Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro."— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro

2 orebro.se Vi växer, du växer ÖKNING TILL 2023 Örebro har landets största befolknings- ökning utanför de tre storstadsregionerna +13% +0,1% 0%

3 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans MARKANVISNINGHANDLINGSPLAN FÖR STADENS BYGGANDE Dialog förs om utformning baserat på aktörens egna förslag och utifrån handlingsplanen. Planläggning 1 ÅR FAST PRIS MARK- KÖP Hur fort det går beror på hur snabbt företaget är med förberedelserna. Möjlighet till förlängning finns. 4-12 MÅNADER Förstudie 4-12 MÅNADER 3-10 VECKOR Reservation Bygglov BYGG START Örebromodellen

4 orebro.se Att bygga för framtiden orebro.se STINSEN KULTURKVARTERET Wingårdh/C-O-M-B-I-N-E Ny arkitektur och hänsyn till miljö och kultur präglar byggandet när staden växer. Vi skapar nya områden och förbättrar befintliga genom att utgå från dess invånare och verksamheter. Det handlar om att skapa möjlighet till ett bra vardagsliv. RESECENTRUM Berg C.F. Moller

5 orebro.se Att bygga för framtiden STADSBYGGNADSKONTORET ÖREBRO NY STADSDEL! Södra Ladu- gårdsängen – grön och aktiv. Läge: 2 km söder om centrum Status: Byggstart etappvis med start oktober 2016 Volym: Ca 235 000 kvm BTA Total markyta: 230 000 kvm Antal bostäder: Ca 2 000 bostäder Investeringens storlek: Ca 7 miljarder SEK Markpris: BRF 2 046 kr/BTA, HR 1 169 Kr/BTA

6 orebro.se Att bygga för framtiden WHITE NY STADSDEL! Pappersbruket – bostäder nära stad och natur. Läge: Östra Örebro, 2 km från city Status: Planprogram godkänt feb 2014, detaljplan påbörjas under 2015, beräknad byggstart 2017-2018 Volym: Ca 200 000 kvm BTA Total markyta: 155 000 kvm Antal bostäder: Ca 2 000 Investeringens storlek: Ca 6,4 miljarder SEK Markpris: Pris är ännu ej fastställt, området ligger inom zon 2.

7 orebro.se Att bygga för framtiden HOSPER SWEDEN AB NY STADSDEL! Österport – kontor, handel och bostäder centralt och nära. Läge: Centralt, sydost Status: Detaljplan påbörjas halvårsskiftet 2015, beräknad byggstart 2016–2017 Volym: Ca 140 000 kvm BTA Total markyta: 90 000 kvm Antal bostäder: Ca 1 000 Investeringens storlek: Ca 3,5 miljarder SEK Markpris: Pris är ännu ej fastställt, kvarteren ligger Inom cityzonen, vilket innebär att värdering görs.

8 orebro.se Att bygga för framtiden NY STADSDEL! Örnsro – vatten och kultur. Läge: Centralt, väster Status: Markanvisningstävling under hösten 2015, byggstart 2017 Volym: Ca 20 000 kvm BTA Total markyta: 30 000 kvm Antal bostäder: Ca 200 Investeringens storlek: Ca 600 miljoner SEK Markpris: Pris ännu ej fastställt, kvarteren ligger inom cityzonen.

9 orebro.se Södra station – kontorsläge för stationsnära arbetsplatser. Läge: Angränsande till centrum Markyta: 4 000 kvm Volym: ca 500 BTA Exploateringsgrad: 250 % Status: Antagen fördjupad översiktsplan. Trolig byggstart 2018. Att bygga för framtiden IDÉ FÖR SÖDRA STATION orebro.se

10 Vivalla/ Boglundsängen – utvecklingsområde där handel och verksamhet möter bostäder. Läge: Ca 5 km från centrum, i direkt närhet till handel, verksamheter, E18/E20 och natursköna omgivningar med naturreservat. Tidsplan: Den fördjupade översiktsplanen för området förväntas antas i slutet av 2015. Detaljplaner utvecklas i takt med att dialog med intressenter inleds. Att bygga för framtiden orebro.se OMVANDLING AV STADSDELAR! WHITE

11 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans STADSBYGGNADSKONTORET ÖREBRO Att bygga för framtiden HEDEN orebro.se Läge: 4 km från centrum Status: Pågående planering Total markyta: 6,6 ha Heden - blandad bostadsbebyggelse och plats för idrott

12 orebro.se Kvarteret Postterminalen Befintlig byggnad, 9 000 kvm – Kontor, bowling mm – Planerad påbyggnad om 4 000 kvm Planerad ny byggnad, 7 000 kvm planerad byggstart Våren 2016 – Hotell – Kontor – Handel Planerad ny byggnad, 15 000 kvm planerad byggstart Våren 2016 Att bygga för framtiden orebro.se

13 Vi bygger Örebro tillsammans Att bygga för framtiden Örebro universitet – Ett av Sveriges mest expanderande universitet Läge: ca 3 km från centrum Volym: 15 000 BTA kontor- och universitetslokaler samt 5000 BTA studentbostäder Investering: 500 mnkr Status: 2014-2020 orebro.se JUUL I FROST VÄXANDE UNIVERSITET!

14 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans Att bygga för framtiden Örebro universitetssjukhus – Högspecialitetshus och akutmottagning Läge: Citynära Investering: 1620 mnkr Status: 2014-2021 orebro.se AART I SWECO UNIVERSITETS- SJUKHUSET EXPANDERAR! EXPANDERING

15 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans Att bygga för framtiden orebro.se NETCITY – Bostäder och universitetsnära arbetsplatser. Läge: Angränsande till universitetet Status: Pågående planering. NY STADSDEL!

16 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans Att bygga för framtiden orebro.se Aspholmen – Industriområde blir levande stadsdel Läge: Citynära Status: Pågående planering Volym: 100 000-200 000 BTA OMVANDLING AV STADSDEL! WHITE

17 orebro.se Vi bygger Örebro tillsammans Att bygga för framtiden BERG I C.F MÖLLER Holmen och Norr – Industriområden blir levande stadsdelar Läge: Ca 1 km från Resecentrum Status: Pågående planering Volym: 100 000-200 000 BTA UTVECKLING AV STADSDELAR orebro.se

18 Att det föds många barn här – faktiskt bland de högsta födelseantalen i hela landet – kan betyda många sköna saker förstås, men väldigt tydligt är att vi har en stark tro på framtiden och att vi fortsätter att välja det goda livet i Örebro. Vi blir bara fler och fler och bättre och bättre

19 orebro.se Örebromötet 2015


Ladda ner ppt "Orebro.se Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser