Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje,"— Presentationens avskrift:

1 Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap,, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete, tuff sport, ödmjukhet, disciplin, sammanhållning, KAMRATSKAP träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, kamratskap integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.

2 DÄRFÖR ÄR DOPING FÖRBJUDET Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter: Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till sex års fängelse. RF:s antidopingpolicy "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras." Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

3 DOPING ELLER DOPNING Under större delen av 1900-talet så har vi i Sverige benämnt fusk genom tillsatser av otillåtna preparat som doping. Det är också ett internationellt vedertaget begrepp som få länder hittat på andra ord för. Till exempel heter det doping i de övriga nordiska länderna. Ordet doping är en anglifiering av det nederländska ordet doop, som betyder "sås" och vars verbform är doopen som betyder "doppa" eller "sänka ned". Det anses att boerna i södra Afrika vederkvickte sig genom att doppa sitt bröd och annan föda i såser med stärkande medel av olika slag. Redan 1882 fanns ordet doping med i ett engelskt lexikon. RF har under många års tid försökt uppmärksamma samhällsproblemet med missbruk av anabola steroider (AAS). När en lag om förbud mot AAS infördes i Sverige 1992 användes ordet dopning för första gången med en helt ny betydelse. Fram tills dess var ordet dopning ett begrepp inom elläran. Lagrådet föreslog att ordet doping skulle bibehållas men språknämnden var av annan uppfattning då man ansåg att den sedan många år vedertagna ordet doping inte längre var korrekt svenska. Därav ändrades betydelsen av ordet dopning och det infördes i lagtexten. Fram tills dess hade doping varit det ord som uteslutande användes på detta område. Fortfarande dominerar ordet doping i det allmänna språkbruket.

4 DISPENS Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom 1. Medicinsk historia 2. Undersökningsfynd 3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen Generell dispens för idrottsutövare på lägre nivå Astmamediciner (Beta-2-stimulerare) Kortison (glukokortikoider) Säsongsbunden allergi Så här ansöker du om dispens Om du behöver söka dispens och hur det i så fall går till beror på en rad olika saker, som vilken nivå du idrottar på, om du tävlar internationellt och vilket läkemedel som är aktuellt. Genom att svara på tre frågor får du reda på om du verkligen behöver ansöka om dispens. Om du ska ansöka så kommer du till ansökningsblanketten som du kan skriva ut. Gå till frågorna på länken nedan. Behöver jag söka dispens? Generell dispens för idrottsutövare på lägre nivå Astmamediciner (Beta-2-stimulerare) Kortison (glukokortikoider) Säsongsbunden allergi Behöver jag söka dispens?

5 Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap, kamratskap, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete,, tuff sport, ödmjukhet, KAMRATSKAP, disciplin, sammanhållning, träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.


Ladda ner ppt "Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje,"

Liknande presentationer


Google-annonser