Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 1 september 2010 Peter Svensson. Slutsatser Svensk BNP har lagt in en högre växel Uppgången är bred BNP-tillväxt 2010: 4,3 (3,7) 2011:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 1 september 2010 Peter Svensson. Slutsatser Svensk BNP har lagt in en högre växel Uppgången är bred BNP-tillväxt 2010: 4,3 (3,7) 2011:"— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 1 september 2010 Peter Svensson

2 Slutsatser Svensk BNP har lagt in en högre växel Uppgången är bred BNP-tillväxt 2010: 4,3 (3,7) 2011: 3,4 (3,0) 2012: 3,0 (2,8) Sysselsättningen ökar med 140.000 2010–2012 Hög arbetslöshet ännu 2012 Fortsatt behov av expansiv ekonomisk politik Svaga konjunktursignaler från USA och de svaga offentliga finanserna i flera länder utgör en risk för en svagare global tillväxt än i prognosen

3 Världsekonomin återhämtar sig BNP, årlig procentuell förändring

4 Djupt fall i den svenska ekonomin BNP, index 2008 kvartal 3=100, säsongsrensade kvartalsvärden

5 Svensk ekonomi har lagt i en högre växel BNP, årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

6 Hushållens och näringslivets förtroende på topp Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

7 Tillväxttoppen passerad Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

8 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

9 Världsmarknadstillväxt och export Årlig procentuell förändring

10 Konsumtionen ökar snabbare än inkomsterna Årlig procentuell förändring

11 Produktionen ökar i näringslivets alla delar Index 2000=100, säsongsrensade kvartalsvärden

12 Arbetslösheten faller tillbaka långsamt Procent av arbetskraften respektive befolkningen 16-64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Kostnadstrycket faller tillbaka …. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

14 …. liksom inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden respektive årsvärden

15 Lågt resursutnyttjande och behov av expansiv politik Procent respektive procentuell förändring

16 Expansiv finanspolitik 2010 och 2011 Finanspolitiken är expansiv 2010 Finanspolitiken väntas bli expansiv också 2011. Utöver vad som beslutats och aviserats prognostiseras ofinansierade åtgärder om ytterligare 25 miljarder kronor 2012 blir finanspolitiken i stort sett neutral

17 Starka offentliga finanser ger finanspolitiskt utrymme Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

18 Prognosen i sammandrag (juni inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 201020112012 BNP4,3 (3,7)3,4 (3,0)3,0 (2,8) Sysselsättning1,0 (0,8)1,1 (0,8)1,0 (0,9) KPIF2,0 (2,0)1,3 (1,3)1,5 (1,6) Reporänta 1 1,00 (0,75)1,75 (1,75)2,75 (3,00) Offentligt finansiellt sparande 2 -0,6 (-0,8)-0,8 (-1,1)-0,1 (-0,5) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 1 september 2010 Peter Svensson. Slutsatser Svensk BNP har lagt in en högre växel Uppgången är bred BNP-tillväxt 2010: 4,3 (3,7) 2011:"

Liknande presentationer


Google-annonser