Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick
Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Presskonferens 15 januari 2015 Håkan Gustavsson Analytiker

2 Var finns jobben? Sysselsättningen stiger med 46 000
Fler jobb hos både privata och offentliga arbetsgivare Jobbtillväxten avser främst yrken med tjänsteinriktning – i synnerhet inom offentlig sektor Jobben växer starkast inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning Många möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

3

4 Var finns jobben? Konkurrensen om jobben fortsatt hård inom vissa yrken Utbildning och erfarenhet blir allt viktigare Fortsatt mycket svårt för dem utan fullföljd gymnasieutbildning Ingen generell brist på kompetenser i privat sektor De offentliga arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera Brist främst på kvalificerad arbetskraft

5

6

7

8 Var finns jobben på längre sikt?
Inom många yrken blir inte tillgången på arbetskraft tillräcklig på fem och tio års sikt Både eftergymnasial nivå och yrkesinriktade gymnasiala utbildningar De långsiktiga utmaningarna mildras dock av en hög nettoinvandring Fortsatt stora skillnader mellan storstadsregionerna och övriga delar av landet

9

10 Var finns jobben? Yrken med brist på arbetskraft finns oftast på eftergymnasial nivå Bristande intresse hos unga Dimensioneringen av vissa utbildningar På gymnasial nivå avser bristproblemen enbart yrkesinriktade utbildningar

11 Var finns jobben? Fyra gymnasieprogram med god sannolikhet för etablering på arbetsmarknaden Bygg- och anläggningsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Industritekniska programmet Vård- och omsorgsprogrammet En fullföljd utbildning är viktigare än valet av specifikt gymnasieprogram


Ladda ner ppt "Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick"

Liknande presentationer


Google-annonser