Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentatör: Michael Schulz e-post: JUDENDOM, KRISTDENDOM OCH ISLAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentatör: Michael Schulz e-post: JUDENDOM, KRISTDENDOM OCH ISLAM."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Presentatör: Michael Schulz e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se JUDENDOM, KRISTDENDOM OCH ISLAM

2 www.gu.se Judendom

3 www.gu.se Tre hörnstenar Folket (Judar) Landet (Eretz) Religionen (Torah)

4 www.gu.se Judendom – den äldsta monoteistiska religionen 1800 f. Kr. blir Abraham utvald av Gud som sin representant på Jorden. Abraham levde i staden Ur (södra Irak) i Mesopotamien (Irak) Lovades landet Kanaan (Palestina och Israel) i ett heligt förbund mellan Abraham och Gud.

5 www.gu.se Judendomens historia 1.Historiska händelser 2.Religiösa föreställningar 3.Religiösa seder 1800-1400 f.kr1230-1000 f.kr1000-586 f.kr586-538 f.kr 1.Patriarkernas tid 2. Förjudendom/ Monoteism – Abraham/Isak/Jakob (Israel far till 12 söner) 3.Första förbundet/ Omskärelsen 1.Flykten från Egypten, Ökenvandringen/Invandringen till Kanaans land 2.Judendomens uppkomst, Moses två gärningar: a)enar Israels tolv stammar b)grundar judendomen 3.Fyra Högtider: a)Sabbaten, b)Påsken c) Veckohögtiden d)lövhyddotiden samt Mose lag*: a) rituella bud, b) moraliska bud c) rättväsende * Mose lag är Guds vilja, till sitt utvalda folk, en lag som är fullkomlig, ofelbar och giltig för alltid och överallt och gäller alla judar. 1.Kungatiden- Jerusalem religiöst och politiskt centrum (Saul, David, Salomo) 2.Profeterna a)Tolkar historien som signaler från Jahve b)Talar om den yttersta tiden c)Förkunnar om en ”kommande Messias” Jesaja, Jeremia 3.Tempel/Offer/Präster 1.Fångenskap i Babylon för den judiska eliten. Perserkungen Cyrus låter dem återvända 538 f.kr 2.Sista profeterna 3. De första synagogorna Abraham Moses Templet i Jerusalem Babyloniska fångenskapen

6 www.gu.se Judendomens historia 1.Historiska händelser 2.Religiösa föreställningar 3.Religiösa seder 538-135 e.kr 70-1948 e.kr 1948-2005 Israel/Palestinakonflikten 1948-2005 1. Judarna åter i Jerusalem men under ockupation. 70 e.kr leder ett uppror mot romarna till att templet rivs Ett annat uppror 135 e.kr leder till att judarna fördrivs. 2. Fördjupat studium av lagen, leder till uppkomsten av talmud. De skriftlärda i förgrunden. 1. Judarna i Diaspora ofta förföljda av kristna. Judarna lever ofta i Ghetton 1800-talet växer sionismens sig allt starkare. 2. Lagen och Synagogan i centrum. Judendomen lever vidare som en tradition utan nytt lärostoff eller nya profeter och med rabbiner som religiösa ledare 3. Judendom utan kultcentrum 1.Staten Israel återuppstår 2. Sionismen som är sekulariserad form av judendom lyckas med sitt mål. Romarnas byte: Den sjuarmade ljusstaken. Karta över den judiska diasporan Israels första premiärminister: David Ben-Gurion

7 www.gu.se Skrifter Tanak –Läran/Torah (moseböckerna, nedskrivet 400 f.v.t.) –Profeterna (nedskrivet 200 f.v.t.) –Skrifterna (nedskrivet 140 f.v.t.) Skriftlig Torah Muntlig Torah → Talmud

8 www.gu.se Israels religion Förhistorien: Exodus och domartiden Kungatiden och Första Templets tid 1020-587 –Monoteism –Kungarike –Tempel och prästerskap –Offer

9 www.gu.se Förbundet mellan Abraham och Gud Abrahams familj och släktingar skulle få Kanaans land och Guds beskydd om: De trodde på en enda Gud. TRO De lydde den enda Guden. LYDNAD

10 www.gu.se Förbundet förs vidare till Isak och Jakob i Kanaans land Isak – son till Abraham och Sara Jakob (Israel) – son till Isak Abraham, Isak och Jakob (Israel) är judendomens tre patriarker – viktigaste och äldsta förfäder. Abraham Isak Jakob (Israel)

11 www.gu.se Flykten till Egypten och Mose 1200 f. Kr. – hungersnöd och konflikt i Kanaans land ledde till flykt till Egypten. Israeliterna, det utvalda folket, judarna blev förslavade av Faraon i Egypten Mose gjorde motstånd och var tvungen att fly.

