Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 15 Budgeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 15 Budgeten."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 15 Budgeten

2 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.

3 Planering Planering behövs i företag!
Behöver tänka på framtiden och de förändringar som kan tänkas komma. Vad behöver du planera för i privatlivet?

4 Budget Budget – en ekonomisk plan i siffror
Dvs. företagets planering uttrycks i finansiella termer Budgetering hjälper företag att uppnå sina ekonomiska mål Budgetering hjälper företag att prioritera sina kostnader Budgetering visar vem som är ekonomiskt ansvarig Budgeten blir ett styrmedel genom att budget jämförs mot utfall

5 Vanligaste budgetarna!
1. Resultatbudget 2. Likviditetsbudget 3. Budgeterad balansräkning

6 Resultatbudget Består av planerade intäkter och kostnader
Intäkter: T.ex. pris per styck x antal sålda Kostnader: T.ex. varuinköp. Bruttolöner & arbetsgivaravgifter, hyra, avskrivningar

7 Resultatbudget Vad är svårast att uppskatta? Intäkter eller kostnader?
Olika sätt att uppskatta försäljningen (intäkter): Analogimetoden – liknande marknad Trendmetoden – tidigare försäljningstrend Sambandsanalys – mellan olika företeelser Analys av kundernas köpplaner – tilltänkta köpare svarar på frågor vad de planerar köpa

8 Det räcker dock inte med att ett företag går med vinst, det måste också finnas pengar att betala med! Anledningen tär att pengar flyter in och ut ur företaget i annan takt än intäkter och kostnader De flesta köp sker på kredit, dvs. betalning sker inte direkt utan först efter en viss tid, vanligtvis 30 dagar

9 Exempel Om ett företag säljer för kr i januari, kanske inbetalningen under samma månad blir kr Beror på att kunderna (oftast) har 30 dagars kredittid och att inbetalningar i januari avser december månads försäljning

10 Likviditetsbudget Ett företag kan planera sina in- och utbetalningar med hjälp av en likviditetsbudget Likvida medel är t.ex.: Kontanter i kassan Pengar på plusgiro Pengar på bankkonto

11 Likviditetsbudget Görs t.ex. månadsvis för att se att de likvida medlen räcker till företagets utbetalningar Inbetalningar, t.ex. när kunder betalar fakturan, erhållna banklån Utbetalningar, t.ex. när fakturor till leverantörer ska betalas, utbetalning av nettolöner, amortering på lån

12 Likviditetsbudget Ingående likvida medel
Dvs. de pengar som finns vid månadens början Månadens överskott/underskott Månadens inbetalningar minus utbetalningar Utgående likvida medel Ingående likvida medel +/- månadens överskott/underskott

13 Vad kan företaget göra om pengar saknas?
Ägarna kan tillskjuta pengar Ta lån i bank/låneinstitut Ge kunder kortare kredittider Försöka få längre kredittider hos leverantörer Sälja tillgångar, eller leasa istället Minska varulagrets storlek Factoring (sälja fakturor)

14 Budgeterad balansräkning
Sammanställning över förväntade Tillgångar Skulder & Eget kapital Kan sammanställas genom att använda sig av posterna i resultatbudgeten och likviditetsbudgeten

15 Kapitel 16 Analysera budgeten E-bok: sidor

16 Analysera budget Budgeten (dvs. uppskattade siffror) jämförs med utfallet (dvs. verkliga siffror, det som hänt) Varifrån tas utfallet? Bokföringen! Jämförelse mellan budget och avvikelse ger avvikelse Avvikelser analyseras – varför blev det så här?

17 Analysera budget Analysen gör att företaget lär sig inför framtiden
När analysen är klar vidtar företaget åtgärder för att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna T.ex. ökad försäljning – T.ex. ökade kostnader –

18 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2015 vt


Ladda ner ppt "Kapitel 15 Budgeten."

Liknande presentationer


Google-annonser