqvist, Annette Kainu, Maria Juusela Lii Jannus-Pruljan, Helle-Mai Loit, Mari Meren Univ of Hanoi, Vietnam & Yogjakarta, Indonesia Hoang Thi Lam & Firdy Perema Funded mainly by Swedish Research Council, Heart-Lung Foundation Vårdal, Northern Sweden University Region Swedish Asthma and Allergy Foundation Swedish Cancer - Allergy Foundation Norrbotten´s local health authority NIH & European Unions grants vid research net works Additional support mainly from GSK, AsrtaZeneca, Phadia, ALK, and Boehringer Ing


Ladda ner ppt "När forskning blir verkstad"

Liknande presentationer


Google-annonser