12 www.gu.se Mose – återvänder för att rädda Israels folk Gud visar sig för Mose bakom en brinnande buske och ger honom i uppgift att leda sitt folk ut ur Egypten. Mose delar Röda havet och israeliterna når Sinaihalvön.

13 www.gu.se Ökenvandringen och de tio budorden Det tog 40 år för Mose och Israels folk att vandra genom öknen innan de nådde gränsen mot Kanaans land. Under ökenvandringen tog Mose emot de tio budorden från Gud nedskrivna på två stentavlor.

14 www.gu.se Nord- och Sydriket Nordriket (921-721), Israel, slutar med att de tio stammarna försvinner ur historien Sydriket (926-587), Juda, slutar med den Babyloniska exilen Religiösa tankar Förbunden i Bibeln Profeterna Kollektivt straff för olydnad

15 www.gu.se

16 Babyloniska exilen (587-539 f.v.t.) Templet förstörs Synagogor inrättas Traditionerna börjar nedtecknas

17 www.gu.se Templet förstördes 586 f. Kr. av babylonierna och förbundsarken försvann

18 www.gu.se

19

20 Andra templets tid (515 f.v.t. - 70 e.v.t.) Ett Andra Tempel står färdigt 515 f.v.t. Stor diaspora-befolkning i Babylonien och Egypten Hellenismen och Mackabéerna (332-63 f.v.t.) Israel och Romarriket Apokalyptik Judiska grupperingar (0-70 e.v.t.) –Fariséer –Saducéer –Esséer –Zeloter –Kristna –Gnostiker

21 www.gu.se Romarnas intåg i Jerusalem år 70 Israeliterna kallades för judar av romarna efter Juda rike (Judéen). Diasporan - de flesta judarna drevs ut och flyttade till andra delar av världen. Sista striden vid Masada där seloter stred till sista man mot romarna.

22 www.gu.se Talmudisk tid och rabbinsk judendom Jerusalem och Andra Templet förstörs 70 e.v.t. Fariséerna och rabbinsk judendom Talmud –Mishna (färdig 220 e.v.t.) –Gemara (Mishna och Gemara bildar Talmud) –Aggadah och Halakah –Babylonisk Talmud (600 e.v.t. och Palestinsk Talmud 400 e.v.t.)

23 www.gu.se ”Klassisk tid” (640-1789) Gaonisk kultur i Babylonien Judarna som ”Bokens folk” under islam’ Kristen medeltid Sefarder och Ashkenazer Förvisning från Spanien 1492

24 www.gu.se Jerusalems historia ~3500 BC: Vetenskpliga belägg finns för att Jerusalem området bosätts vid denna tid. 1800-talet f.v.t : Första gången Jerusalem omnämns är i en egyptisk text som kallas Rusalimum. 13 th Century BC: Israeliterna erövrar Kanaans land men Jerusalem förblir en stad för Jebusiterna.

25 www.gu.se Hyksos perioden 1004: David intar staden från jebuséerna och etablerade den som huvudstad i Förenade kungariket Israel. 970: Kung Solomon börjar byggandet av det första templet. 931: Split av kungariket i Israel (Norr) och Juda (Syd). 928: Assyrierna erövrar Israel som stelnar roll Jerusalem. 597-586: Babylonierna intar och förstör staden unde ledning av Nebukadnessar och judarna tvingas till exil i Babylon.

26 www.gu.se Den persiska Period 538: Efter Babylons nedgång tar Cyrus av Persien övrer och tillåter judar att återvända till Jerusalem. 520: Återuppbyggnad av det andra templet börjar. 458-397: Esra Scribe och Nehemja återvändande och återupplivar lagar, religion och det sociala och ekonomiska livet.

27 www.gu.se The Hellenistic Period f. v. t. 332: Alexander den store erövrar Jerusalem. 320: Ptolemaios I intar Jerusalem och egyptisk influens börjar. 198-167: Syrier tar kontroll över staden, förbjuder judiska riter och vanhelgar det andra templet.

