Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drog policy ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Som idrottsförening har vi ett stort socialt ansvar för vår verksamhet och hur vi formar idrottens attityder. Syftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drog policy ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Som idrottsförening har vi ett stort socialt ansvar för vår verksamhet och hur vi formar idrottens attityder. Syftet."— Presentationens avskrift:

1 Drog policy ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Som idrottsförening har vi ett stort socialt ansvar för vår verksamhet och hur vi formar idrottens attityder. Syftet med denna policy är att Baltic Beasts skall vara ett stort stöd för ungdomar att avstå från alkohol, tobak och andra droger. För det är så enkelt att den individ som brukar alkohol, tobak eller andra droger presterar sämre i sitt utövande och erhåller samtidigt dåligt omdöme. Detta missbruk ger inte bara negativa konsekvenser för individens utövande av amerikansk fotboll. Direkta påföljder av detta kan även bli en svår social anpassning till det övriga livet. Denna policy som vi beskriver nedan har ett direkt mål att föreningens verksamhet skall vara alkohol- och drogfri. Policyn skall vara förankrad i styrelsen för föreningen samt hos tränare/ledare och föräldrar. Alkohol och drogpolicyn informeras vid ledare- och föräldraträffar och finns också tillgänglig på föreningens hemsida www.laget.se/beasts under fliken ”Dokument”. DOPING & KOSTTILLSKOTT Det är upp till varje aktiv spelare eller ledare att säkerställa att man inte använder några dopingklassade preparat enligt senaste av RF klassade dopingmedel. Funktionär eller aktiv som föreskrivits medicin som är upptagen på Dopinglistan skall omedelbart rapporterta detta och söka dispens för hög tävlingsnivå. (För mer info om dispens, se information i menyn till vänster) SAFFs policy är att föreningens spelare inte ska bruka kosttillskott. Både Riksidrottsförbundet och Svenska Amerikanska Fotbolls Förbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Det finns mycket information att hämta om kosttillskott på www.rf.se. (Dopinglista på http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dopinglistor )www.rf.sehttp://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dopinglistor Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter: – Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. – Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. – Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. – Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till sex års fängelse. TRÄNING, TÄVLING OCH CUPER Det får aldrig under några som helst omständigheter förekomma alkoholförtäring eller nyttjande av droger i samband med träningar, matcher och cuper etc. Detta gäller naturligtvis inte bara aktiva spelare utan även tränare/ledare och andra medföljande i organisationen kring lagen. Även under kvällstid skall det vara fritt från alkohol och droger. Om aktiva spelare, tränare/ledare, styrelse, föräldrar eller funktionärer i föreningen uppträder påverkad i samband med träning, matcher eller cuper skall den/dessa personer förvisas från platsen omedelbart. Om personer under 18 år uppträder påverkade av alkohol eller andra droger i samband med dessa aktiviteter skall respektive förälder kontaktas.

2 Drog policy I FÖRENINGENS LOKALER skall under träning och matcher/cuper vara alkohol- och drogfria för samtliga tränare, ledare, aktiva, föräldrar och styrelse- ledamöter. Även när föreningens lokal är öppen för fritidsgårdsverksamhet skall det vara fritt från alkohol och droger. Vid uthyrning av lokaler eller andra aktiviteter såsom fester, representation, sponsoraktiviteter etc. skall eventuellt alkoholbruk användas med måtta och av personer som är myndiga. Spelplanen får under inga omständigheter beträdas efter alkoholintag. ANSVAR HOS STYRELSE OCH LEDARE Styrelse och ledare har ett stort ansvar och skall alltid föregå med gott exempel. Styrelse och ledare skall vara föredöme för barn och ungdomar och själva följa policyn. Styrelse och ledare skall vara aktsam och aldrig prata positivt om alkohol eller droger inför aktiva barn och ungdomar. Detta gäller både på och utanför spelplanen. Styrelse och ledare skall vara vaksam och inneha pondus om problem uppstår med alkohol eller droger inom föreningen. Det skall ageras direkt i samverkan med ungdomens föräldrar. ANSVAR HOS FÖRÄLDRARNA Även föräldrarna till barnen och ungdomarna har ett stort ansvar och skall självklart avstå från alkohol kvällen innan de kör barnen/ungdomarna till träningar, matcher, cuper etc.. HANDLINGSPLAN Kontinuerlig information om policyn skall lämnas på ledarträffar och föräldramöten. Policyn skall förmedlas ut till föreningens berörda via e-post. Policyn skall finnas med på föreningens hemsida www.laget.se/beasts/document Policyn skall vid behov revideras av styrelsen. Policyn skall genom ledare förmedlas ut till de aktiva. Om inte policyn följs skall detta rapporteras omedelbart till föreningens ordförande eller annan styrelseledamot. Denna policy fastställdes av styrelsen att gälla för Beasts från och med 2013 tills vidare.


Ladda ner ppt "Drog policy ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Som idrottsförening har vi ett stort socialt ansvar för vår verksamhet och hur vi formar idrottens attityder. Syftet."

Liknande presentationer


Google-annonser