Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av den ekonomiska statistiken om högskolan HfR-konferens Tammsvik 15-16/11 2007 Marie Kahlroth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av den ekonomiska statistiken om högskolan HfR-konferens Tammsvik 15-16/11 2007 Marie Kahlroth."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av den ekonomiska statistiken om högskolan HfR-konferens Tammsvik 15-16/11 2007 Marie Kahlroth

2 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan2 Utveckling inom tre områden: Definition av oklara finansiärskategorier Redovisning av uppdragsverksamhet inom grundutbildning: vad är internationella utbildningssamarbeten? Finare redovisning av EU-medel samt utröna behov av ytterligare finfördelad finansiärsstatistik

3 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan3 Uppläggning av arbetet Möten med Högskoleverkets referensgrupp för ekonomisk statistik Möte med ett flertal lärosätesrepresentanter då finansiärslistor mm diskuterades Finansiärskategorierna har diskuterats och definitioner har utarbetats i samråd med SCB Definitionerna läggs in som en egen flik i ekonomiska mallen Hänvisning till definitionsfliken vid berörda finansiärer

4 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan4 Redovisning av uppdragsverksamhet inom grundutbildning Internationella utbildningssamarbeten byter namn till Europeiska utbildningssamarbeten avser samarbeten mellan ett svenskt lärosäte och lärosäten inom EU/EES motsvarar Beställd utbildning, men inom EES det svenska lärosätet tar betalt för utbildningen, som inte skall avräknas inom takbeloppet

5 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan5 Uppdragsverksamhet inom grundutbildning består av: Uppdragsutbildning kan ha intäkter från samtliga finansiärer Beställd utbildning intäkter från svenska lärosäten och statliga finansiärer Europeiska utbildningssamarbeten endast en intäktspost (som gäller intäkter från utländska lärosäten)

6 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan6 Exempel på finansiärer med definition Kommuner och landsting inkluderar regionsövergripande organ, t.ex. Region Skåne. Företag är aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild firma. Statliga bolag ingår, ex. Posten och Telia. Definition svenska företag är att inbetalningen kommer från Sverige. Svenska organisationer utan vinstsyfte inkluderar fackförbund och branschorganisationer. Bland utländska organisationer utan vinstsyfte ingår utländska universitet och högskolor.

7 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan7 Finare redovisning av forskningsbidrag från EU EU-medel erhållna inom European Research Council (ERC) EU-medel erhållna inom ramprogrammen för forskning, exklusive ERC Övriga EU-medel (ej ramprogram för forskning eller ERC) Definition EU-medel: Lärosätet angiven som partner eller underkonsult i det ursprungliga avtalet.

8 2016-09-17 Utveckling av ekonomisk statistik om högskolan8 Nya finansiärer 2008 Hjärt- och lungfonden Energimyndigheten Knut och Alice Wallenberg ändras till Wallenbergsstiftelser NSF (National Science Foundation) NIH (National Institute of Health) Förbered för att skilja ut donationer från privatpersoner när/om skattelagstiftningen förändras


Ladda ner ppt "Utveckling av den ekonomiska statistiken om högskolan HfR-konferens Tammsvik 15-16/11 2007 Marie Kahlroth."

Liknande presentationer


Google-annonser