28 www.gu.se Den Hasmoneanska perioden 167-141: Maccabeiska befrielsekriget leds av Mattathias, chef för den Hasmoneanska familjen. Jerusalem återerövras och templet kan användas igen. Det, ger upphov till traditionen Hanukkah.

29 www.gu.se Romartiden 63: General Pompejus erövrar Jerusalem, Judeen blir en vasall-provins till Rom. 40: Rom utser Herodes som kung av Judéen. Han börjar en kostsam renovering av templet vilket tar nio år att slutföra. 66-70 AD: Judisk revolt med tidiga framgångar men slutar i totalt nederlag och staden och templet förstörs av Titus. 132-135 AD: Bar Kokhba Frihetskriget avslutas med förstörelsen av Jerusalem och det byggs upp igen av Hadrian som Colonia Aelia Capitolina. Judar är förbjudna att komma in i staden.

30 www.gu.se Den Bysantinska perioden 313: Constantine ger Kristendomen legalitet och, många kristna kyrkor byggs i staden men judar är fortfarande förbjudna tillträde. 438: Kejsarinnan Eudocia, hustru till kejsar Theodosius II, tillåter judar att leva i staden. 614-628: Persisk erövring av Jerusalem sker där många kyrkor förstörs men kejsaren Heraclius återtar till slut staden.

31 www.gu.se Den tidiga islamska perioden 638: Muslimer intar staden under ledning av kalifen Omar. 691: Kalifen Abd al-Malik bygger Klippdomen. 750: Maktskifte sker från Damaskus till Bagdad. 969-1071: Fatimid erövrar staden och senare förstörs den av Seldjukerna.

32 www.gu.se Moses Maimonides (1135-1204) Maimonides tretton trossatser 1. Tron på att Gud är alltings skapare och härskare 2. Tron på Guds enhet 3. Tron på Guds icke-kroppslighet och unikhet 4. Tron på Guds evighet och preexistens 5. Tron på att Gud ensam bör tillbes 6. Tron på profeternas ord som sanna 7. Tron på att Moses var den största av profeterna 8. Tron på uppenbarelsen på Sinai och att hela Torah gavs här 9. Tron på den uppenbarade lagens oföränderlighet 10. Tron på att Gud är allvetande 11. Tron på belöning och straff i denna och nästa värld 12. Tron på att Messias skall komma 13. Tron på de dödas uppståndelse när Gud vill att så skall ske

33 www.gu.se Judisk mystik Merkabah- och tronmystik –Himmelsfärd –Urmänniska (Adam Kadmon) Skapelsemystik –Siffer- och bokstavsmystik –Sefer Jetzira (500 e.v.t.) Den tyska chassidismen –Asketism –martyrdom

34 www.gu.se Kabbalah –Livets träd och sefiroth –Mikro- och makrokosmos

35 www.gu.se Apokalyptiska rörelser Shabbetai Zevi (1626-1676) och Nathan av Gaza

36 www.gu.se Tanach (GT) – judendomens skrift 1. Tora eller Lagen/läran 1:a Mosebok – 5:e Mosebok 2. Neviim eller Profeterna (varna-döma-trösta) Jesaja, Jeremia, Amos och Hosea 3. Chetuvim eller Skrifterna (visdomar om livet) Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Höga visan, Predikaren

37 www.gu.se Talmud – tolkningar av lagar och berättelser i Tanach

38 www.gu.se Judendomen – vad tror man på? Gud har skapat jorden, människor och djur och är kärleksfull, rättvis, hård och bestämd. Människan är Guds avbild, fast svagare, och har en fri vilja att skapa ett så bra liv som möjligt. Judarna är Guds utvalda folk som ska leva upp till regler och lagar angivna i Tanach. Väntar fortfarande på Messias ankomst då fred blir verklighet och jorden åter blir ett paradis.

39 www.gu.se Judendomens olika riktningar Ortodoxa judar – Följer så många av de 613 reglerna i Tanach som möjligt. – Följer matreglerna (kosher) genom att inte äta fläskkött eller skaldjur. – Ojämställt vid gudstjänster i synagogan.

40 www.gu.se Judendomens olika riktningar Konservativa judar – Följer inte reglerna i samma utsträckning som ortodoxa judar. – Mer jämställt vid gudstjänster i synagogan.

41 www.gu.se Judendomens olika riktningar Liberala judar – Följer mer sällan reglerna och bortser fullt ut från matreglerna som de menar är irrelevanta och från en annan tid. – Jämställt vid gudstjänster i synagogan.

