Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv."— Presentationens avskrift:

1

2 En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

3 … men först en prolog!

4 Drivkrafter för företagare Källa: Öhrlings PWC

5 Kända entreprenörer Alfred Nobel Nobelindustrierna Född 1833 Gustav Dalén AGA Född 1869 Gustaf de Laval Separator/Alfa Laval Född 1845 Lars Magnus Ericsson LM Ericsson Född 1846 Axel Wenner-Gren Electrolux Född 1881 Erling Persson H&M Född 1917 Ingvar Kamprad IKEA Född 1926 Ruben Rausing Tetra Pak Född 1895 Sigfrid Edström ASEA Född 1870 1830 1950 Sven Wingquist SKF Född 1876

6 Källa: Nuteks Entreprenörskapsbarometer, 2008 Entreprenörernas betydelse för sysselsättningen

7 Källa: ITPS (1993-2007), Tillväxtanalys (2008- ) Entreprenörernas betydelse för sysselsättningen

8 Sysselsättningsutveckling sektorer Källa: Johansson och Bjuggren (2010)

9 Företagsstrukturbild Källa: Henrekson och Stenkula (2006)

10 Entreprenörernas betydelse… - sammanfattning Många framgångsrika svenska entreprenörer har skapat stora företag Dessa företag är gamla Nu sker sysselsättningstillväxten främst i de små och medelstora företagen Vi ser fram emot en ny våg av framgångsrika entreprenörsdrivna företag

11 En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

12 Största utmaningen på svensk arbetsmarknad

13 Regionala skillnader I endast tre av 21 län (Stockholm, Uppsala och Göteborg) ökar arbetskraftsdeltagandet fram till 2025. I 13 kommuner kommer antalet tillträdande vara färre än de som lämnar enbart från den offentliga sektorn.

14 Offentlig sektor 44 % av alla anställda inom den offentliga sektorn går i pension före 2025, uppgår till 645 000 personer. 465 000 kommer tillträda (förutsatt att inga stora förändringar sker) Ett numerärt underskott på 180 000 personer.

15 Privat sektor Transportsektorn; 39 % går i pension före 2025. Tillverkning; 37 % Bygg; 35 % Servicesektor; 32 % Handel; 28 % Hotel/restaurang; 17 %

16 Effekter Ökande konkurrens om arbetskraften Tilltagande arbetskraftsbrist i vissa regioner och yrken Samhällsekonomiska effekter

17 En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

18 Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Rekryteringsförsök de senaste 6 månaderna Bas; Företag med 5 eller fler anställda %

19 Rekryteringsförsök de senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna?

20 Rekryteringsförsök de senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Bas; Företag i Västmanland

21 Rekryteringsvägar 2002 - 2010 Bas; Företag med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera

22 Rekryteringsvägar Bas; Företag i Västmanland med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera

23 Fortsatt svårt att hitta rätt medarbetare 42 procent av alla företag med 5 eller fler anställda och som har försökt rekrytera uppger att det har varit ganska eller mycket svårt att hitta de medarbetare man sökt De allra största företagen har lättare att hitta de medarbetare de söker

24 Fortsatt svårt att hitta rätt medarbetare Har det varit svårt att få tag i de medarbetare ni sökt? Bas; Företag som har försökt rekrytera

25 Vart femte rekryteringsförsök misslyckas Hur många medarbetare har ni sammanlagt FÖRSÖKT rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Hur många medarbetare har ni sammanlagt LYCKATS rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Bas; Företag i Västmanland med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera

26 Fler arbetslösa – ändå misslyckas rekryteringsförsök Företag med 5 eller fler anställda har i genomsnitt försökt rekrytera 6 medarbetare men bara lyckats med att rekrytera 4,9 Fem av sex rekryteringsförsök misslyckas. Bristande matchning på Västmanlands arbetsmarknad. Företag går miste om viktig kompetens. Arbetslösa går miste om sysselsättning.

27 Orsaker till rekryteringsproblem Framförallt brist på personer med; -rätt yrkeserfarenhet -med rätt utbildning

28 Hur löste företagen situationen? Om ni haft problem med att få tag i medarbetare – hur löste ni situationen? Bas; Företag i Västmanland med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt

29 Missade rekryteringstillfällen leder till missade affärer Vilka konsekvenser fick rekryteringsproblemen för ditt företag? Bas; Företag i Västmanland med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt

30 Sammanfattningsvis Bristande matchning på arbetsmarknaden Arbetskraftsbrist och konkurrens om arbetskraften väntar Att lyckas attrahera och behålla kompetenta medarbetare är en utmaning för företagen


Ladda ner ppt "En föreläsning i två akter Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser