Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi och vem är jag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi och vem är jag?"— Presentationens avskrift:

0 Föreläsning i BFL – digitala verktyg
Eslöv - studiedag 17/9

1 Vilka är vi och vem är jag?
- Vad är GR och vilka är PC? - Pedagogiskt Centrum - Kristoffer Creutz

2 Intro – Dela våra tankar
Hur kan det komma sig att vissa elever har så lätt att förstå ”skolkoden”? Padlet

3 Strategier som gynnar lärandet

4 Vad sägs om denna? ...Mål, eller mål, liksom...

5 Tydliga mål och kunskapskrav
Lgr-11 Matriser Syfte & mål Dela & reflektera – t.ex. Padlet

6 Ett exempel…. Samma skola, två klassrum
Idag ska vi: Läsa i (15 min) Arbeta vidare med vår novell (40 min) Avsluta genom att läsa igenom det vi skrivit Idag ska vi träna och bli bättre på person- och miljöbeskrivningar, vi vill ju kunna ge bilder i huvudet åt en läsare av våra noveller. Uppgifter: Läsa 15 min – Fokus: Hur beskriver författaren personer och miljöer? Arbeta med novellen Avsluta genom att läsa en kamrats text för att se hur hen har beskrivit.

7 …Självmodellering Ett annat exempel…. Exempel:
Skrivuppgift kring undervisat ämne med utgångspunkt i tongivande förmåga Läraren gör snabb genomläsning och väljer ut texter där förmågan syns på olika kunskapsnivåer Eleverna får självskatta sin egna text mot de tre bedömningsexempel som valts ut.

8 Tvåminuterssamtal Hur delar vi målen med eleverna idag?
Hur kan vi bli bättre på att dela målen?

9 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
0,9 sekunder… ”Intresseväckande uppstarter” ”Öppna frågor” Mentimeter

10

11

12 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
”No hands up” ”glasspinnar” ”Pick a student” ”Frågelådor”

13 Återkoppling som för lärandet framåt
Poäng? Prov? Betyg? Prickmatriser? Feedback! Processen! Bedömning! Elevexempel! Det är skillnad på Kunskap om Resultat (KR) och formativ bedömning.

14 Återkoppling som för lärandet framåt
Får reda på vad eleven kan Kan ge riktad återkoppling till eleven Får reda på om insatser krävs för att eleven ska nå målen Får bättre bedömningsmaterial för betygssättning/skriftliga omdöme. Eleven vet att hen bedöms efter sina kunskaper kontinuerligt och måste därför ta lektionerna på allvar. Eleven lär sig vad läraren och lgr-11 bedömer. Får reda på hur många som förstått det centrala i lektionen. Får reda på om de metoder och de förklaringar man använder behöver utvecklas. Får reda på hur effektiv ens undervisning är, helt enkelt. Får reda på vad nästa lektion ska handla om.

15 Återkoppling som för lärandet framåt
”Exit-tickets” ”Exitpass” ”Mentimeter” ”Frågelåda” Utmärkt digitalt verktyg:

16 Austins butterfly - Återkopplingens kraft
Filmklipp

17 Tvåminuterssamtal Är det som filmen visar möjligt att göra i ditt ämne, i ditt klassrum? Hur kan du arbeta med denna typ av respons?

18 Aktivera elever som lärresurser för varandra
”Kamratbedömning” ”Frågelåda - uppföljning” ”C3B4ME” ”Bordsfrågor”

19 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

20 Tack för mig! Pedagogiskt Centrum


Ladda ner ppt "Vilka är vi och vem är jag?"

Liknande presentationer


Google-annonser