Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige under 1800-talet Från jordbruksland till industrination

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige under 1800-talet Från jordbruksland till industrination"— Presentationens avskrift:

1 Sverige under 1800-talet Från jordbruksland till industrination

2 Sverige under 1800-talet De gamla byarna och tegskiftet
I början av 1800-talet var Sverige mycket större till ytan än idag. Till Sverige hörde Finland, Pommern och den tyska staden Wismar. I hela landet bodde tre miljoner invånare, varav 2,3 miljoner i dagens Sverige. Det var ett bondesamhälle där 90 % bodde på landsbygden. I Stockholm bodde invånare. Mycket skulle komma att förändras. De gamla byarna och tegskiftet - inte mycket hade hänt sedan medeltiden - byarna - gårdarna längs bygatan – runt byn låg åkrar och ängar - små tegar på varje åker - bra och dålig jord - ibland upp till 30-40 olika ställen! - pigor, drängar, inhysehjon, backstugesittare (hantverkare), torpare (dagsverk)

3 Skiftena – enskiftet och laga skiftet
- Rutger Maclean - Svaneholm i Skåne - enskiftet - all jord samlades på ett ställe - flyttade ut ur byarna - genomfördes i hela Skåne 1803 - växelbruk - ingen jord i träda - växlade grödorna - laga skiftet – jorden samlades på förre ställe än i tegskiftet – genomfördes i mellersta och norra Sverige 1827

4 Herrgården och statarsystemet
- de rika på landsbygden bodde ofta i herrgårdar - jorden brukades av anställda statare - hela familjen - stataren fick en liten summa pengar i lön - avlönades med fri bostad och en viss mängd mat - ingen semester - arbetade från tidig morgon till sen kväll måndag-lördag - systemet avskaffades 1945

5 Sverige förlorade Finland - Gustav IV Adolf
- Gustav IV Adolf (son till Gustav III, ”teaterkungen”) styrde Sverige som enväldig kung i början av 1800-talet - drogs in i Napoleonkrigen när Ryssland angrep Sverige - svenskarna förlorade - lämna över Finland och Åland till ryssarna 1809 Kungen miste en del av sin makt till riksdagen (”folket”) och ny kungaätt - kungen avsattes - ny regeringsformen - 6 juni makten delas mellan kungen och riksdagen - inspirerades av Franska revolutionen (1789) - ny kung blev Karl XIII - hade inga barn – adopterade en fransk marskalk Jean Baptiste Bernadotte – Karl XIV Johan – ätten regerar än idag

6 Union med Norge - Karl XIII allierade sig med Ryssland - blev lovade Norge som tillhörde Danmark - svenskarna gick in i Danmark freden slöts i Kiel och Danmark avträdde Norge till Sverige – Karl XIII blev kung i Norge – unionen upplöstes 1905

7 Liberala reformer - en medelklassen växte fram - företagare, affärsmän, lärare, tidningsmän - ville minska kungens makt ytterligare - ville ha frihet - kungarna Oscar I och Karl XV gick med på en del förändringar - avskaffade skråväsendet, införde närings- frihet, införde folkskola 1842 - ståndsriksdagen avskaffades - tvåkammarriksdag infördes krav på en inkomst på 400 kr om året för att få rösta - fortfarande de rika som styrde

8 Kvinnorna i 1800-talets Sverige
- kvinnorna kämpade för jämställdhet - bara änkor var myndiga - kvinnorna sökte arbete utanför hemmet - behövde vara - Fredrika Bremer - författare till ”Herta” - beskrev kvinnans situation - kvinnans situation förbättrades något - ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder – gifta kvinnor först år 1920 - fick starta företag och skaffa sig utbildning - rösträtt först 1921

9 Utvandringen till Amerika
- befolkningsökning på 1800-talet - ”Freden, vaccinet och potäterna” (Esaias Tegner) - effektivisering av jordbruket - många blev arbetare i fabrikerna i städerna - men arbetet räckte inte till alla - nödåren lockades av ryktena om fina jordar och frihet - ca en miljon människor lämnade Sverige för att söka lyckan i USA – Chicago var år 1900 Sveriges andra största stad

10 Sverige blir ett industriland
- i mitten av 1800-talet bodde fortfarande 70 % av befolk- ningen på landsbygden - industrialiseringen i Sverige började längs norrlandskusten - sågverk - stor efterfråga på virke i Europa - svenska uppfinnare och uppfinningar; * L M Ericsson - förbättrade telefonen * Gustaf de Laval - separatorn * Alfred Nobel - dynamiten * Gustaf Dalén - AGA-fyren - med industrialiseringen kom krav på bättre transporter - järnvägsnätet byggdes grundades SJ (Statens järnvägar) - ny orter och städer växte fram längs järnvägarna

11 Folket ville förändra - Sverige var inte en demokrati på 1800-talet - bara män fick rösta och det krävdes en viss inkomst - kampen om allmän och lika rösträtt vann fick alla män och kvinnor rösta - folkrörelserna - organiserade sig för att kunna vara med och påverka och förändra; * nykterhetsrörelsen - supandet var ett stort problem - fylleri, slagsmål och brottlighet - ville förbjuda tillverkning och försäljning av öl, vin och brännvin * frikyrkorörelsen - frikyrkor etablerade sig t ex Pingst- kyrkan, Frälsningsarmén och Baptistkyrkan - tyckte att statskyrkan var tråkig och stel - staten förbjöd detta men förlorade kampen * kvinnorörelsen - kämpade för jämställdhet (bl a lika lön för lika arbete, rätten till utbildning och starta företag) - ville slippa förmyndarskap - rösträttsfrågan - Bremer

12 * arbetarrörelsen - den störta - början av 1880-talet -
August Palm - socialismen (arbetarnas ideologi) - uppmanade arbetarna att organisera sig och kräva rättigheter - Kata Dahlström - arbetarna bildade fackföreningar - strejkade - LO (Landsorganisationen) bildades 1898 av flera fackföreningar bildades SAP (Sveriges socialdemokratiska arbetarparti) - Hjalmar Branting - ville förstatliga all egendom och fördela den rättvist - staten skulle göra så att ingen kunde tjäna på andras arbete Alla folkrörelserna kämpade för allmän och lika rösträtt så att de skulle kunna få igenom det de kämpade för.


Ladda ner ppt "Sverige under 1800-talet Från jordbruksland till industrination"

Liknande presentationer


Google-annonser