42 www.gu.se Sekulariserade judar Går sällan till gudstjänster, är kanske tveksamma till om de är troende eller inte.

43 www.gu.se Judiska högtider Chanukka – firas i december som ljusets fest till minne av judarnas uppror mot grekerna/romarna (100 f. Kr.) och miraklet med oljelampan som lös i 8 dagar istället för 1 dag i templet. Därför åttaarmad ljusstake.

44 www.gu.se Judiska högtider Pesach – firas i mars/april till minne av hur Mose ledde folket ur fångenskap i Egypten. Samt hur dödsängeln skonade israeliternas barn medan egyptiernas dödades. Man äter speciell mat och läser om flykten från Egypten.

45 www.gu.se Judiska högtider Rosh Hashana – firas i september/oktober och är den judiska nyårsdagen. Människor ska fundera över sina liv och minnas hur Gud skapade jorden. Enligt Tanach skapades jorden 3761 f. Kr. så nu är det år 5768 enligt judisk tideräkning.

46 www.gu.se Judiska högtider Jom Kippur – firas 10 dagar efter Rosh Hashana och kallas försoningsdagen. Det är en nystart och man ber människor om förlåtelse och man förlåter andra, man blir sams. Under dagen fastar man, ber och går till gudstjänster. Shofar=vädurhorn

47 www.gu.se Judiska högtider Bar Mitzva – fest efter undervisning i Tora där pojke blir Budets son vid 13- års ålder. Räknas som en av 10 vuxna män som krävs för en gudstjänst. Bat Mitzva – fest efter undervisning i Tora där flicka blir Budets dotter, religiöst myndig, vid 12-års ålder

48 www.gu.se Judiska högtider Sabbat (vilodagen) – firas från fredag eftermiddag till lördag kväll till minne av Guds vilodag. Ej tillåtet att arbeta, endast vila och mat. Kan firas både hemma och i synagogan.

49 www.gu.se Synagogan Judarnas gudstjänstlokal. En gudstjänst kan även hållas på annan plats om tio vuxna judiska män är närvarande. Begravningshögtiden sker i synagogan. Giftermål kan ske i synagogan men även på andra platser. Är även en plats för studier av Tora och andra skrifter.

50 www.gu.se Rabbin Är den lärde som undervisar och predikar det som står i Tanach.

51 www.gu.se Antisemitism Betyder förföljelse av judar. Levt i minoritet mellan år 70 och 1948, därför ofta anklagats för olika saker som att vara orsaken till pesten, dålig ekonomi och för att ha dödat Jesus. I kristna länder har antisemitismen varit mer vanlig, år 2000 bad påven om förlåtelse. Nådde sin kulmen i Förintelsen där 6 miljoner judar dog.

52 www.gu.se Kristendom Gud sänder sin son Jesus till världen för att frälsa människan och ge hen en möjlighet att återskapa en god relation till Gud.

53 www.gu.se Kristendomen är världens största religion med drygt 2 miljarder anhängare. 55% katoliker, 20%protestanter, 12 % ortodoxa, 13% orientaliska, frikyrkor m fl.

54 www.gu.se Bibeln Nya testamentet NT. Berättelser om Jesus, Guds son. 27 böcker som skrevs mellan 50-100 e kr – klar på 400 talet De 4 evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes –Om Jesu liv och död Apostlagärningarna –de första kristna församlingarnas liv och verksamhet. Författare Lukas. Paulus brev – Saul var en rättrogen jude som blev den förste kristne missionären. Äldsta texterna i NT ca 50 e kr Uppenbarelseboken – Johannes uppenbarelser om den yttersta tiden, världens slut och Kristi återkomst. Kyrkan och bibelns språk blev latin (Statsreligion i romarriket) Bibeln har inte samma ställning som Torah och Koranen. Gamla testamentet GT: Judiska Tanach. Berättelser om det judiska folkets historia och Gud. Har en annan indelning.

55 www.gu.se Treenigheten: tre sidor av Gud Den helige Anden/hjälparen – Guds osynliga närvaro i världen. Verkar t ex i dopet och nattvarden

56 www.gu.se Varför behövde Guds son dö? En seger för kärleken över döden. När Jesus uppstår från döden så besegras människans värsta fiende; döden. Det var ett straff som människan inte klarade av att bära. Gud tar på sig straffet och offrar sin ende son/ sig själv. Det innebar en upprättelse av människan. Jesus tar och offrar sig för hens brister och synder. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” Joh 3:16

57 www.gu.se Jesus - Paulus Kristendomens första teolog, jude och romersk medborgare 3-4-64 e kr Missionerar och formulerar den kristna tron i sina brev som han skriver till de olika församlingarna. Paulus brev är de äldsta texterna i NT Jude och rebell, vänder sig mot regler i Toran, hans budskap och liv finns nedtecknat i de fyra evangelierna. När Jesus levde var det som vi i dag kallar för kristendomen en rörelse inom judendomen. De första kristna levde i kollektiv, där allt skulle delas Fattigdom var också ett ideal.

58 www.gu.se Högtider, sakrament och övergångsriter Julen – Jesu födelse Påsken - Jesu död och uppståndelse Pingsten – den helig Anden Midsommarafton ! – Johannes döpares födelse Dopet –det nyfödda barnet renas från synd Bikt Nattvard Konfirmationen Äktenskapet Prästvigning De sjukas smörjelse

59 www.gu.se Varför blev kristendomen så populär? Missionerande – redan från början var kristendomen, särskilt genom Paulus en missionerande religion. Paulus inbjöd icke judar att bli kristna. ( ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” Gal 3: 28) Ingen omskärelse. Inga mat restriktioner Jesu liv och predikningar ersatte reglerna i Toran Kristna missionerade i städerna. Blev statsreligion i romarriket. Tog sin administrativa organisation därifrån. Kärleksbudskapet och förlåtelsen.

60 www.gu.se Paulus och kristendomens tidiga utbredning

61 www.gu.se After Jesus’ death, Paul helped spread Jesus teachings throughout the Roman Empire Christianity spread quickly due to roads, numerous trade routes, & common language throughout the Roman Empire

62 www.gu.se De första svåra åren i Romarriket

63 www.gu.se De kristna får till sist erkännande Kristendomen spred sig över hela romarriket och vann alltmer popularitet I 312 e.Kr. konverterar kejsar Konstantin till kristendomen I 395 e.Kr., kejsar Theodosius gör kristendomen till officiell religion inom Romarriket.

64 www.gu.se Olika kyrkor i Mellanöstern Nestoriska (“assyriska”) kyrkan De monofysitiska kyrkorna - Den syrisk-ortodoxa kyrkan - Den koptiska kyrkan - Den armenisk-ortodoxa kyrkan Den grekisk-ortodoxa kyrkan De katolska kyrkorna - Den syrisk-katolska kyrkan - Den kaldeisk-katolska kyrkan - Den grekisk-katolska kyrkan - Den koptiska katolikerna - Den armenisk-katolska kyrkan - Den maronitiska kyrkan - Den romersk-katolska kyrkan De protestantiska kyrkorna

65 www.gu.se Maroniter

66 www.gu.se Det maronitiska korset Trippel korset har länge identifierats med maroniterna och dess form visas i Libanons flagga. Tre linjer på korset relaterar till biskopar, patriarken (en manlig chef för en familj) och påven. Bladen relaterar till det liv som flödar från spara Kristi kors. Poeter hänvisar till korset som Livets Träd.

67 www.gu.se Maroniternas bakgrund Maroniterna tror att deras arv går tillbaka till Jeusus tid. Maroniterna bosattes sig i området vid Mount Lebanon för att undkomma förföljelse från de ottomanska turkarna i femtonde århundradet. De överlevde där i århundraden. I mitten av artonhundratalet, ottomanerna delas Libanon i två stater, en kristen och en druser (en muslimsk valör).. maronit har blivit mer bekväma med sin libanesiska identitet. Även om arabiska är det officiella språket i Libanon så talar många maroniter franska. Men maroniterna har dock sina kyrkböcker skrivna på arabiska.

68 www.gu.se Armenierna Språk - armenier Religion - Kristendomen Plats – historiskt I dagens Turkiet; finns även kvar några i Turkiet men framförallt I dagens Armenien. Var kristna som levde i ett muslimskt land Genocide av 1 miljon armenier 1915.

69 www.gu.se

70 Assyriska kyrkan Språk - armenier Religion - Kristendomen Plats – historiskt I dagens Turkiet; finns även kvar några i Turkiet men framförallt I dagens Armenien. Var kristna som levde i ett muslimskt land Genocide av 1 miljon armenier 1915.

71 www.gu.se 71 The End


Ladda ner ppt "Presentatör: Michael Schulz e-post: JUDENDOM, KRISTDENDOM OCH ISLAM."

Liknande presentationer


Google-annonser